Update

Duurzame energie is nodig om klimaatdoelstellingen te halen

13 januari 2021 10:09

Een omslag naar duurzame energie is noodzakelijk om de opwarming van de aarde verder tegen te gaan. Net als het verminderen van ons energieverbruik en daarmee de uitstoot van CO2. Nederland heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld in het Klimaatakkoord. Hoe gaan we tot deze CO2-vermindering komen en welke vormen van duurzame energie dragen daaraan bij? Hieronder bespreken we cijfers en trends over de energietransitie.

3 mensen kijken naar zonnepanelen op dak

De energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energie

De energietransitie is een flinke opgave, voor verschillende sectoren en voor zowel consumenten als bedrijven. De doelen van deze energietransitie zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Voor Nederland betekent dat een vermindering van 49% fossiele brandstoffen in 2030 en een vermindering van 100% in 2050.

Om de opwarming van de aarde verder tegen te gaan, is het noodzakelijk dat we fossiele brandstoffen omzetten in duurzame energiebronnen zoals zon en wind. En we moeten minder energie gaan verbruiken. De komende jaren wordt het elektriciteitsnetwerk flink uitgebreid om duurzame, lokale energie te kunnen transporteren. Ook moeten particulieren en ondernemingen aan de slag om hun huizen, gebouwen en bedrijfsprocessen duurzamer te maken.

Wil je weten wat je als particulier of ondernemer kan doen? Bekijk dan onze Duurzaam Wonen en Duurzaam Vastgoed pagina’s.

Duurzame energie komt van natuurlijke bronnen als wind, zon, water, biomassa en aardwarmte. Wat omgezet wordt naar elektriciteit en warmte. Het gebruik van deze duurzame energiebronnen vervangt het gebruik van fossiele brandstoffen als gas, kolen en olie, wat de uitstoot van CO2 vermindert.

In Nederland is het opwekken van duurzame energie niet alleen de taak van energiemaatschappijen. Ook (lokale) energie-coöperaties en eigenaren van woonhuizen en bedrijfspanden helpen hier aan mee, door onder andere windmolens en zonnepanelen te plaatsen. De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie hebben de laatste jaren een grote vlucht genomen en dit zal alleen nog maar toenemen. Dit verwachten we de komende jaren:

    Zonne-energie blijft snel groeien. Het opgesteld vermogen voor zonnestroom kwam eind 2019 net uit boven de 7 GW (cijfer CBS). De verwachting is dat dit de komende jaren zal verdubbelen; Windenergie blijft de grootste duurzame energiebron. Om windenergie op te wekken, zijn wel vergunningen nodig. En dat bepaalt hoeveel groei we kunnen verwachten; Aardwarmte (geothermie) is inmiddels ingehaald door zonne-energie maar blijft de komende jaren langzaam groeien; Biogas stijgt licht na een aantal stabiele jaren; Er zijn steeds meer nieuwe technieken op het gebied van waterstof en opslag (storage). Deze moeten zich de komende jaren bewijzen.

Zonne-energie is de toekomst

Het aandeel opgewekte zonne-energie blijft stijgen. Deze vorm van duurzame energie wordt opgewekt door zonnepanelen op daken als woonhuizen en bedrijfspanden of met veldopstellingen.

Figuur 1: geïnstalleerde en verwachte capaciteit

Figuur 1: geïnstalleerde en verwachte capaciteit
Forecast Solar - DNE Research

Vanuit de overheid wordt de installatie van zonnepanelen gestimuleerd met het verstrekken van subsidies. Consumenten en ondernemers met een kleinverbruikaansluiting kunnen gebruik maken van de salderingsregeling. En ondernemers die grootverbruiker zijn (een aansluiting van > 3x100 Ampere) kunnen gebruik maken van de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie).

De terugverdientijd voor zowel bedrijven als consumenten bedraagt zo tussen de 8 tot 10 jaar. Het rendement op zonnepanelen is mede afhankelijk van de grootte van het dak, de ligging, en het eigen verbruik. Bekijk voor meer informatie over de subsidieregelingen de website van RVO.

Zonnepanelen en verzekeren

Op steeds meer daken van bedrijfsgebouwen liggen zonnepanelen. Een mooie ontwikkeling voor het opwekken van duurzame energie, maar ook één die verzekeraars zorgen baart. Zo zien ze de risico's op brand en onveilige dakconstructies toenemen. Weten waar je op moet letten? We hebben een paar tips voor je op een rijtje gezet.

Zonnepanelen combineren met asbestverwijdering

Verschillende gebouwen in Nederland hebben asbest. Wil je de plaatsing van zonnepanelen combineren met asbestverwijdering? Een aantal provincies heeft daar subsidies voor. Er zijn ook partijen die asbest opruimen als ze je dak mogen gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. Overweeg je dit? Check dan even hoe het in jouw gemeente geregeld is. Of bekijk het aanbod van Rabobank in samenwerking met Univé.

Verduurzamen met biogas, biomassa, windenergie en geothermie

Naast zonne-energie zijn er nog andere duurzame energiebronnen die een belangrijk aandeel hebben: biogas en biomassa, windenergie en geothermie.

Een groot deel van de huidige duurzame energie in Nederland wordt opgewekt door biomassa. Biomassa ontstaat door verbranding van organische materialen zoals hout, planten en reststromen. Biomassa op basis van verbranding van hout(snippers) is een vorm van energie waarbij veel vragen zijn over de duurzaamheid van de oplossing. De politiek heeft daarom ook besloten in de toekomst hier geen subsidies meer aan te verstrekken. Ook Rabobank vindt biomassa geen duurzame oplossing voor de lange termijn en is dan ook voorzichtig met het financieren van deze vorm van hernieuwbare energie.

Biogas ontstaat als bacteriën in een zuurstofarme omgeving organisch materiaal omzetten in methaangas en CO2. De Nederlandse biogassector wordt steeds duurzamer. Maar de groeimogelijkheden van deze sector worden sterk bepaald door de beschikbaarheid en prijs van reststromen. Dat is het gedeelte van de afvalstroom van particulieren en bedrijven dat overblijft nadat alle bruikbare en recyclebare afvalstromen er uit zijn gehaald. Meer weten? Lees verder over biogas.

Windenergie

Windenergie is en blijft de grootste duurzame energiebron in Nederland. Bijna de helft van onze groene stroom wordt opgewekt met wind. Doordat de kosten redelijk laag zijn en we in ons land op veel plekken wind hebben, zijn er veel kansen.

Geothermie

Aardwarmte wordt ook wel geothermische energie of diepe geothermie genoemd. Dit is energie die van meer dan vijfhonderd meter diep uit de aardkorst wordt gehaald. Wil je hier meer over weten?

Onze sectorspecialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in duurzame energie. Benieuwd naar de laatste cijfers en trends? Neem gerust contact op.