Sponsoring, Rabo Clubsupport en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Amstel en vecht sponsort lokale activiteiten en initiatieven op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Dat doen we steeds vaker door kennis te delen, netwerken open te stellen en zo organisaties en verenigingen verder te helpen. De nadruk ligt op het verder helpen van de organisatie in ruil voor naamsbekendheid of zichtbaarheid en minder op de bijdrage aan een begroting. Daarvoor is Rabo ClubSupport ontwikkeld.

Rabo ClubSupport

Ons sponsorbeleid is in principe dus niet gericht op financiële ondersteuning. Toch hebben veel verenigingen behoefte aan extra financiële middelen. Daarvoor is Rabo ClubSupport ontwikkeld: een jaarlijks terugkerende campagne waar verenigingen en stichtingen die klant zijn van Rabobank geld kunnen inzamelen voor een concreet bestedingsdoel. In 2019 stelt Rabobank Amstel en Vecht €100.000,- beschikbaar uit de coöperatieve winst. Nieuwsgierig hoe we uw vereniging of stichting financieel kunnen helpen?

Kijk hier voor meer informatie

Donaties uit het Coöperatiefonds

Naast sponsoring verstrekt de bank ook nog drie maal per jaar donaties uit het Cooperatiefonds van Rabobank Amstel en Vecht. Het fonds is in beheer van een afvaardiging van de leden van de bank en heeft ten doel om maatschappelijke projecten van klanten van de bank mogelijk te maken. In 2019 is het fonds €100.000,- groot. Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend en moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • Betreft het een non-profit organisatie uit ons werkgebied (Abcoude, Baambrugge, Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht, Weesp, Driemond, Nigtevecht, Nes aan de Amstel, Muiden of Muiderberg) die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
  • Vindt het maatschappelijk project plaats in ons werkgebied? Geven we via een donatie iets terug aan de samenleving? Denk aan zaken die belangrijk zijn voor de gemeenschap en anders niet verwezenlijkt kunnen worden.
  • Is er een heldere begroting waarbinnen de gevraagde donatie nooit meer is dan 50% van de benodigde financiering. Voor wat betreft de begrotingsposten: het fonds is niet bedoeld voor de bekostiging van betaalde mensuren en exploitatiekosten.
  • Betreft het een project dat nog niet is uitgevoerd (we honoreren niet achteraf) en dat maximaal binnen een jaar na toekenning gerealiseerd zal worden.
  • Eens in de drie jaar wordt een donatie toegekend aan dezelfde aanvrager.
  • Via een donatie verbindt de bank zich als ambassadeur aan een project. We stellen het op prijs als dit ambassadeurschap wederzijds is en door de aanvrager actief wordt uitgedragen.
  • We doneren niet aan projecten die steun ontvangen van andere financiële dienstverleners. Het fonds ondersteunt geen politieke of religieuze activiteiten en ook geen feesten en jubilea.

De commissie Coöperatiefonds vergadert in 2020 op dinsdag 11 februari, dinsdag 9 juni en dinsdag 10 november. Wij nemen uitsluitend aanvragen in behandeling die voorzien zijn van de benodigde stukken en via het online formulier zijn ingediend. De uiterste datum voor het doen van een compleet ingevulde aanvraag voor deze drie rondes is respectievelijk 1 februari, 1 juni en 1 november. Na deze data nemen we uw aanvraag voor een donatie mee in de volgende ronde.

Heeft u toch nog een vraag? Bel voor meer informatie naar (088) 724 5456 of stuur een e-mail naar communicatie.amstelenvecht@rabobank.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven