Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

De coöperatieve Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven en investeert een deel van de winst in de samenleving. Samen met onze klanten, leden en partners bundelen we de krachten om tot uitvoerbare ideeën te komen die jou, je bedrijf, je vereniging, je buurt, Nederland en de wereld een beetje sterker en toekomstbestendiger maken. Vanuit de overtuiging dat economisch en maatschappelijk belang hand in hand kunnen gaan als we goed samenwerken. Omdat we als coöperatie geen aandeelhouders hebben, geven wij jaarlijks een deel van onze winst aan onze samenleving. Dat doen we onder meer via het coöperatiefonds. Hiermee geven we projecten en initiatieven in Amersfoort, Baarn, Eemnes, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden en Soest steuntje in de rug. Als lid beslis je mee en bepaal je welk initiatief financiële steun ontvangt. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Amersfoort Eemland de lokale samenleving. De mogelijkheden zijn: Rabo ClubSupport; Rabo Verenigingsondersteuning; Het coöperatiefonds.

Rabo ClubSupport

Rabobank Amersfoort Eemland draagt de lokale samenleving van haar werkgebied een warm hart toe. Dit doen wij onder andere door het organiseren van Rabo ClubSupport (voorgaande jaren de Rabobank Clubkas Campagne). Veel verenigingen en stichtingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken. Rabo ClubSupport is een mooie kans voor verenigingen en stichtingen om jaarlijks de kas te spekken. Tijdens de campagne mogen leden van Rabobank Amersfoort Eemland hun stem uitbrengen op de verenging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De stemmen van de leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Het verenigingsleven is belangrijk voor onze maatschappij. Daarom draagt Rabobank Amersfoort Eemland lokale verenigingen al jarenlang een warm hart toe en hebben we met veel partijen een duurzaam partnership opgebouwd. Maar we doen meer. We werken samen met NOC*NSF om verenigingen en stichtingen nadrukkelijker en structureel te ondersteunen op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk vlak, maar ook op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. We willen dat stichtingen en verenigingen zelfredzamer, professioneler en gezonder worden. Hierdoor willen we met stichtingen en verenigingen intensiever samenwerken (inhoudelijke begeleiding) zodat we echt het verschil kunnen maken.

Coöperatiefonds

Met donaties uit het coöperatiefonds steunen wij activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Het fonds richt zich op de speerpunten van Rabobank Amersfoort Eemland.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.

Vragen tot €1.000,-

De aanvraag tot een bedrag van € 1.000,- zal worden behandeld binnen het marktteam van de betreffende regio (Amersfoort / Leusden-Hoevelaken / Soest-Baarn-Eemnes). Het marktteam vergadert 1 x per maand. Zo spoedig mogelijk na de vergadering ontvangt u een reactie.

Aanvragen boven €1.000,-

De aanvraag met een bedrag hoger dan €1.000,- wordt behandeld in de vergadering van het coöperatiefonds.

Ieder kwartaal beoordeelt de commissie, bestaande uit leden van de ledenraad en vertegenwoordigers uit de marktteams, de binnengekomen aanvragen.Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier, een projectplan met begroting (inclusief dekkingsplan) en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.Het is belangrijk dat de complete aanvraag tijdig bij ons binnen is.Aanvragen die niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Het project heeft een lokale en/of regionale uitstraling binnen het werkgebied van Rabobank Amersfoort Eemland.Het project heeft een brede maatschappelijke impact en is daarbij van toegevoegde waarde.Het project ondersteunt het sociaal-culturele, duurzame en/of economische klimaat in de gemeenten Amersfoort, Leusden, Hoevelaken, Soest, Baarn en Eemnes.De aanvrager is een stichting, instelling of vereniging en bankiert bij de Rabobank of wil daar gaan bankieren.De activiteit sluit aan bij de geldende aandachtsgebieden.Overlegging van een projectplan met een duidelijke en kernachtige omschrijving van het doel, de activiteiten en het verwachte bereik binnen de doelgroep.Het projectplan graag beperken tot maximaal 1 A4.Een bij het projectplan behorende begroting is een vereiste.Rabobank zal niet de enige financier zijn in het voorgestelde project.Je kunt achteraf, op verzoek van Rabobank, aan ons laten zien hoe de bijdrage is besteed.

Niet in aanmerking komen:

jubilea en feesten;conferenties en congressen;proefschriften;publicaties;projecten met religieuze of politieke doelstellingen;activiteiten met een winstoogmerk;activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek;activiteiten die het milieu onnodig beschadigen;activiteiten die de belangen van de Rabobank (kunnen) schaden;activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.

Iedere aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld, hierbij wordt geen rekening gehouden met besluitvorming in het verleden.

Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
dinsdag 16 februari 2021 dinsdag 2 maart 2021
donderdag 20 mei 2021 donderdag 3 juni 2021
dinsdag 24 augustus 2021 dinsdag 7 september 2021
donderdag 4 november 2021 donderdag 18 november 2021
Aanvraag indienen