Rabobank Clubkas Campagne, Stimuleringsfonds en Sponsoring

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank Clubkas Campagne, het Stimuleringsfonds en Sponsoring versterkt Rabobank De Langstraat de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

In het werkgebied van Rabobank De Langstraat bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven versterken. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen.

Jaarlijks stellen we een bedrag beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. De leden van Rabobank De Langstraat konden van 2 t/m 14 oktober 2018 hun stem uitbrengen op de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. De Rabobank Clubkas Campagne van 2018 is inmiddels afgelopen klik hieronder voor de volledige uitslag.

Maak als klant het verschil

Alle leden ontvangen ieder 5 stemmen om dat bedrag te verdelen over de deelnemende verenigingen en stichtingen in gemeenten Loon op Zand en Waalwijk en de plaatsen Drunen, Elshout en ‘s Gravenmoer. Maximaal 2 stemmen mogen op dezelfde club worden gegeven.

Uitslag 2017

De Rabobank Clubkas Campagne van 2017 is inmiddels afgelopen. Bekijk hieronder de uitslag.

Rabobank Stimuleringsfonds

Met het Rabobank Stimuleringsfonds willen we bijdragen aan vernieuwende initiatieven die de leefbaarheid in de Langstraat sterker maken. We steunen projecten waarbij ons netwerk, onze kennis of een financiële bijdrage nodig is.

* Klik hier voor meer informatie over het Rabobank Stimuleringsfonds.

* Klik hier voor meer informatie over het indienen van uw aanvraag.

* Klik hier om uw aanvraag in te dienen via de aanvraagmodule

Datums aanvraag indienen

Vergaderdatum Aanvraag binnen voor
Maandag 18 februari 7 januari
Dinsdag 21 mei 9 april
Dinsdag 10 september 30 juli
Dinsdag 26 november 15 oktober

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Stimuleringsfonds. We hanteren de volgende uitgangspunten:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie is klant van Rabobank De Langstraat.
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is gevestigd in de gemeente Loon op Zand of Waalwijk of plaatsen Drunen of Elshout.
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Loon op Zand of Waalwijk of plaatsen Drunen of Elshout.
 • Het project heeft een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk doel.
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon.
 • Het initiatief bevat een maatschappelijke tegenprestatie. Dat wil zeggen dat het initiatief niet alleen de eigen vereniging/stichting ten goede komt, maar ook andere partijen of groepen binnen de Langstraat.
 • Het project betreft een innoverend initiatief en een eventuele bijdrage vindt eenmalig plaats ter stimulering.
 • Er wordt alleen bijgedragen aan die onderdelen van de activiteit die een duurzaam karakter hebben, met als doel dat het initiatief zelfredzaam wordt.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De gevraagde financiële bijdrage mag niet gelijk zijn aan 100% van de totale projectkosten en/of niet ten goede komen aan de normale exploitatiekosten.
 • Het initiatief is nog niet gerealiseerd en wordt binnen twee jaar na de aanvraag uitgevoerd.
 • Verzoeken die in de ideeënfase zitten, worden niet in behandeling genomen.
 • Het project betreft geen maatschappelijke discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp. Projecten met een politieke, religieuze doelstelling, met milieubelastende activiteiten en actiegroepen worden niet ondersteund.
 • De aanvraag komt niet in aanmerking voor financiering door reguliere geldgevers.
 • Het project dient niet ter vervanging van taken van derden (zoals van de overheid). Wel kan in samenwerking met derden een bijdrage worden gegeven.
 • Aan het project of de organisatie zijn geen commerciële doelstellingen en winstoogmerk verbonden.
 • Bij toezegging is sprake van branche-exclusiviteit.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag.
 • Bij toezegging kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
 • De aanvrager brengt na afloop van het project schriftelijk verslag uit over het resultaat en zorgt voor publiciteit rondom het project en het aandeel van de bank hierin.
 • Iedere aanvraag wordt vergezeld van een financiële onderbouwing van het initiatief en een financieel jaaroverzicht van de aanvragende partij.
 • Er wordt een eigen bijdragen geleverd in arbeid.
 • Er zijn ook andere donateurs.

Niet in aanmerking komen: 

 • Projecten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Kosten die thuishoren op de jaarbegroting van de aanvragende organisatie
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Sponsoring

Rabobank De Langstraat sponsort lokale activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Sponsoring is voor ons een vorm van samenwerking, waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij benaderen zelf de verenigingen en stichtingen die voor sponsoring in aanmerking komen. Enkele voorbeelden van partijen waarmee wij een sponsorovereenkomst hebben zijn: RKC Waalwijk, Stichting 80 van de Langstraat, Theater De Leest en Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder.

Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven