Groepsfoto van kinderen van een hockeyclub

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van ons resultaat terug aan de samenleving. Rabobank Gooi en Vechtstreek doet dit vanuit Rabo ClubSupport en het Rabo Stimuleringsfonds. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Daarom ondersteunen wij lokale verenigingen en stichtingen op verschillende manieren. Dit noemen we Rabo ClubSupport. Via de jaarlijkse stemcampagne ondersteunen we clubs met geld en we ondersteunen clubs door middel van kennis en ons netwerk.

    Stemcampagne
    Veel verenigingen en stichtingen kunnen een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Tijdens de jaarlijkse Stemcampagne (najaar) mogen leden van Rabobank hun stem uitbrengen op de clubs in het leefgebied die zij een warm hart toedragen. Voorwaarde voor clubs om deel te nemen is dat zij bij Rabobank bankieren. De stemmen van de leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een club worden uitgebracht, des te meer geld deze club krijgt.
    Ondersteuning van clubs met kennis en netwerk
    Samen met onze partners NOC*NSF, LKCA en de Kunstbende ondersteunen we clubs op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk vlak, maar ook op het gebied van verduurzaming. Met als doel om clubs zelfredzamer en toekomstbestendig te helpen worden. Deze ondersteuning vindt plaats door middel van inhoudelijke begeleiding in de vorm van workshops, masterclasses of één op één begeleiding.

Rabo Stimuleringsfonds

Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee dat gericht is op het verbeteren van de maatschappelijke, sociale, culturele en economische omgeving in onze regio? En zoek je naar kennis, netwerk en/of financiële middelen om dit idee te realiseren. Dan biedt het Rabo Stimuleringsfonds wellicht een uitkomst.

Rabo Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties

Nadat een energiecoöperatie is gestart is de volgende stap om het project verder te ontwikkelen. Een fase waarin geld nodig is maar waar nog onvoldoende zekerheid is om te kunnen financieren. Om in deze belangrijke fase te ondersteunen is de Rabo Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties aan te vragen.

Rabo Ontwikkelbijdrage voor Collectieve Woonvormen

Voor klanten die samen een collectief woonproject (in welke vorm dan ook) willen realiseren biedt Rabobank financiële ondersteuning vanuit de Rabo Ontwikkelbijdrage voor collectieve woonvormen. Of het nu gaat om een CPO, CCO, een zorg- of agrarisch project; al dit soort initiatieven kunnen bij ons terecht.

Toekomstbestendig wonen is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen in Nederland de komende decennia. Het raakt iedereen, je (groot)ouders, jezelf en je kinderen. Rabobank wil een actieve bijdrage leveren aan toekomstbestendig wonen door ondersteuning te bieden in de transformatie naar vitale gemeenschappen middels kennis, netwerken en benodigde financieringsoplossingen. We ondersteunen initiatieven in een fase waarin financiering nog niet mogelijk is. Dit doen we middels een financiële bijdrage vanuit de Rabo Ontwikkelbijdrage voor collectieve woonvormen.

Meer informatie of advies? Kijk op Samen Zelfbouwen (CPO) of stuur een mail naar onze CPO/ CCO specialisten via cpodesk.mn@rabobank.nl.

Bekijk hier de animatie van het Rabo Stimuleringsfonds