Rabobank Clubkas Campagne

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. We onderscheiden de volgende vormen: Rabobank Clubkas Campagne, Stimuleringsfonds, Sponsoring en Rabobank Foundation.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Arnhem en Omstreken het verenigingsleven in de volgende gemeenten: Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en de plaatsen: Didam, Loil en Nieuw-Dijk. Wij stellen een deel van onze winst hiervoor beschikbaar. In 2019 is dit een bedrag van € 200.000,-. De leden van onze bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Hoe werkt het?

De leden van de bank brengen hun stem uit op hun favoriete club. Ieder lid heeft hiervoor vijf stemcodes ontvangen. Er mogen maximaal 2 stemcodes per club worden uitgebracht. Elke stem is geld waard! Dus hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen stemmen, hebben voorafgaand aan de stemperiode een persoonlijke code en uitleg over de stemperiode ontvangen. De stemperiode was in 2019 van dinsdag 3 september tot en met maandag 16 september 2019.

Uitslag

Op dinsdag 8 oktober 2019 heeft de finale avond van de Rabobank Clubkas Campagne plaatsgevonden. Tijdens de finale avond is de uitslag bekend gemaakt en hebben alle aanwezige clubs hun cheque ontvangen.

Uitslag 2019

In 2019 deden er 303 verenigingen en stichtingen mee aan de campagne. Tijdens de finale avond op 8 oktober 2019 hebben wij de uitslag bekend gemaakt.

Uitslag 2019

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Arnhem en Omstreken is bestemd voor aanvragen die bijdragen aan een sterkere leef- en werkomgeving in onze regio. Het gaat daarbij om aanvragen van verenigingen, instellingen of stichtingen die klant zijn van de bank. Bekijk hieronder eerst de voorwaarden om te beoordelen of het zin heeft om uw aanvraag in te dienen. Aanvragen voor het Stimuleringsfonds worden behandeld door een commissie die bestaat uit ledenraadsleden.

Aanvraagformulier

Voorwaarden

Het project/ de activiteit:

 • Is gericht op een zo breed mogelijke groep mensen in de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden alsmede de kern Didam in de gemeente Montferland.
 • Draagt bij aan een sterkere leef- en werkomgeving.
 • Leidt bij voorkeur tot een tastbaar/blijvend resultaat met een duurzaam karakter.
 • Mag nog niet gedeeltelijk of geheel gerealiseerd zijn op het moment dat de aanvraag behandeld wordt.
 • Heeft geen commerciële doelstelling en geen winstoogmerk.
 • Heeft geen politieke doelstelling en is niet milieubelastend.
 • Dient daadwerkelijk gerealiseerd te worden binnen 2 jaar, anders heeft de bank het recht om de eerder gedane toekenning nietig te verklaren.
 • Schaadt de belangen van de Rabobank niet.

De aanvrager:

 • Is enkel een vereniging, instelling of stichting met een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging, instelling of stichting bankiert bij Rabobank Arnhem en Omstreken.
 • Het bestuur van de vereniging, instelling of stichting bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen.
 • Heeft in hetzelfde kalenderjaar geen andere aanvraag ingediend (ook niet sponsoring of de Clubkas Campagne).
 • Eerdere verzoeken van dezelfde aanvrager zijn de afgelopen 3 jaar niet eerder gehonoreerd.
 • Maakt in ieder geval melding van de bijdrage aan haar leden en/of de lokale media.
 • Is, als de aanvraag wordt gehonoreerd, aanwezig bij de door de bank georganiseerde bijeenkomst waarin de donatie symbolisch in ontvangst wordt genomen.

De aanvraag:

 • Wordt alleen in behandeling genomen als deze via de website www.rabobank.nl/arnhem is ingediend en is voorzien van plan van aanpak en een sluitende begroting.
 • Wordt ten minste 3 maanden voor de start van het project ingediend.
 • Wordt ten minste 2 weken voorafgaand aan de commissievergadering ingediend.
 • Wordt afzonderlijk beoordeeld op basis van het beschikbare budget. Een eerdere toewijzing aan een soortgelijk project of het voldoen aan alle criteria is geen garantie voor een positief besluit.
 • Kan worden aangehouden als de commissie aanvullende vragen heeft.

De bijdrage:

 • Bedraagt maximaal 50% van de financiële begroting met een maximum van € 10.000,-. De rest wordt opgebracht door de aanvrager zelf of via andere bronnen. Bij Rabobank Arnhem en Omstreken moet bekend zijn wie de andere deelnemers zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Wordt overgemaakt aan de vereniging, instelling of stichting na ontvangst van de (kopie) factuur/facturen en wordt pas uitbetaald als zeker is dat het project doorgaat.
 • Mag niet besteed worden aan de reguliere exploitatie.
 • Wordt altijd gedaan inclusief eventueel verschuldigde schenkbelasting of BTW.
 • Kan op verzoek van de commissie in delen worden overgemaakt.
 • Kan ook bestaan uit Mensen (medewerkers/kennis), Middelen (ruimte of apparaten), Media (communicatiemiddelen) of Massa (netwerken).

De commissie:

 • Bestaat uit vijf leden van de ledenraad en de directievoorzitter.
 • Komt vier keer per jaar bij elkaar.
 • Neemt per aanvraag een bindend besluit.
 • Kan om aanvullende informatie verzoeken.

Belangrijke data

 • Vergadering commissie: 20 november 2019, uw aanvraag moet uiterlijk 6 november 2019 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 11 maart 2020, uw aanvraag moet uiterlijk 26 februari 2020 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 20 mei 2020, uw aanvraag moet uiterlijk 6 mei 2020 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 19 augustus 2020, uw aanvraag moet uiterlijk 5 augustus 2020 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 18 november 2020, uw aanvraag moet uiterlijk 4 november 2020 binnen zijn.

Sponsoring

Rabobank Arnhem en Omstreken sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur & maatschappij en economie. Bij sponsoring kiezen wij voor een langdurige samenwerking met een beperkt aantal partijen. Overige verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten.

Meer informatie

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven