Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Als supporter van sport en cultuur gaan wij de lokaal maatschappelijke rol van clubs, verenigingen en stichtingen helpen versterken met Rabobank Verenigingsondersteuning. Alle verenigingen in de regio waar dagelijks duizenden mensen samen sporten, samen muziek maken en samen hun favoriete bezigheid beoefenen vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere lokale samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder de vereniging nooit zo ver zouden komen. Wij zijn al vele jaren verbonden met de lokale Rabobank.

Maar deze verenigingen hebben het zwaar en kennen veel uitdagingen. Verenigingen en stichtingen hebben te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, onder druk staande ledenaantallen en te weinig vrijwilligers. Wij zien het belang van verenigingen, nu en in de toekomst, en geloven in de kracht van deze clubs.

Lees meer over Rabo Verenigingsondersteuning

Club van het Jaar

Rabobank is vanaf haar oprichting nauw betrokken bij clubs en verenigingen. Dat komt omdat zij als coöperatie ook een soort vereniging of club is. Daarom heeft Rabobank samen met NOC*NSF, AD.nl, LKCA en Kunstbende het initiatief genomen om het fenomeen verenigen te vieren en te belonen. Dit jaar staat de veerkracht van de clubs centraal. We roepen alle clubs op om hun veerkracht zichtbaar te maken, anderen daarmee te inspireren en de waardering en erkenning te krijgen die ze verdienen.

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst.

Lees meer over Club van het Jaar

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten.

Lees meer over Rabobank Foundation

Donatiefonds

Via het Donatiefonds steunen we eenmalige lokale projecten die de sociale, maatschappelijke, culturele en economische werk- en leefomgeving verbeteren en waarvan inwoners van ons werkgebied langdurig kunnen profiteren. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in Apeldoorn en omgeving. We zetten in op het versterken van zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid. Er kan daarom om slechts een deel van de dekking van de begroting worden gevraagd. Onze leden denken mee over het toezeggen van bijdragen uit het fonds. De commissie van het Donatiefonds bestaat uit vier ledenraadsleden. Zij komt vier keer per jaar samen en beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen en adviseert de directie hierover.

Thema's

Verzoeken dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

Versterken van lokale gemeenschappen
Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.

Financieel Gezond Leven
Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.

Duurzaam Wonen en de energietransitie
Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.

Duurzaam Ondernemen
Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.

Banking4Food
Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds. Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling.

Verplichte bijlagen zijn:

Plan van aanpakPlanningBegroting met minimaal één offerteFinancieel plan

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De vereniging, stichting of instelling is klant van Rabobank Apeldoorn en omgeving.De activiteit is voor een (breed) publiek in Apeldoorn, Twello, Klarenbeek, Teuge, Empe, Uddel, Beekbergen. Hoenderloo, Nijbroek, Tonden, Steenenkamer, Hoog Soeren, Ugchelen, Radio Kootwijk, Loenen, Lieren, Oosterhuizen, Eerbeek, Wilp, Voorst, Terwolde, Beemte Broekland, Wenum Wiesel, Hall, De Vecht, Posterenk of Bussloo.De organisatie staat ingeschreven op een adres in één van deze bovengenoemde plaatsen.Het project draagt bij aan een sterkere leef- en werkomgeving.Het project krijgt naast steun vanuit de Rabobank ook financiële steun van anderen (particulieren, bedrijven of instellingen). *De vereniging, stichting of instelling kan één keer per jaar een bedrag van max. € 1.000 en eens per twee jaar een bedrag van meer dan € 1.000 aanvragen bij het Donatiefonds.Het project van max. € 1.000 dient binnen één jaar en een project van meer dan € 1.000 dient binnen twee jaar na toezegging gerealiseerd te zijn, anders heeft de bank het recht om de eerder gedane toezegging in te trekken.Rabobank Apeldoorn en omgeving heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de bijdrage is gedaan. De aanvrager stelt hiervoor desgewenst de gevraagde documentatie ter beschikking.Rabobank Apeldoorn en omgeving mag toegezegde bedragen en gemaakte foto’s gebruiken in media-uitingen.Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

De bijdrage:

Moet in verhouding staan tot de totale financiële begroting met een maximum van € 10.000. Het overige wordt opgebracht door de aanvrager of via andere bronnen. Bij Rabobank Apeldoorn en omgeving moet bekend zijn wie de andere deelnemers zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.Wordt overgemaakt op de Rabobankrekening van de vereniging, stichting of instelling na ontvangst van de (kopie) factuur/facturen en wordt uitbetaald zodra zeker is dat het project doorgaat.Mag niet besteed worden aan de reguliere exploitatie.Wordt altijd gedaan inclusief eventueel verschuldigde schenkbelasting en/of BTW.Kan ook bestaan uit mensen (medewerkers/kennis), middelen (ruimte of apparaten), media of netwerken.

Het Donatiefonds is niet bedoeld voor:

Activiteiten of projecten met als doel winst maken dan wel het toekennen van prijzengelden.Activiteiten of projecten met een politiek of religieus doel.Activiteiten of projecten die een goed doel steunen (bijv. Service clubs).Activiteiten of projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.Persoonlijke doelen.Kosten voor het regelen van bankzaken.Activiteiten en projecten die al hebben plaatsgevonden of al zijn uitgevoerd.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Binnen 4 weken na de sluitingsdatum ontvang je bericht over de eventuele toezegging. In dat geval ontvang je een uitnodiging voor een feestelijke cheque-uitreiking. Voor meer informatie kun je mailen met de afdeling MCC via communicatie.mon@rabobank.nl.

Deadline aanvragen
31 december 2021

Aanvraag indienen

Rabo ImPactfonds

Met een goed idee kunt u bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit betekent een gezonde balans tussen de mens, natuur en winst maken (people, planet, profit). Rabobank Apeldoorn en omgeving steunt vernieuwende projecten vanuit het Rabo ImPactfonds.

Verplichte bijlagen

Bij uw aanvragen horen de volgende verplichte bijlagen:

Verplichte bijlagen zijn:

Plan van aanpakPlanningSluitende begroting

Aanvragen voor het ImPactfonds moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

De aanvraag komt van een organisatie.De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.De bijdrage is maximaal € 25.000.Het project duurt maximaal drie jaar.Het project krijgt financiële steun van anderen.De bijdrage is minder dan 100% van de totale kosten.Het project kan verdergaan na de steun vanuit het Rabo ImPactfonds.De organisatie brengt op verzoek verslag uit over de voortgang en het resultaat van de activiteit.De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de bijdrage is gedaan.

Het Rabo ImPactfonds is niet bedoeld voor:

Projecten met een politiek of religieus doel.Vaste kosten die op de begroting staan, zoals loonkosten.
Vraag bijdrage ImPactfonds aan

Vragen?

Heb je een vraag over sponsoring, Rabo ClubSupport of Verenigingsondersteuning?

Mail je vraag