Waarom we steeds vaker kiezen voor biologisch

Gea Bakker-Smit

Gea Bakker-Smit

De koelkast van tweeverdieners en bewuste consumenten is steeds vaker gevuld met biologische producten. De laatste jaren hebben deze producten marktaandeel veroverd ten opzichte van niet-biologische producten. Naast een aantrekkelijke prijs hechten consumenten waarde aan gezondheid, milieu, smaak en dierenwelzijn. Het marktaandeel biologische voeding zal volgens de Rabobank de komende tien jaar toenemen van 3% naar 7%.

Wat zijn dan die consumententrends?

Voor ondernemers is het interessant om zich in te leven in de beweegredenen van de consument. Hierdoor kunt u beter inspelen op de vraag van de markt. Een steeds groter wordende groep consumenten wil gemakkelijk, gezond en goed eten. Er wordt minder tijd besteed aan het aankoopproces. Dit blijkt uit de toegenomen belangstelling voor online aankopen, wat minder tijd kost en meer gemak biedt. Ook kleinere voorgesneden porties dragen bij het aan gemak. Deze trend zal zich in de toekomst verder doorzetten.

Een goed verhaal

Steeds meer consumenten willen weten hoe gezond het product is en waar het vandaan komt. Het is dus belangrijk een goed verhaal te hebben bij uw product. U kunt inspelen op deze wensen door de consument op te zoeken, bijvoorbeeld via social media. Steeds meer bedrijven laten de consument via Facebook een kijkje nemen in de stal of in de kas. Zo kan de consument het product ‘beleven’.

Keuze standaard product of exclusief product

Maak een keuze tussen een standaard product met grote omvang en weinig toegevoegde waarde of juist meer een exclusief product met meer toevoegde waarde. Ook bij biologische voeding ervaart de consument toegevoegde waarde, vanwege de aspecten gezondheid, milieu en dierenwelzijn. De bewuste consument betaalt hiervoor een hogere aankoopprijs, dit maakt een betere marge mogelijk voor u als ondernemer.

Succesvolle voorbeelden

Een bedrijf dat een succesvolle biologische formule hanteert is Happy Goat. Zij verwerken biologische geitenmelk tot verse zachte, smeerbare kaas in diverse smaken. Of kijk naar het varkensbedrijf Ekovar in Schagen, dat biologische varkenshouderij combineert met weidevogelbeheer op de omringende graslanden. Het plas-dras voor de weidevogels doet tevens dienst als fijne modderpoel voor de zeugen. Ook kunnen bezoekers via ramen in de ‘dijk’ een kijkje in de stallen nemen.

Hoe gaat u profiteren?

In de perceptie van de consument zijn dit klinkende verhalen die rekening houden met mens, dier en milieu. Ziet u ook kans om te profiteren van de consumententrends?

Utrecht, 3 maart 2017

Contact

Rabobank