Update

Innovatie in food: 5 trends

9 september 2022 9:00

In welke industrie je je ook bevindt: duurzaamheid en digitalisering spelen een steeds belangrijkere rol. Zeker in de voedselketen, van groothandels en producenten tot boeren en mkb’ers in food. Maar de sector innoveert ook op andere gebieden. Welke innovaties dragen nog meer bij aan de vernieuwing van de sector? Wij vertellen je de 5 trends die spelen binnen de voedingsmiddelenindustrie.

Drie bakkers in witte kleding in industriële bakkerij

De noodzaak van digitalisering

We schreven het al eerder in ons onderzoek: ‘Bedrijven die digitaliseren zien omzet vaker groeien’. Dat geldt ook voor ondernemers in food. En vaak is digitalisering zelfs pure noodzaak. De dynamiek in de voedselketen is namelijk intens en dus moet je als onderneming continu vernieuwen, waarbij digitalisering vaak een basisvoorwaarde voor succes is geworden. Maar vernieuwing kan ook via andere trends.

In food zien wij innovatie op 5 verschillende gebieden:

1. Inspelen op veranderende consumentenbehoefte

De consument zoekt vooral meer gemak en gaat dus minder koken, meer buitenshuis eten, laat meer thuisbezorgen en dan het liefst duurzamer of gezonder. Door hier op in te spelen, ontstaan er nieuwe producten of worden bestaande producten verbeterd. Denk aan nieuwe smaken, andere verpakkingen en andere samenstellingen waardoor het product bijvoorbeeld gezonder wordt. Ook zien we een verschuiving van minder dierlijk naar meer plantaardig (eiwittransitie).

2. Transparantie

De consument wil dus vaker een duurzamer product. Er komt steeds meer inzicht in de wijze waarop voedsel geproduceerd wordt, maar ook is er meer aandacht voor de samenstelling van een product, eerlijke arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn. Voedselveiligheid wordt daarbij steeds belangrijker. Consumenten hechten in toenemende mate waarde aan gezonder, eerlijker en duurzamer.

3. Groei van clean label en functional foods

Er is dus veel meer aandacht voor waar eten vandaan komt, hoe dit wordt geproduceerd en wat dit met jouw gezondheid als consument doet. Met clean label producten willen food bedrijven producten aanbieden die zo min mogelijk bewerkt zijn: eenvoudige, zo natuurlijk mogelijke productie met zo min mogelijk toevoegingen. Dit segment groeit in combinatie met de opkomst van aandacht voor meer lokaal, ambacht en gezondheid. Tegelijkertijd zien we de groei van functional food: producten die juist extra toevoegingen hebben, vooral toevoegingen die een bepaalde gezondheidsclaim hebben.

4. Duurzamer ondernemen

A. Circulair produceren

Binnen de voedingsmiddelenindustrie komen veel reststromen vrij in de vorm van verspild voedsel. Door als onderneming meer circulair te ondernemen, maak je deze ‘waardeloze’ reststromen weer waardevol, door ze bijvoorbeeld te gebruiken als dierenvoer of als grondstof voor andere producenten. Belangrijkste winst is uiteraard te behalen in het terugdringen van verspilling tijdens het productieproces zelf en door duurzamer in te kopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inkopen van gerecyclede verpakkingen.

B. Terugdringen broeikasgassen

De grootste supermarktorganisaties in Europa hebben zich als doel gesteld om de uitstoot van de broeikasgassen van de producten die ze verkopen naar 0 terug te brengen. Deze doelstelling zal vooral op het bordje komen te liggen van hun leveranciers, aangezien de grootste uitstoot vrijkomt in de toeleveringsketen bij de industrie en agrarische producenten. Voor voedingsmiddelenproducenten is het zaak hier een leidende rol in te pakken of te accepteren dat de supermarkt dit voor hen gaat bepalen.

5. Digitalisering van de keten

Robotisering, automatisering en kunstmatige intelligentie, verbeteren van productie- en distributieprocessen en het meer sturen op data. Door digitalisering kun je processen versnellen, diensten verbeteren, transparantie vergroten, meer en betere inzichten krijgen en data sneller delen.

“Om te kunnen opereren in de voedselketen kun je bijna niet meer om digitalisering heen.”

De trends in producten zoals we hierboven schetsen, van transparantie tot clean label en het circulair willen ondernemen, versnellen uiteindelijk de digitalisering van de keten. Vernieuwingen als robotisering, cloud computing, internet of things en sturen op data, leiden uiteindelijk tot de opkomst van slimmere ketens. Hierbij communiceren machines én mens onderling met elkaar en worden fouten zelf opgespoord en hersteld. Deze ontwikkelingen hebben invloed op elk bedrijf in de foodsector. Om te kunnen opereren in de voedselketen kun je dus bijna niet meer om digitalisering heen. Maar dat kan best uitdagend zijn, zeker in het mkb. Het is dus noodzaak om hier goed op in te spelen.

Rabobank helpt daarom ondernemers met verdere digitalisering via verschillende partnerships. Waaronder het Robohouse in Delft, de Future Store in Arnhem en de Digitale Werkplaatsen van Katapult.

Meer inspiratie over digitalisering en hoe onze klanten hier mee omgaan? Lees hier hoe Fruitfunk met data werd geholpen om de juiste koers te bepalen.

Iedereen die werkzaam is binnen de voedselketen heeft belang bij verduurzaming. Rabobank wil helpen bij dit proces en ontwikkelt daarom verschillende duurzame en innovatieve proposities voor ondernemers in de voedselketen. Benieuwd wat er mogelijk is voor jou? Neem voor meer informatie of gewoon een goed gesprek contact op met onze sectormanagers Martijn Rol of Marcel Lambregts. Of neem contact op met een van onze accountmanagers.