Podcast

Robotisering en kunstmatige intelligentie in de glastuinbouw

27 december 2022 9:00

Vrij recent bracht de Rabobank een rapport uit over de stand van zaken wat betreft robotisering en kunstmatige intelligentie in de glastuinbouw. De twee auteurs, Cindy van Rijswick en René Gomersbach geven in deze podcast de hoofdlijnen van de studie.

Verzend het artikel per e-mail