Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Sponsoring

Rabobank Bollenstreek sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor vragen wij altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld het plaatsen van ons logo of het noemen van de Rabobank als sponsor.

Voorwaarden

Jaarlijks krijgen we veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. U krijgt binnen drie weken bericht over ons besluit. Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De organisatie is klant van Rabobank Bollenstreek of wil dat worden.
 • De activiteit vindt plaats in Bennebroek, Hillegom, Lisse, Lisserbroek, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout, Warmond of de Zilk.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

We sponsoren geen:

 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Personen.
 • Feesten of jubilea.
 • Landelijke of buitenlandse activiteiten.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Landelijke goede doelen.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Bollenstreek doneert vanuit het Coöperatiefonds, het Duurzaamheidsfonds en de Rabo ClubSupport. Een tegenprestatie is niet nodig.

Coöperatiefonds

Vanuit het Coöperatiefonds ondersteunen we maatschappelijke initiatieven in de Bollenstreek. Aanvragen worden voorgelegd aan de ledenraad. Samen met onze medewerkers beoordeelt zij vier keer per jaar de binnengekomen aanvragen.

In 2020 worden de vergaderingen gehouden op:

 • 10 februari
 • 8 juni
 • 7 september
 • 30 november

Aanvragen kunnen tot uiterlijk één week voor de vergaderdatum worden ingediend.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. 

 • De organisatie is lid of klant van Rabobank Bollenstreek.
 • De organisatie is gevestigd in Bennebroek, Hillegom, Lisse, Lisserbroek, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout, Warmond of de Zilk.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.
 • Dient een maatschappelijk doel te dienen.
 • De organisatie heeft in de afgelopen drie jaar niet eerder een donatie ontvangen.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Personen.
 • Activiteiten met als doel winst maken.
 • Studiedagen, congressen, seminars en feesten.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Activiteiten die al zijn uitgevoerd.
 • Landelijke of buitenlandse activiteiten.
 • Reguliere sponsorverzoeken

Voorbeelden Coöperatiefonds

Stichting Artchild
Rabobank Bollenstreek ondersteunt Stichting Artchild. Deze stichting richt zich op veiligheid en herstel van vluchtelingen. Dankzij onze donatie kunnen kinderen van 2 tot en met 14 jaar hun creativiteit kwijt in de workshops ‘Schilder je wereld’. Het beschadigde vertrouwen van de kinderen wordt hersteld en ze leren om zich weer vrij te voelen. 

Lees over de stichting op www.artchild.nl

artchild

Stichting Sterksaam
Stichting Sterksaam biedt jong volwassenen met een verstandelijke beperking een veilig thuis. Zo kunnen zij de kwaliteit van leven verbeteren. Rabobank Bollenstreek draagt graag bij aan een veilige woon- en werkplek voor deze mensen. 

Duurzaamheidsfonds

Vanuit het Rabobank Bollenstreek Duurzaamheidsfonds steunen wij sociaaleconomische ontwikkelingen in de regio.

Het fonds richt zich op:

 • Zelfredzaamheid
  Zelfredzame Generaties
 • Lokale leefomgeving
  Samen de Bollenstreek laten bloeien
 • Vitale en duurzame bollenteelt
  Voorop lopen op gebied van duurzaamheid en techniek in de bollensector

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • De organisatie is lid of klant van Rabobank Bollenstreek.
 • Het project richt zich op vernieuwing en duurzaamheid.
 • Opgedane kennis en resultaten van het project worden gedeeld met het vakgebied waar het project in valt.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • Het project maakt kans op een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds als minimaal 75% van het benodigde geld al beschikbaar is.
 • Bij de aanvraag is een businessplan en een financiële onderbouwing gevoegd.
 • Het project moet bijdragen aan de economische ontwikkeling van de Bollenstreek en passen bij een of meer van de volgende pijlers: Zelfredzaamheid, Lokale leefomgeving en Vitale en duurzame bollenteelt.

Voorbeelden Duurzaamheidsfonds

Generade
Rabobank Bollenstreek steunt een tweejarig onderzoek van Generade om de zuurschimmelvorming in tulpenbollen tegen te gaan. Ook ontvangt het project een RAAK-MKB subsidie. Alle deelnemende bedrijven aan het onderzoek leveren een bijdrage in kennis, arbeid en materiaal. Alle bijdragen zijn belangrijk voor de bestrijding van de schimmel. 

Lees meer over het onderzoek op Generade.nl

J.O.H.A.N. BV
J.O.H.A.N. BV heeft een betaalbaar en gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld dat de prestaties van veldsporten monitort. Door gebruik te maken van technologie van de European Space Agency (ESA) is het bedrijf hier als eerste in geslaagd. Professionele en amateurteams kunnen het systeem gebruiken binnen hun sport. J.O.H.A.N. BV ontving een donatie uit het Innovatiefonds van Rabobank Bollenstreek.

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport investeren we als coöperatieve bank een deel van onze winst in lokale clubs en verenigingen. Deze clubs kiezen een mooi doel en voeren campagne om veel stemmen van onze leden te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard!

Ga naar de website van Rabo ClubSupport Bollenstreek

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven