Maak vooraf een risicoanalyse

Om bewust keuzes te maken over hoe je met je risico’s wilt omgaan, is het zaak om de risico’s en je groeiambities inzichtelijk te maken. Waar staat je bedrijf voor, wat doe je precies en waar ben je goed in? Waar liggen je ambities voor de komende jaren en wat wil je doen om deze doelen te bereiken? Je kunt daarbij gebruikmaken van de belangrijkste cijfers & trends in je branche.


Als je weet waar je met je bedrijf naartoe wilt, is het belangrijk om ook stil te staan bij de risico’s die daarbij komen kijken. En daarin bewuste keuzes te maken. Welke risico’s kun je als ondernemer zelf dragen en welke wil je overdragen of proberen te voorkomen? Dit zijn de stappen die daarbij horen:

Gezond financieren van groei - Financieel inzicht

1. Breng je risico’s in kaart

Als ondernemer kun je te maken krijgen met verschillende risico’s. Bijvoorbeeld een brand die uitbreekt in je bedrijfspand, wat vervelende gevolgen kan hebben voor je onderneming. Ook kun je te maken krijgen met reputatieverlies, omdat je je klanten niet op tijd kunt leveren, of met wettelijke aansprakelijkheid of met cyberrisico’s. We kunnen er niet omheen: groei brengt vaak nieuwe risico’s met zich mee. Daarom is het verstandig om de risico’s en gevolgen in kaart te brengen. Een goede risicoanalyse begint met het inzichtelijk maken van de risico's voor je bedrijf, risico's voor jou als ondernemer en regelingen voor je personeel. Heb je dit in kaart gebracht? Dan kun je je méér focussen op de kansen en mogelijkheden. En op de toekomst van je onderneming.


Wist je dat:

Één op de drie branden ontstaat door een defect in de elektra? Uit cijfers blijkt dat dit jaarlijks leidt tot tussen de 5.000 en 10.000 bedrijfsbranden.Ongeveer 60% van de bedrijven die te maken krijgt met een grote brand binnen twee jaar failliet gaat. Dit heeft vaak te maken met bedrijfsstagnatie als gevolg van de brand.Jaarlijks ongeveer 50% van de bedrijven met meer dan 10 werknemers te maken krijgt met cyberincidenten, zoals technische storingen, menselijke fouten, maar vooral cybercrime en CEO-fraude is nu sterk in opkomst.
Gezond financieren van groei - Financieel plan en prognose maken

2. Prioriteer je risico’s

Nadat je de risico’s inzichtelijk hebt gemaakt, probeer je in te schatten wat de kans is dat het zich voordoet en hoeveel impact het heeft op het voortbestaan van je bedrijf. Dit is voor elk bedrijf anders. Tenslotte kan een bepaald risico – zoals een niet-betalende klant - voor een grootzakelijke ondernemer vrij klein zijn, terwijl datzelfde risico véél meer impact heeft op een zzp’er. Zet de risico’s eens op een rij en sta stil bij de financiële impact die ze kunnen hebben op je bedrijf. Daarna kun je ze prioriteren op de gekozen criteria.

3. Maak je risico’s beheersbaar

Na het inzichtelijk maken, het analyseren en prioriteren van de risico’s, kies je als ondernemer hoe je ermee omgaat. Er zijn 4 strategieën te onderscheiden:

  1. Vermijden
  2. Afdekken van (financiële) risico’s door het afsluiten van verzekeringen
  3. Beheersen en verminderen door het investeren in preventieve maatregelen
  4. Zelf dragen van de risico’s 

De financiële situatie van je bedrijf, samen met het risico dat je bereid bent te nemen als ondernemer, zijn bepalend voor welke strategie het meest passend is.

Gezond financieren van groei - Cashflow verbeteren

4. Houd je risico’s en maatregelen actueel

Het beheren van je risico’s is een continu proces. Als gevolg van gewijzigde bedrijfssituaties en/of wetgevingen veranderen of ontstaan (nieuwe) risico’s. Ook de snel veranderende maatschappij en concurrerende partijen kunnen invloed hebben op je risico’s. Om de situatie actueel te houden, is het belangrijk deze stappen regelmatig te herhalen.

5. Maak de risico’s kenbaar in je organisatie

Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, is het belangrijk dat alle neuzen in je organisatie dezelfde kant op staan. Risico’s kunnen namelijk impact hebben op, maar ook voorkomen worden door medewerkers, eventuele aandeelhouders en de omgeving. Daarom is het van belang risico’s kenbaar te maken. Dat vertaalt zich in het concreet vastleggen van de risico’s en deze delen met relevante personen. Samen de risico’s en maatregelen herkennen, dragen en beheersen vergroot de betrokkenheid en inzet. Zo schep je in je organisatie ook duidelijkheid over gemaakte en toekomstige keuzes.