Een gezonde verandering

Machiel Kamerbeek

Minder antibiotica in de kalverhouderij?

Machiel Kamerbeek

De laatste tijd bezocht ik een aantal kalverhouders die veel aandacht hadden voor diergezondheid en het terugdringen van het antibioticagebruik. In het blad ‘De Kalverhouder’ stond ook een interessant artikel waarin een zeugenhouder een kalverhouder nuttige tips geeft over gezondheidsmanagement. De ambitie van de overheid om het antibioticagebruik met 70% te reduceren ten opzichte van 2009, stelt een aantal veehouderijsectoren voor een stevige uitdaging.

Groot compliment voor veehouders en dierenartsen

Die 70% reductie is nog niet gehaald en in sommige sectoren is het gebruik zelfs gestegen. Dit ligt niet altijd aan veehouder of dierenarts, want protocollen verhinderen soms de directe inzet van een adequaat middel. Maar het is duidelijk dat veehouders van elkaar nog veel kunnen leren. De verschillen tussen bedrijven zijn groot. Bewustwording levert de grootste bijdrage en heeft al voor een sterke reductie gezorgd die wereldwijd tot de verbeelding spreekt. Hiervoor verdienen de veehouders en dierenartsen een groot compliment.

Op naar een gezonde veestapel

Om nog verder te reduceren kan uitwisseling van kennis en ervaring tussen veehouders een belangrijke bijdrage leveren. Dit is zeker niet vanzelfsprekend, want resultaten van voorlopers kunnen leiden tot verandering van gangbare werkwijzen in de sector. En dat beangstigt sommige veehouders. Maar verbeteringen op het gebied van hygiëne en diermanagement zijn zeker nodig om de ambitie waar te maken. Voorlopers in de eigen of andere veehouderijsectoren laten zien dat het ook mogelijk is. De bal ligt bij de veehouders, het is kiezen voor verandering van het eigen management of aanscherping van de regelgeving. Ik zou kiezen voor het eerste. Het geeft veel meer energie om te leren van de collega’s, die de liefde delen voor het vak en net als u genieten van een gezonde veestapel.

Blog, 10 september 2015

Contact

Rabobank