Liquiditeit of rentabiliteit?

Marijn Dekkers

Ondernemen is kiezen

Marijn Dekkers

Ondernemen gaat over keuzes maken. Keuzes in de operatie van alledag, strategische keuzes maar ook financiële keuzes. Die laatste houden natuurlijk verband met elkaar. Afgelopen jaar zijn er door een lagere melkprijs en veranderende wet- en regelgeving keuzes gemaakt om te anticiperen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen: een hele opgave. De onzekerheid in wet- en regelgeving duurt voort en dat is zeer onwenselijk. De individuele melkveehouder weet niet waar hij aan toe is en op nationaal niveau wordt het niet snel genoeg duidelijk binnen welke kaders van de mestwetgeving we kunnen blijven opereren. Binnen dit gesternte moeten de dagelijkse keuzes worden gemaakt.

Onzekere tijden

Door de lagere melkprijs moest er goed gepland worden in de liquiditeit. Hierdoor zijn investeringen en/of onderhoud misschien uitgesteld, of is er wat krapper ruwvoer ingekocht. Verder was 2015 gelukkig wél een 'groeizaam' jaar. Maar in dit soort onzekere tijden is het des te belangrijker om een koers te kiezen. Met als hamvraag: hoeveel melk wilt u produceren het komende jaar? De winter kan het weleens lastig maken om vast te houden aan een ingezette koers; nu is het nog vrij makkelijk om wat harder te melken (mits er voldoende vee is natuurlijk).

Dat helpt de liquiditeit op de rekeningcourant een handje om voldoende op peil te blijven, óndanks de lagere melkprijs. Een mogelijke keerzijde van deze keuzes komt pas later. Bijvoorbeeld dat het ruwvoer wat harder gaat, dat er extra mestkosten gemaakt worden, of dat er meer grond aan het bedrijf gebonden moet worden. De invloed van meer melken op deze laatstgenoemde factoren zal uiteindelijk de rentabiliteit van de laatste kilo melk bepalen.

Liquiditeit of rentabiliteit: wat kiest u?

De start van een nieuw kalenderjaar is een uitgelezen kans om een planning te maken voor volgend jaar. Hoeveel wil ik melken, wat doet dit met mijn ruwvoerpositie, mestplaatsing, grondbehoefte maar bovenal met de rentabiliteit? Kiest u voor de liquiditeit van vandaag, of voor de rentabiliteit van komende jaren? Ik wens u prettige kerstdagen en al het goeds voor uw gezin en uw bedrijf!


Blog, 24 december 2015

Contact

Rabobank