Blog veehouderij

Martin Eising

Piep zei de muis, maar niet in het voorhuis!

De afgelopen tijd ben ik als sectormanager melkveehouderij meer betrokken geraakt bij een, voor mij, geheel nieuw dossier: de muizenplaag in Friesland. Helaas treft de plaag niet alleen Friesland, ook andere provincies ondervinden hinder. Taxateurs brengen op dit moment de schade in beeld door de velden te taxeren.

Veel kosten

Ik merk in mijn directe omgeving dat er door mensen die niet betrokken zijn bij het agrarisch bedrijf soms lacherig wordt gedaan. ‘Wat kunnen die muizen nu aanrichten’, is de reactie. Uit eigen ervaring weet ik nu dat de schade niet gering is. In de prachtige melkveehouderijprovincie Friesland is veel grasland. De muizen vreten op dit moment duizenden hectares kaal en zorgen ervoor dat er geen gras meer groeit. De melkveehouders gaan veel kosten maken voor herinzaai en waarschijnlijk ook dóór het mislopen van een snede gras. De impact hiervan op de individuele bedrijven kan groot zijn.

Samen ten strijde

Ik merk dat er binnen allerlei gremia overleg plaatsvindt om samen te werken. Onderzoek is nodig om herhaling te voorkomen. Individuele ondernemers hebben steun nodig om het hoofd boven water te houden. Het is mooi om te zien met hoeveel energie en innovatiekracht dit opgepakt wordt. Hier laat de melkveehouderij zich weer van haar sterke kant zien. Nieuwe bestrijdingsmethoden worden bedacht en er wordt nagedacht over hoe de bedrijven gesteund kunnen worden. Om hulp te krijgen, waar die ook vandaan komt, is het belangrijk om samen te werken.

Ondersteuning door de Rabobank

De Rabobank laat haar klanten niet vallen. We zullen de klanten met maatwerk ondersteunen als het om een additionele financiering gaat. Dit hoort ook bij Banking for Food. We willen graag een sector die de wereld helpt voeden, ondersteunen als het om dit soort calamiteiten gaat. Bedrijven die nu rendabel zijn, willen we door deze moeilijke tijd helpen, zodat er sprake blijft van een goed toekomstperspectief. De muizen piepen nu in het veld, laten we er gezamenlijk voor zorgen dat het niet gaat piepen in het voorhuis!

Blog, 26 maart 2015

Contact

Rabobank