Sponsoring en donaties

Sponsoring

Het verenigingsleven is belangrijk voor de maatschappij. Verenigingen versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang. Daarom draagt Rabobank De Kempen lokale clubs een warm hart toe.

Verenigingsondersteuning

Met Rabobank Verenigingsondersteuning dragen we vanaf 2018 bij aan de leefbaarheid in de Kempen. Dat doen we met name via ondersteuning in kennis en begeleiding om clubs echt sterker te maken. Met de extra aandacht voor hockey sluit Rabobank De Kempen aan bij het landelijk sponsorbeleid van Rabobank. Samen met partners in sport, kunst en cultuur (NOC*NSF, Kunstbende en LKCA) bieden we een speciaal begeleidingstraject voor verenigingen en stichtingen. Vanaf 2018 selecteren we hiervoor elke twee jaar tien verenigingen/stichtingen.

Rabobank Clubkas Campagne

Om bij te dragen aan de leefbaarheid in De Kempen ondersteunen we met de Rabobank Clubkas Campagne een bruisend verenigingsleven . We stellen daarvoor in 2019 € 230.000,- beschikbaar. Dit bedrag verdelen we onder de deelnemende Kempische verenigingen. Leden van de bank kunnen stemmen op de clubs die zij een warm hart toedragen.

Rabobank Clubkas Campagne verhuist naar het najaar

De afgelopen jaren organiseerde Rabobank De Kempen de Rabobank Clubkas Campagne in het voorjaar. Dit gaat veranderen: de campagne blijft, maar verhuist in 2019 naar het najaar! De Rabobank Clubkas Campagne krijgt ook een nieuwe naam. Wij verwachten in juni meer informatie te kunnen geven over de nieuwe naam en wanneer de clubs kunnen inschrijven. In grote lijnen is het zo dat onze leden in september kunnen stemmen en dat in oktober de stemresultaten bekend worden gemaakt. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank De Kempen bankieren en voldoen aan de voorwaarden, kunnen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne 2019.

Coöperatiefonds

Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank De Kempen projecten en activiteiten die voor lange tijd een bijdrage leveren aan de omgeving. Doel is om op basis van samenwerking met name maatschappelijke plannen waar te maken.

 • het versterken van de economie van de Kempen
 • bijdragen aan “Banking for Food”.
 • jongeren, volwassenen en ouderen stimuleren tot zelfredzaamheid
 • het versterken van de leefbaarheid in de Kempen

Voorwaarden

Kijk voor u een aanvraagformulier invult eerst of uw project aan de voorwaarden van het Coöperatiefonds voldoet:

 • de vereniging of stichting is klant bij Rabobank De Kempen
 • de vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • het project is waar te maken in kosten, uitvoering en termijn (maximaal twee jaar)
 • het project komt ten goede aan de lokale gemeenschap
 • het project is vernieuwend
 • het project wordt gerealiseerd door een eigen bijdrage van de vereniging of stichting (in geld en/of natura)

Wij doneren niet aan:

 • projecten met religieuze doelen
 • projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn
 • projecten die een jaarlijkse bijdrage willen ontvangen
 • jaarlijks terugkerende evenementen
 • feesten, jubilea, renovaties, vervanging van middelen (zoals instrumenten of kleding)
 • projecten met een doelstelling om winst te maken
 • projecten die (deels) afgerond zijn
 • organisaties die de donatie willen gebruiken om hun kostenberekening sluitend te krijgen
 • organisaties die steun ontvangen van andere financiële dienstverleners

Aanvragen

Dien uw aanvraag minimaal drie maanden voor de start van het project bij ons in. Voordat u een aanvraag indient, raden wij u aan eerst een mail met daarin uw naam en telefoonnummer te sturen aan communicatie.dekempen@rabobank.nl o.v.v. gesprek Coöperatiefonds. U wordt dan teruggebeld om samen telefonisch uw aanvraag voor te bespreken alvorens u de aanvraagformulieren invult.

Uw aanvraag moet minimaal drie weken vóór de vergadering van de Commissie Coöperatiefonds bij ons binnen zijn. De komende vergaderdata zijn:

 • Woensdag 19 december 2018
 • Dinsdag 12 maart 2019
 • Maandag 24 juni 2019

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven