Sponsoring en donaties

Sponsoring

Rabobank De Kempen sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Het is niet mogelijk om sponsoraanvragen in te dienen. Wij kiezen onze partners zelf. Een groot deel van de verenigingen en stichtingen kan een bijdrage verdienen met de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

Om bij te dragen aan de leefbaarheid in De Kempen ondersteunen we met de Rabobank Clubkas Campagne een bruisend verenigingsleven . We stellen daarvoor in 2017 € 210.000,- beschikbaar. Dit bedrag verdelen we onder de deelnemende Kempische verenigingen. Leden van de bank kunnen stemmen op de clubs die zij een warm hart toedragen.

Deelname aan Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank De Kempen bankieren en voldoen aan de voorwaarden kunnen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne 2017. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om hun club aan te melden voor deelname. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 31 maart. De bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne dient de vereniging of stichting te besteden aan een maatschappelijk doel.

Meer informatie over de voorwaarden en aanmelden

Stem op uw favoriete clubs!

Leden van Rabobank De Kempen ontvangen per post hun stemcode. Via onze speciale website kunnen ze van donderdag 6 april tot en met zondag 30 april 2016 vijf stemmen uitbrengen, met een maximum van twee stemmen per club. Op die manier bepalen de leden hoe het totale bedrag over de deelnemende clubs wordt verdeeld. Via de link onder dit bericht gaat u naar de stemmodule. Hier vindt u ook de meest gestelde vragen over het stemmen.

Ga naar de stemmodule en meest gestelde vragen

Coöperatiefonds

Met ondersteuning vanuit het Coöperatiefonds willen we maatschappelijke ambities waarmaken. We gaan een samenwerking aan en vragen geen tegenprestatie. Het doel van het Coöperatiefonds is:

 • het versterken van de economie
 • het verbeteren van de leef- en werkomgeving
 • het verbeteren van de vitaliteit en kwaliteit van de samenleving

Voorwaarden

Kijk voor u een aanvraagformulier invult eerst of uw project aan de voorwaarden van het Coöperatiefonds voldoet:

 • De vereniging of stichting is klant bij Rabobank De Kempen
 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • het project is waar te maken in kosten, uitvoering en termijn (maximaal drie jaar)
 • het project komt ten goede aan de lokale gemeenschap
 • het project is vernieuwend en/of duurzaam

Wij doneren niet aan:

 • projecten die het milieu onnodig beschadigen
 • projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn
 • projecten die een jaarlijkse bijdrage willen ontvangen
 • projecten met een doelstelling om winst te maken
 • projecten die (deels) afgerond zijn
 • organisaties die de donatie willen gebruiken om hun kostenberekening sluitend te krijgen
 • organisaties die steun ontvangen van andere financiële dienstverleners

Aanvragen

Dien uw aanvraag ruim van tevoren in. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een duidelijk kosten- en opbrengstenoverzicht en een jaarrekening.

Vier keer per jaar beoordeelt de Coöperatiecommissie – met ledenraadsleden en bankmedewerkers – de projecten:

 • maandag 13 maart (aanvraag uiterlijk maandag 13 februari indienen)
 • medio juni (aanvraag uiterlijk maandag 8 mei indienen)
 • medio september (aanvraag uiterlijk maandag 14 augustus indienen)
 • medio december (aanvraag uiterlijk maandag 13 november indienen)

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven