Pas op bij risicovolle investeringen in fosfaat

De sector herstelt momenteel nog van twee magere jaren. Veel melkveehouders hebben nog last van achterstanden in betalingen en vervangingsinvesteringen en moeten nog financiële reserves opbouwen voor de volgende periode met slechte melkprijzen. Extra kosten voor investeringen in fosfaatrechten vergroten de vaste kostprijs, die nu al hoog is. Hierdoor wordt het investerende bedrijf nog gevoeliger voor prijsschommelingen. 

Genoeg cashflow voor uw betalingsverplichtingen
De Rabobank blijft bij het standpunt dat financieringen voor investeringen in fosfaatrechten binnen vijf jaar volledig afgelost dienen te worden. Daarom is gezond boerenverstand noodzakelijk bij investeringen in fosfaat. Het is belangrijk dat u berekent bij welke melkprijs u genoeg cashflow genereert om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen, zonder in teren op uw financiële reserves. Naast de meerkosten voor voer, mestafzet, vee en arbeid, moet u ook rekening houden met mogelijke aflossings- en renteverplichtingen voor de financiering van fosfaatrechten. 

Investering moeilijk terug te verdienen bij gemiddelde melkprijzen
De huidige emotiegedreven prijzen voor opties op fosfaatrechten lijken een indicatie dat investeringen in fosfaatrechten niet in vijf jaar terugverdiend kunnen worden bij gemiddelde melkprijzen. Bedrijven met een verstoorde balans in stalcapaciteit en fosfaatrechten moeten zeer zorgvuldig zoeken naar oplossingen. Hun doel moet hierbij zijn om, in samenwerking met de financier, toch een financieel gezonde toekomst te creëren. 

Rekenvoorbeeld van impact investering in fosfaatrechten

We geven een rekenvoorbeeld om de impact van investeringen in fosfaatrechten te schetsen. In dit voorbeeld houden we rekening met een volledige financiering en een rekenrente van 4% per jaar. Als u een investering per fosfaatrecht van € 5.000 wilt doen, moet u deze financiering binnen vijf jaar afgelost hebben. Daarvoor moet u een cashflow genereren van € 5.500. 

Extra kosten van financiering van fosfaatrechten
Bij een melkproductie van circa 8.500 kilogram per koe, zonder aanvullende jongveebezetting, bedragen de extra kosten voor de financiering van fosfaatrechten circa € 0,13 per kilogram melk (zie Figuur 5). Na aftrek van de rentekosten kan dit bedrag na belastingen teruglopen tot ongeveer € 0,125 per kilogram melk. Hiermee zijn de fiscale voordelen nog beperkt en afschrijvingen niet meegenomen. 

Beperkte cashflow voor aflossing
In dit rekenvoorbeeld blijft er slechts € 1,50 tot € 2,00 ruimte over om aan de financieringsverplichtingen voor de aanschaf van fosfaatrechten te voldoen, na aftrek van de meerkosten voor voer, arbeid, vee en mestafzet (zie Figuur 5). In Figuur 5 zijn de kosten voor de financiering van stallen nog niet meegenomen. Gezond boerenverstand en inzicht in uw kostprijs is daarom essentieel bij investeringen in fosfaatrechten.

Contact

Rabobank