Financiering en vergunning, kip of ei?

Jan van Beekhuizen

Jan Van Beekhuizen

Ik spreek regelmatig ondernemers die plannen hebben om hun bedrijf uit te breiden, misschien heeft u ze ook. Om deze plannen te kunnen uitvoeren heeft uw waarschijnlijk behoefte aan financiering. Maar meestal zijn er ook nieuwe vergunningen nodig om de plannen te mogen realiseren. Die vergunningen zijn noodzakelijk, maar het hebben van een vergunning is geen garantie voor het krijgen van een financiering. Het lijkt een kip-of-ei-vraagstuk. Wanneer regelt u de financiering van uw plannen?

Vergunning Natuurbeschermingswet

Het verkrijgen van de benodigde vergunningen is niet altijd gemakkelijk. De veehouderij heeft te maken met de Natuurbeschermingswet (NB). Kort gezegd betekent dit dat er niet meer ammoniak mag worden geproduceerd, de afzetting ervan op nabij gelegen natuurgebieden mag niet toenemen. Dit vergunningstraject kan lang en onvoorspelbaar zijn. Maar om als bank te kunnen financieren moet het traject van de NB-vergunning wel afgerond zijn. Heel vervelend dus als na zo'n lang traject blijkt dat de bank niet wil financieren, dat willen we natuurlijk voorkomen.

Draagvlak bij omwonenden

Om een nieuwe stal te bouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig, maar minstens zo belangrijk is het om draagvlak te hebben bij uw buren. Alleen met voldoende draagvlak in uw omgeving kunt u langere termijn ondernemer blijven. Ik ken een aantal situaties waarin omwonenden zoveel bezwaar maakten dat het toekomstperspectief van de onderneming in gevaar kwam.

Bij voorkeur gaat u open het gesprek aan met uw buren en komt u zo tot een voor iedereen aanvaardbaar plan. Ook de bank kijkt namelijk hoe de omgevingsvergunning tot stand is gekomen, het is lang niet altijd wenselijk om een zwaar bevochten uitbreiding te financieren. Ook nu geldt dat het erg teleurstellend als de bank uiteindelijk niet wil financieren, ondanks de beschikbaarheid van de vergunning.

Financiering als doorlopend proces

Dit is te voorkomen door elkaar steeds te informeren over de mogelijkheden en financiering niet als sluitstuk te zien maar als een doorlopend proces. De bank kan dan meteen duidelijkheid geven over de kans op financiering. Als de financiële kans van slagen groot is, kunt u met een gerust hard verder werken aan de vergunningsaanvraag. Als de kans op financiering klein is, kunnen wij wel meteen meedenken over een oplossing. Het blijft belangrijk om elkaar te informeren gedurende het proces, dan kunnen beiden direct reageren wanneer wetten of regels wijzigen. Zo wordt het een samenspel tussen vergunning en financiering in plaats van de vraag wat eerst kwam, de kip of toch het ei?

Blog, 7 april 2016

Contact

Rabobank