Investeren in duurzame oplossingen? Haak je verzekeringsadviseur op tijd aan!

De energietransitie staat voor de deur bij ondernemend Nederland. Ook bij duurzame investeringen komen risico’s kijken. Belangrijk is dat je je verzekeringsadviseur op tijd mee laat kijken. Een verzekeringsadviseur helpt risico’s te herkennen, te verkleinen en onverzekerbare risico’s te voorkomen. In dit artikel bespreken we de risico’s van een aantal duurzame investeringen en geven je concrete handvatten om over na te denken en mee aan de slag te gaan. Lees je mee?

Zonnepanelen: risico’s en eisen van de verzekeraar

Investeren in zonnepanelen, een goed idee! Houd er wel rekening mee dat deze investering risico’s met zich meebrengt, ook voor je bedrijfspand. Het brandgevaar kan toenemen en je verzekeraar kan eisen stellen aan de inzet. Hieronder wat zaken om rekening mee te houden.

Brandveiligheid en verzekerde waarden

Informeer je brandverzekeraar op tijd over je plan, zodat je weet welke eisen worden gesteld om de zonnepanelen te kunnen verzekeren én om je bedrijfspand en inventaris goed verzekerd te houden. Bovendien zijn zonnepanelen niet standaard meeverzekerd op een bedrijfsmatige verzekering, dus licht je verzekeringsadviseur tijdig in. Vergeet ook niet om de verzekerde bedragen van je gebouwen-, inventaris-, bedrijfsschade- en voorraadverzekering te controleren. Door zonnepanelen kan de waarde van je bedrijfspand stijgen.

Dekking van de verzekering

Het is verstandig om je zonnepanelen te verzekeren. Maar daarin heb je aan aantal keuzes om te maken. Wil je de installatie bijvoorbeeld alleen voor storm of brand verzekeren of wil je een ruimere dekking na schade meeverzekeren? Let ook op de dekking voor opruimingskosten en milieuschade. Deeltjes van de zonnepaneeldeeltjes kunnen na schade wijdverspreid in de omgeving terechtkomen en het opruimen hiervan kan hoge kosten met zich meebrengen.

Aanvullende eisen vanuit de verzekeraar

Bij de inzet van zonnepanelen kan een verzekeraar bepaalde eisen stellen. Hieronder geven we een paar voorbeelden:

Door zonnepanelen kan het brandgevaar toenemen. Zeker bij brandbare dakisolatie kunnen verzekeraars extra veiligheidsmaatregelen eisen of ze keuren het gebouw af voor de verzekering. Eis kan bijvoorbeeld zijn dat het type isolatie geaccepteerd moet worden door de verzekeraar. Omvormers brengen ook een verhoogd brandgevaar met zich mee. Zorg daarom dat er gewerkt wordt met omvormers in een goed geventileerde locatie. De draagkracht van het pand moet gecontroleerd wordt door een constructiebureau, zodat ze zeker weten dat de dakconstructie het gewicht van de zonnepanelen kan dragen. Een verzekeraar kan eisen dat je werkt met een erkend installatiebedrijf die aan de kwaliteitseis, de NEN-normering, voldoet. Ook kan een verzekeraar eisen dat een keuring wordt gedaan door een onafhankelijke inspecteur. En vaak zijn er eisen rondom de keuring van de installatie. SCIOS SCOPE 12 is een veel voorkomende keuringseis vanuit verzekeraars. Dit moet na oplevering gedaan worden en vervolgens een periodieke keuring.

Een bedrijfspand aankopen, verbouwen of isoleren

Wil je een nieuw bedrijfspand aankopen of bouwen? Of wil je je pand beter isoleren? Houd dan rekening met de risico’s die hierbij spelen en de impact ervan op je verzekeringen. Een verzekeraar kan aan je bouwconstructie extra eisen stellen om je bedrijfspand te kunnen verzekeren. Hierbij kun je denken aan een sprinklerinstallatie installeren, het aanbrengen van een bouwkundige scheiding zoals een (brand)muur of aanvullende eisen rondom het type isolatiemateriaal dat wordt gebruikt.

Door de schaarste in bouwmaterialen en om kosten te reduceren wordt er tijdens de bouw of verbouwing van je bedrijfspand soms gekozen voor een ander isolatiemateriaal. Het is dan belangrijk om deze keuze weer af te stemmen met je verzekeringsadviseur. Zorg tot slot dat je kunt aantonen welk isolatiemateriaal er is gebruikt.

Meer lezen over de risico’s rondom isolatiemateriaal? Lees dan dit artikel.

Een elektrisch wagenpark en laadpalen, waar moet ik aan denken?

Ook bij vervoersmiddelen wordt steeds vaker een groene keuze gemaakt. Ook hier zijn wat zaken om rekening mee te houden:

Installeren van laadpalen

Net als bij zonnepanelen kan het brandgevaar toenemen als je laadpalen laat installeren. Elektrische middelen kunnen namelijk vlamvatten. Daarom is het belangrijk om ook bij deze investering je verzekeringsadviseur vroegtijdig te informeren en mee te nemen in je plannen. Houd bij de installatie van laadpalen in ieder rekening met eventueel vlamvatten. De brandweer moet er goed bij kunnen. Plaats geen brandbaar materiaal in de buurt en zorg dat laadpalen niet te dicht bij je bedrijfspand geplaatst zijn. Want ook je bedrijfsgebouw, voorraad én inventaris kunnen vlamvatten.

Denk ook aan het verzekeren van de laadinfrastructuur en zorg dat deze op een veilige manier is aangelegd. Wil je laadpalen in een garage installeren? Overleg met je verzekeringsadviseur, zodat brandveiligheid én vluchtveiligheid worden meegenomen in je beslissing, zodat onverzekerbare risico’s worden voorkomen.

Elektrisch voertuig verzekeren

Elektrische voertuigen hebben meestal een hogere aanschafwaarde dan reguliere voertuigen. Daardoor vallen verzekeringspremies hoger uit dan de verzekeringspremie voor reguliere voertuigen. Ook is er een verhoogde kans op ongelukken, omdat elektrische voertuigen stiller zijn en vaak sneller optrekken en soms ook sneller afremmen. Ook dit kan invloed hebben op de premie.

Veilig omgaan met accu’s

Bij elektrische voertuigen, zoals e-bikes en e-scooters, brengt vooral de accu risico’s met zich mee. Deze kunnen vlamvatten. Hieronder tips om dit risico te verkleinen:

Houd er rekening mee dat een accu opwarmt tijdens het opladen. Zorg daarom dat de accu op een niet brandbare ondergrond wordt opgeladen en haal de accu uit de lader als deze vol is. Laad accu’s op in een ruimte met rookmelders en zorg dat iemand in de buurt is voor het geval dat deze vlam vat. Laad de accu minstens één keer per drie maanden op. Bij lage spanning kan een batterij beschadigd raken. Een kleine beschadiging aan je accu kan zorgen voor doorbranden of zelfs ontploffing. Is je accu gevallen of beschadigd? Leg deze dan buiten en lever deze zo snel mogelijk in.

Op maat innovaties

Het verzekeren van een innovatie kan uitdagend zijn. Historische data mist en verzekeraars kunnen niet vertrouwen op eerdere ervaringen uit het verleden.

Daarom is het belangrijk dat een verzekeringsadviseur vanaf het begin betrokken is. De verzekeringsadviseur helpt in beeld te krijgen welke risico’s er spelen en wat de eisen zijn vanuit een verzekeraar. Overweeg jij om een duurzame innovatieve investering te doen? Ga dan met een verzekeringsadviseur in gesprek over de risico’s.

Overige duurzame investeringen

We hebben de meest voorkomende oplossingen besproken. Hieronder noemen we er nog een aantal die wat minder vaak voorkomen, maar waar wel risico’s aan verbonden zijn.

Warmtepomp

Delen van een nieuwe warmtepomp kunnen buiten het gebouw geplaatst worden. Hierdoor kan het risico op diefstal toenemen. Haak dus vooral je verzekeringsadviseur aan bij deze keuze, zodat je pand goed verzekerbaar blijft.

Batterijen en energieopslagsystemen (EOS)

De kans op brand of ontploffing kan toenemen door deze duurzame oplossingen. En er kunnen dan giftige gassen vrijkomen. Afhankelijk van de capaciteit van het systeem moeten er veiligheidsmaatregelen getroffen worden, zoals de plaatsing op ruime afstand van gebouwen of in een afgesloten brandcompartiment. In sommige gevallen moet ook de brandweer betrokken worden. Nieuwe wetgeving voor energieopslagsystemen is in een vergevorderd stadium.

Zonneparken en windmolens

Voor zonneparken en windmolens worden vaak verzekeringsoplossingen aangeboden die dekking bieden tijdens de opbouwfase en de aansluitende operationele fase. Op deze manier sluit de dekking van beide fasen goed op elkaar aan. Betrek dus voor de start van het project al je verzekeringsadviseur.

Meer inzicht in je risico's?

Ga hierover in gesprek met een verzekeringsadviseur.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer