Een bankgarantie biedt betalingszekerheid voor jou en je zakenpartners en leveranciers. Deze garantie zorgt voor vertrouwen bij beide partijen.

Standaard bankgarantie

standaardtekst van de Rabobank bankgarantie in het Nederlands of Engels voor transacties in euro
Vraag aan

Maatwerk bankgarantie

eigen tekst of van je zakenpartner bankgarantie in iedere gewenste taal voor transacties in euro en vreemde valuta
Maatwerk aanvragen

Wat is een bankgarantie?

Met een bankgarantie laat je aan degene waar je zaken mee doet (begunstigde) weten dat de Rabobank garant staat voor een afgesproken bedrag. Bij het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde betalen wij dit bedrag aan hem of haar uit. Dit bedrag is een vergoeding voor het geval dat je de afspraken tussen jou en de begunstigde niet nakomt.

Met een bankgarantie geef je extra zekerheid en vertrouwen aan degene waarmee je zaken doet. Dat kan concurrentievoordeel opleveren of voordeel bieden bij inkoop. Je hoeft bijvoorbeeld geen aanbetaling te doen of je krijgt uitstel van betaling.

Als je een bankgarantie aanvraagt, dan moet je voldoende werkkapitaal hebben om het garantiebedrag te dekken. Dit werkkapitaal kan een bestaand krediet of bankgarantiefaciliteit zijn, of een bedrag op je (spaar)rekening. Heb je werkkapitaal nodig, neem dan contact met ons op voordat je de aanvraag hier start.

Welke soorten bankgaranties bestaan er?

Er bestaan verschillende typen bankgaranties. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende bankgaranties.

Huurgarantie: met de bankgarantie voor huur geef je de verhuurder de zekerheid dat je de huur of eventuele schade betaalt.

Bekijk de huurgarantietekst in het Nederlands (PDF)

Betalingsgarantie: hiermee geef je de leverancier zekerheid dat hij zijn betaling ontvangt. De leverancier kan het garantiebedrag bij de Rabobank opeisen als je niet aan de betalingsverplichtingen voldoet.

Bekijk de betalingsgarantietekst in het Nederlands (PDF)

Vooruitbetalingsgarantie: soms is het gebruikelijk dat een partij je vooruitbetaalt voor een dienst of product. Met deze garantie geef je je zakenpartner de zekerheid dat hij het vooruitbetaalde bedrag terugkrijgt als je niet presteert of levert.

Bekijk de vooruitbetalingsgarantietekst in het Nederlands (PDF)

Uitvoeringsgarantie: een uitvoeringsgarantie biedt zekerheid van een financiële compensatie als je de levering van goederen, diensten of de uitvoering van projecten niet volgens afspraak nakomt.

Bekijk de uitvoeringsgarantietekst in het Nederlands (PDF)

Onderhoudsgarantie: met een onderhoudsgarantie geef je de zekerheid van een financiële compensatie als je de contractuele garantie- en onderhoudsverplichtingen van de geleverde goederen of het werk niet nakomt. 

Bekijk de onderhoudsgarantietekst in het Nederlands (PDF)

Biedingsgarantie: hiermee geef je zekerheid dat je de offerteverplichting, aanbieding of inschrijving kunt nakomen.

Bekijk de biedingsgarantietekst in het Nederlands (PDF)
Hoe kan ik een bankgarantie aanvragen?

1. Gegevens invullen

Log in met de Rabo Scanner en kies de gewenste soort bankgarantie. Geef aan op welke diensten of goederen de bankgarantie betrekking heeft en om welk bedrag het gaat. Geef ook aan op welke rekening je het bedrag wilt laten blokkeren en wie je zakenpartner is (de begunstigde van de bankgarantie).

Log in en vraag aan

2. Contragarantie ondertekenen en uploaden

Download en print de contragarantie en laat deze ondertekenen door de bevoegde vertegenwoordigers of gemachtigden binnen jouw bedrijf. Je kunt daarna de contragarantie inscannen en uploaden tijdens het aanvraagproces.

3. Aanvraag versturen

Je verstuurt de aanvraag online en wij nemen de aanvraag in behandeling. Je ontvangt een samenvatting van de aanvraag in jouw Berichten in Internetbankieren.

Wij laten je binnen drie werkdagen weten of de aanvraag is goedgekeurd. Onderdeel van de aanvraag kan een check bij Bureau Krediet Registratie (BKR) zijn. Is de aanvraag goedgekeurd, dan ontvang jij of jouw zakenpartner de bankgarantie. Ter bevestiging ontvang je een kopie van de bankgarantie en de getekende contragarantie.

Heb je een bankgarantiefaciliteit, dan onderteken je een opdrachtformulier in plaats van een nieuwe contragarantie.

Wat zijn de kosten van een bankgarantie?

Bij bankgaranties worden twee tarieven in rekening gebracht:

een eenmalige basisvergoeding ter dekking van de kosten voor het opmaken, afgeven en het verlengen van een bankgarantie. een bankgarantieprovisie: dit is een percentage over het uitstaande saldo en de looptijd van de bankgarantie.

Basisvergoedingen bankgarantie
Je betaalt eenmalig een basisvergoeding voor het opmaken en afgeven van een bankgarantie.

Aanvraag standaard bankgarantie€ 85
Aanvraag maatwerk bankgarantie€ 160

Je kunt bankgaranties ook aanvragen via Rabo Trade Access (RTA). Deze kosten vind je in de Tarieven zakelijk betalingsverkeer.

Bekijk de tarieven zakelijk betalingsverkeer (PDF)

Bankgarantieprovisie

De bankgarantieprovisie is een percentage over het bankgarantiebedrag en de looptijd van de bankgarantie. Deze provisie wordt afgeschreven van je zakelijke rekening bij de Rabobank. Dit gebeurt na ieder kwartaal.

Type bankgarantieProvisie
Standaard bankgarantie onder inperking bestaande kredietfaciliteit1,50%
Standaard bankgarantie tegen dekking creditgeld1,00%
Afgifte bankgarantie in overige situatiesmin 0,35 - max 2,80%*

*Voor bankgaranties in overige situaties vindt een kredietbeoordeling plaats. Bij de beoordeling voor de bepaling van de hoogte van de bankgarantieprovisie kijken we naar de volgende factoren:

De hoogte van de financieringen die je eventueel al bij ons hebt.De waarde van de door je te stellen of al gestelde zekerheden.Het risico dat wij lopen als wij geld aan je uitlenen (je risicoprofiel).De kosten- en winstdoelstellingen van de Rabobank.
Voorwaarden

Voldoende werkkapitaal

Als je een bankgarantie aanvraagt, is het belangrijk dat je voldoende werkkapitaal hebt om de bankgarantie te dekken. Dit werkkapitaal kan een krediet, een bankgarantiefaciliteit of een bedrag op je zakelijke (spaar)rekening zijn. Het garantiebedrag blokkeren wij totdat de bankgarantie vervalt. Heb je onvoldoende werkkapitaal om de bankgarantie te dekken? Neem dan contact met ons op.

Als je een bankgarantie wilt aanvragen, lees dan vooraf de bankvoorwaarden. Je kunt deze hieronder downloaden.

Lees de voorwaarden van de bankgarantie (PDF)

Vraag aan