Herken een slecht jaar en reageer op tijd

Ruud Huirne

Ruud Huirne

Een goede boer of tuinder hoeft pas na twee slechte jaren aan te kloppen bij de bank. Dat is een onderdeel van goed ondernemerschap. Duurt de slechte periode langer dan twee jaar? Dan is er iets structureels aan de hand en biedt de bank een helpende hand. Sinds de invloed van marktwerking is vergroot, maken boeren en tuinders meer winst in goede jaren, maar ook meer verlies in slechte jaren. Daarom is het belangrijk dat u goede én slechte jaren tijdig herkent.

Marktwerking zorgt voor nieuwe realiteit

De rol van marktwerking groeit nagenoeg in alle agrarische sectoren met als gevolg scherper fluctuerende prijzen voor producten en grondstoffen. In de melkveehouderij zijn de prijsrisico’s groter sinds de afschaffing van de melkquota. Niet alleen melkveehouders moeten wennen aan de grotere invloed van marktwerking, ook in de tuinbouw zitten ondernemers soms al na een half jaar financieel klem. In de varkenshouderij gaat het beter, omdat deze sector gewend is aan prijsschommelingen via de varkenscyclus.

Optimale marktomstandigheden zijn niet ‘normaal’

Onze aardappeltelers hebben een paar hele goede jaren achter de rug. Goede prijzen, hoge kwaliteit, de uitzondering in het Russische importverbod voor pootgoed; alles zit mee. Ondernemers verdienen goed geld en gaan wellicht geloven dat deze optimale marktomstandigheden ‘normaal’ zijn. Ze kunnen zich laten verleiden om veel te bieden bij de aankoop van grond, of schaffen een dure nieuwe tractor aan terwijl de huidige tractor nog in prima staat verkeert. Het gevaar is dat ze vergeten een buffer op te bouwen, bijvoorbeeld voor een uitzonderlijk nat jaar of de gevolgen van een aardappelziekte.

Breng een slecht jaar in kaart

Wat is een ‘slecht’ jaar? Dat verschilt per sector en per ondernemer. U brengt een slecht jaar in beeld door uw bedrijfscijfers van de laatste tien jaar te onderzoeken. Kijk naar de twee slechtste jaren. Vervolgens kunt u een plan opstellen om de gevolgen van die slechte jaren in kaart te brengen en te bepalen hoe u dit zelf kunt opvangen. Dat kunt u alleen doen, of in samenwerking met uw accountmanager of accountant. Via dit plan bepaalt u de buffer die u in goede jaren moet opbouwen om slechte jaren te doorstaan.

Op tijd in actie komen

Een goede ondernemer wil dus niet bij elke tegenslag afhankelijk zijn van de bank. Hij ziet tegenslagen op tijd aankomen en heeft hiervoor een buffer aangelegd. Toch zijn er goede redenen om het gesprek met de bank aan te gaan. Wilt u bijvoorbeeld een grote investering doen voor het einde van het jaar, maar twijfelt u of dit mogelijk is vanwege voorspelde prijsdalingen? Bespreek dan met uw accountmanager of er financiële oplossingen bestaan om toch te kunnen investeren, of dat het verstandiger is de investering uit te stellen. Als u op tijd in actie komt, heeft u meer en goedkopere mogelijkheden dan wanneer u wacht u tot het laatste moment.

Utrecht, 21 maart 2017

Contact

Rabobank