Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Sponsoring

Rabobank Bollenstreek sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor vragen wij altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld het plaatsen van ons logo of het noemen van de Rabobank als sponsor.

Voorwaarden

Jaarlijks krijgen we veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. U krijgt binnen drie weken bericht over ons besluit. Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De organisatie is klant van Rabobank Bollenstreek of wil dat worden.
 • De activiteit vindt plaats in Bennebroek, Hillegom, Lisse, Lisserbroek, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout, Warmond of de Zilk.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

We sponsoren geen:

 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Personen.
 • Feesten of jubilea.
 • Landelijke of buitenlandse activiteiten.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Landelijke goede doelen.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.

Voorbeelden sponsoring

Rabobank Bollenstreek is sponsor van de volgende verenigingen en stichtingen:

 • Bloemencorso 
 • BSM Bennebroek 
 • Comité Kindervakantiedagen 
 • De Duinruiters 
 • FC Lisse
 • Harddraverij Hillegom 
 • Harddraverij Lisse 
 • Harddraverij Noordwijk 
 • Harddraverij Sassenheim 
 • Harddraverij Warmond 
 • HiSaLis 
 • MHC Bennebroek 
 • MHC Voorhout
 • Mooiste File van Nederland 
 • Noordwijkse Hockeyclub 
 • Oranjevereniging Bennebroek 
 • Oranjevereniging de Zilk 
 • Oranjevereniging Hillegom 
 • Oranjevereniging Lisse 
 • Oranjevereniging Noordwijk 
 • Oranjevereniging Noordwijkerhout 
 • Oranjevereniging Voorhout 
 • RaboRunners 
 • RKSV Warmunda
 • RKVV Teylingen 
 • RTV de Bollenstreek
 • RV/PC de Voorruiters 
 • SV Hillegom 
 • SJC
 • St. Hubertus Lisse 
 • Stichting Noordwijk Marketing
 • Ter Leede 
 • Theater de Muze 
 • VV Forholte 
 • VV Kagia 
 • VV Noordwijk 
 • VV Van Nispen 
 • VVSB

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Bollenstreek doneert vanuit het Coöperatiefonds, het Innovatiefonds en de Rabobank Clubkas Campagne. Een tegenprestatie is niet nodig. 

Coöperatiefonds

Vanuit het Coöperatiefonds ondersteunen we maatschappelijke initiatieven in de Bollenstreek. Aanvragen worden voorgelegd aan de ledenraad. Samen met onze medewerkers beoordeelt zij vier keer per jaar de binnengekomen aanvragen.

In 2018 worden de vergaderingen gehouden op:

 • 3 april
 • 28 mei
 • 20 augustus
 • 19 november

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. 

 • De organisatie is lid of klant van Rabobank Bollenstreek.
 • De organisatie is gevestigd in Bennebroek, Hillegom, Lisse, Lisserbroek, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout, Warmond of de Zilk.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.
 • Dient een maatschappelijk doel te dienen

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Personen.
 • Activiteiten met als doel winst maken.
 • Studiedagen, congressen, seminars en feesten.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Activiteiten die al zijn uitgevoerd.
 • Landelijke of buitenlandse activiteiten.
 • Reguliere sponsorverzoeken

Voorbeelden Coöperatiefonds

Stichting Artchild
Rabobank Bollenstreek ondersteunt Stichting Artchild. Deze stichting richt zich op veiligheid en herstel van vluchtelingen. Dankzij onze donatie kunnen kinderen van 2 tot en met 14 jaar hun creativiteit kwijt in de workshops ‘Schilder je wereld’. Het beschadigde vertrouwen van de kinderen wordt hersteld en ze leren om zich weer vrij te voelen. 

Lees over de stichting op www.artchild.nl

artchild

Stichting Sterksaam
Stichting Sterksaam biedt jong volwassenen met een verstandelijke beperking een veilig thuis. Zo kunnen zij de kwaliteit van leven verbeteren. Rabobank Bollenstreek draagt graag bij aan een veilige woon- en werkplek voor deze mensen. 

Duurzaamheidsfonds

Vanuit het Rabobank Bollenstreek Duurzaamheidsfonds steunen wij sociaaleconomische ontwikkelingen in de regio.

Het fonds richt zich op:

 • Zelfredzaamheid
  Zelfredzame Generaties
 • Lokale leefomgeving
  Samen de Bollenstreek laten bloeien
 • Vitale en duurzame bollenteelt
  Voorop lopen op gebied van duurzaamheid en techniek in de bollensector

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • De organisatie is lid of klant van Rabobank Bollenstreek.
 • Het project richt zich op vernieuwing en duurzaamheid.
 • Opgedane kennis en resultaten van het project worden gedeeld met het vakgebied waar het project in valt.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • Het project maakt kans op een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds als minimaal 75% van het benodigde geld al beschikbaar is.
 • Bij de aanvraag is een businessplan en een financiële onderbouwing gevoegd.
 • Het project moet bijdragen aan de economische ontwikkeling van de Bollenstreek en passen bij een of meer van de volgende pijlers: Zelfredzaamheid, Lokale leefomgeving en Vitale en duurzame bollenteelt.

Voorbeelden Duurzaamheidsfonds

Generade
Rabobank Bollenstreek steunt een tweejarig onderzoek van Generade om de zuurschimmelvorming in tulpenbollen tegen te gaan. Ook ontvangt het project een RAAK-MKB subsidie. Alle deelnemende bedrijven aan het onderzoek leveren een bijdrage in kennis, arbeid en materiaal. Alle bijdragen zijn belangrijk voor de bestrijding van de schimmel. 

Lees meer over het onderzoek op Generade.nl

J.O.H.A.N. BV
J.O.H.A.N. BV heeft een betaalbaar en gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld dat de prestaties van veldsporten monitort. Door gebruik te maken van technologie van de European Space Agency (ESA) is het bedrijf hier als eerste in geslaagd. Professionele en amateurteams kunnen het systeem gebruiken binnen hun sport. J.O.H.A.N. BV ontving een donatie uit het Innovatiefonds van Rabobank Bollenstreek.

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en clubs die bij Rabobank Bollenstreek bankieren, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

Onze leden bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is. Ieder lid krijgt een aantal stemmen. Tijdens de stemperiode kunt u stemmen. Hoe meer stemmen op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.

Bedankt voor het stemmen!

Het is niet meer mogelijk om uw stemmen uit te brengen voor de Rabobank Clubkas Campagne 2017. Volgend jaar kunt u weer stemmen op uw favoriete clubs.

Criteria voor deelname verenigingen/stichtingen (PDF)

Q&A Algemeen

Q&A Lidmaatschap (PDF)

Q&A Stemmen (PDF)

Q&A Voorwaarden (PDF)

Voorwaarden

We hanteren de volgende uitgangspunten voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie is gevestigd in Bennebroek, Hillegom, Lisse, Lisserbroek, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout, Warmond of de Zilk.
 • De activiteiten van de organisatie vinden plaats in Bennebroek, Hillegom, Lisse, Lisserbroek, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout, Warmond of de Zilk.
 • De organisatie is klant van Rabobank Bollenstreek en heeft per 1 april van het lopend jaar een zakelijke rekening, hoofdrekening of verenigingspakket bij de bank.
 • De organisatie laat van tevoren weten waar de bijdrage van de Rabobank voor wordt gebruikt.
 • Rabobank Bollenstreek heeft te allen tijde het recht om een organisatie uit te sluiten van of toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Rabobank Bollenstreek heeft het recht om achteraf te controleren wat er met het donatiegeld is gedaan.

Uitgesloten van deelname zijn:  

 • Organisaties met een politiek of religieus doel. Subafdelingen of subcommissies van een vereniging of stichting.
 • Landelijke initiatieven.
 • Vrienden van-verenigingen, vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50 of 100.
 • Personeels-, winkeliers- en ondernemersverenigingen.
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen.
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Organisaties die initiatieven buiten de regio steunen.
 • Particuliere initiatieven.
 • Bibliotheken.
 • Serviceclubs zoals Rotary of Lions en sociëteiten.
 • Adviesorganen.
 • Fundraising en goede doelen.
 • (Buurt)feesten en actiecomités.
 • Kinderopvang.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten.
 • Vaste kosten die op de begroting staan en restauratiekosten.
 • Carnavalsverenigingen.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren

Bedrijven