Verder op deze pagina:

  Sinds 2007 is de Nederlandse melkveehouderij steeds afhankelijker geworden van ontwikkelingen in de mondiale zuivelmarkt. Dit leidde de afgelopen tien jaar tot flinke prijsschommelingen. Oorzaken zijn het liberalere Europese landbouwbeleid en de groeiende afhankelijkheid van afzet in overzeese gebieden.

  Mondiale vraag groeit

  De Rabobank verwacht dat de mondiale vraag naar zuivel tot 2022 jaarlijks blijft groeien met 2% tot 2,5% (zie Figuur 1). Deze groei zal voornamelijk plaatsvinden in regio’s met een toenemende bevolking en een groeiend besteedbaar inkomen. Binnen Europa wordt een kleine consumptiegroei van 0,4% verwacht. De consument vraagt steeds om ‘premium’ producten in kleinere verpakkingen. Ook in China is de trend van premium producten zichtbaar. Hierdoor wordt de maximale toegevoegde waarde van melkstromen steeds belangrijker.

  Jaarlijkse groei melkproductie

  Melkproductie: de voorspellingen

  De komende jaren ziet de Rabobank productiegroei vooral plaatsvinden in Europa, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland (Figuur 2). Binnen Europa laten vooral Polen en Ierland sterke groeicurves zien. Daarnaast zal de regionale productie toenemen in ontwikkelende gebieden, zoals het grootste zuivelproducerende land van de wereld: India. Deze productiegroei zal echter onvoldoende zijn om aan de regionale vraag te voldoen. Dit biedt kansen voor de huidige exportlanden, zoals Nederland. Toch zijn deze opkomende economieën soms moeilijk te bereiken. 

  In Nederland wordt de melkproductie geremd door de beperkte beschikbaarheid van land en het fosfaatrechtensysteem. De Rabobank verwacht dat de productie de komende jaren niet boven het niveau van 2016 uitkomt. De zuivelketen moet leren omgaan met de nieuwe productiebeperkingen.

  De focus ligt in de eerste plaats op de optimale verwaarding en benutting van de verwerkingscapaciteit in plaats van groei van de melkproductie. Hiervoor is een vraaggedreven afstemming binnen de zuivelketen het onderzoeken waard.Prognose groei export

  Melkveevisie lening benutten

  Benut de lening van de markt

  In de toekomst zullen de melkprijzen blijven schommelen. Bouw daarom financiële reserves op vanuit jouw reserveringscapaciteit. Bovengemiddelde melkprijzen zijn een lening van de markt, deze buffer is nodig als de prijzen later weer dalen.

  Lees meer...

  Fosfaat header

  Fosfaat: boerenverstand gevraagd

  Pas op met risicovolle investeringen in fosfaatrechten. Dit kan een bedreiging vormen voor de financiële weerbaarheid van je bedrijf. In dit artikel geven we een uitgebreid rekenvoorbeeld van de financiering van investeringen in fosfaatrechten.

  Lees meer...

  Klimaat- en emissiedoelstellingen

  Klimaat- en emissiedoelstellingen

  Door de klimaatdoelstellingen in het nieuwe regeerakkoord moet de zuivelsector in 2030 aan scherpere emissiedoelstellingen voldoen. De zuivelketen kan kiezen: nu al zelf initiatieven opzetten of wachten op de dwingende hand van de overheid.

  Lees meer...

  Nederlands zuivellandschap in 2030

  Nederlands zuivellandschap in 2030

  De strategie van je melkveebedrijf bepaal je niet alleen aan de hand de trends en ontwikkelingen. Je wilt ook het landschap kennen waarin je bedrijf zich in 2030 zal bevinden. In dit artikel lichten we ontwikkelingen toe die steeds belangrijker worden.

  Lees meer...

  Marijn Dekkers

  Marijn Dekkers

  • Sectorspecialist
  • Melkveehouderij
  030 21 63203 LinkedIn
  Richard Schepers

  Richard Scheper

  • Zuivelanalist RaboResearch
  • Food & Agriculture
  +31 30 71 23788 LinkedIn