Koppeling boekhoudpakket: schermuitleg

Met de boekhoudpakketkoppeling kun je automatisch online gegevens uitwisselen met jouw boekhoudpakket. Vooralsnog blijft dit beperkt tot binnenland betalingen en incasso’s.

Schermtoelichting incasso-opdrachten (uit batches)

In dit scherm zie je de incasso-opdrachten uit de eerder gekozen batch.

Schermtoelichting incasso-opdrachten (uit batches)

Schermtoelichting huidige instellingen (aanmelden)

Als je voor het eerst de koppeling gaat maken met je boekhoudpakket, kies je voor 'Rekeningen onderhouden'. Je komt dan bij het inlogscherm van je boekhoudpakket. Binnen het boekhoudpakket kun je aangeven welke functionaliteiten je per rekening wilt gebruiken. Daarna zet je een elektronische handtekening, waarmee de koppeling definitief wordt.

Het maken van de koppeling is alleen voorbehouden aan gebruikers met de rol Eigenaar.

Schermtoelichting huidige instellingen (aanmelden)

Schermtoelichting huidige instellingen (vervolggebruik)

Op dit scherm onderhoud je de koppeling met je boekhoudpakket. Het onderhouden van de koppeling is alleen voorbehouden aan gebruikers met de rol Eigenaar.

Schermtoelichting huidige instellingen (vervolggebruik)

Als je kiest voor 'Rekeningen onderhouden' kom je op het inlogscherm van je boekhoudpakket. Binnen het boekhoudpakket kun je aangeven welke functionaliteiten je per rekening wilt wijzigen. Daarna zet je een elektronische handtekening, waarmee de wijzigingen definitief worden.

Schermtoelichting betaalopdrachten (uit batches)

In dit scherm staan de betaalopdrachten uit de eerder gekozen batch. Als je met je muis op 'Details' gaat staan, zie je de omschrijving die je aan de opdracht hebt meegegeven.

Schermtoelichting betaalopdrachten (uit batches)

Schermtoelichting batches

Als je in het scherm 'geïmporteerde bestanden' een bestand aanklikt, zie je de onderliggende batches uit het bestand. Er kunnen maximaal tien batches in een bestand.

Batches betalingsbestand

Batches betalingsbestand

Batches incassobestand

Batches incassobestand

Bekijk de demo's

Maken en onderhouden koppeling Verzenden geïmporteerde Euro-bestanden