Sponsoring en donaties

Sponsoring

Rabobank De Kempen sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Het is niet mogelijk om sponsoraanvragen in te dienen. Wij kiezen onze partners zelf. Een groot deel van de verenigingen en stichtingen kan een bijdrage verdienen met de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

Om bij te dragen aan de leefbaarheid in De Kempen ondersteunen we met de Rabobank Clubkas Campagne een bruisend verenigingsleven . We stellen daarvoor in 2017 € 210.000,- beschikbaar. Dit bedrag verdelen we onder de deelnemende Kempische verenigingen. Leden van de bank kunnen stemmen op de clubs die zij een warm hart toedragen.

Deelname aan Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank De Kempen bankieren en voldoen aan de voorwaarden kunnen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne 2017. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om hun club aan te melden voor deelname. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 31 maart. De bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne dient de vereniging of stichting te besteden aan een maatschappelijk doel.

Meer informatie over de voorwaarden en aanmelden

Stem op uw favoriete clubs!

Leden van Rabobank De Kempen ontvangen per post hun stemcode. Via onze speciale website kunnen ze van donderdag 6 april tot en met zondag 30 april 2016 vijf stemmen uitbrengen, met een maximum van twee stemmen per club. Op die manier bepalen de leden hoe het totale bedrag over de deelnemende clubs wordt verdeeld. Via de link onder dit bericht gaat u naar de stemmodule. Hier vindt u ook de meest gestelde vragen over het stemmen.

Ga naar de stemmodule en meest gestelde vragen

Coöperatiefonds

Met ondersteuning vanuit het Coöperatiefonds willen we maatschappelijke ambities waarmaken. Het doel van het Coöperatiefonds is:

 • het versterken van de economie/ verdienvermogen van de Kempen
 • bijdragen aan “Banking for Food”.
 • bijdragen aan een optimale levensloop: jongeren, volwassenen en ouderen stimuleren tot zelfredzaamheid
 • het versterken van de leefbaarheid in de Kempen

Voorwaarden

Kijk voor u een aanvraagformulier invult eerst of uw project aan de voorwaarden van het Coöperatiefonds voldoet:

 • de vereniging of stichting is klant bij Rabobank De Kempen
 • de vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • het project is waar te maken in kosten, uitvoering en termijn (maximaal twee jaar)
 • het project komt ten goede aan de lokale gemeenschap
 • het project is vernieuwend
 • het project wordt gerealiseerd door een eigen bijdrage van de vereniging of stichting (in geld en/of natura)

Wij doneren niet aan:

 • projecten met religieuze doelen
 • projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn
 • projecten die een jaarlijkse bijdrage willen ontvangen
 • jaarlijks terugkerende evenementen
 • feesten, jubilea, renovaties, vervanging van middelen (zoals instrumenten of kleding)
 • projecten met een doelstelling om winst te maken
 • projecten die (deels) afgerond zijn
 • organisaties die de donatie willen gebruiken om hun kostenberekening sluitend te krijgen
 • organisaties die steun ontvangen van andere financiële dienstverleners

Aanvragen

Dien uw aanvraag ruim van tevoren in. Voordat u een aanvraag indient, raden wij u aan eerst een mail met daarin uw naam en telefoonnummer te sturen aan communicatie.dekempen@rabobank.nl o.v.v. gesprek Coöperatiefonds. U wordt dan teruggebeld om samen telefonisch uw aanvraag voor te bespreken alvorens u de aanvraagformulieren invult.

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. 

Afhankelijk van de belangrijkste doelstelling van uw initiatief,  wordt uw aanvraag beoordeeld door de themagroep Verdienvermogen/ Banking for Food, de themagroep Levensloop of de themagroep Leefomgeving. 

Op deze data worden de aanvragen behandeld:

 • Themagroep Verdienvermogen/Banking for Food: 2 oktober en 14 december
 • Themagroep Levensloop: 11 september en 29 november
 • Themagroep Leefomgeving: 5 oktober, 30 november

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven