Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Gooi en Vechtstreek doet dit vanuit de Rabo ClubSupport en het Rabo Coöperatiefonds. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt de lokale samenleving van haar werkgebied een warm hart toe. Dit doen wij onder andere door het organiseren van Rabo ClubSupport (voorgaande jaren de Rabobank Clubkas Campagne). Veel verenigingen en stichtingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken. Rabo ClubSupport is een mooie kans voor verenigingen en stichtingen om jaarlijks de kas te spekken. Tijdens de campagne mogen leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek hun stem uitbrengen op de verenging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De stemmen van de leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt Rabobank Gooi en Vechtstreek initiatieven die de regio versterken. Laren, Huizen, Gooise Meren, Hilversum, Stichtse Vecht en Wijdemeren en overige dorpen behorende bij het werkgebied van Rabobank Gooi en Vechtstreek. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Laren, Huizen, Gooise Meren, Hilversum, Stichtse Vecht en Wijdemeren en overige dorpen behorende bij het werkgebied van Rabobank Gooi en Vechtstreek. Wij richten ons in 2021 hoofdzakelijk op projecten die aansluiten op een van de hiernavolgende vijf maatschappelijke thema's:Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Het project/de activiteit heeft een lokale uitstraling in het Gooi en de Vechtstreek.Het project/de activiteit heeft een brede maatschappelijke impact.Het project/de activiteit ondersteunt het sociaal-culturele, duurzame of economische klimaat in de gemeenten Blaricum,Laren, Huizen, Gooise Meren, Hilversum, Stichtse Vecht of Wijdemeren en overige dorpen behorende bij het werkgebied van Rabobank Gooi en Vechtstreek.Het project/de activiteit c.q. de organisatie staat positief bekend in de samenleving of kan op brede steun rekenen.Gelden dienen rechtstreeks ten goede te komen aan de ingediende projecten.Alle relevante vergunningen (o.a. bij nieuwbouw, verbouw of renovatie) dienen te zijn verleend.De begunstigde dient een rechtspersoon zonder winstoogmerk te zijn.Aanvragen groter dan € 2500,- dienen voorzien te zijn van een (kosten)begroting.Aanvragen groter dan € 2500,- mogen in principe niet hoger zijn dan 2/3 van de (kosten)begroting van het project/de activiteit.Bij aanvragen boven de € 2.500,- moet de begunstigde klant zijn van de bank.Het project kan worden ingedeeld in één van onze maatschappelijke thema’s

Niet in aanmerking komen die:

vallen onder de criteria van de Rabobank ClubSupport;niet volledig zijn ingevuld;nog in de ideeënfase zitten;activiteiten omvatten met louter commerciële doeleinden en/of een winstoogmerk;exploitatiekosten beogen te dekken;persoonlijke ambities beogen;een politieke, religieuze of milieubelastende activiteit ondersteunen;activiteiten omvatten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek;activiteiten omvatten waar de lokale samenleving negatief

Aanvullende regel die in werking gaat wanneer er meer aanvragen worden ingediend dan het budget het toelaat: Aanvragende organisaties die in het jaar voorafgaand aan de aanvraag een uitkering hebben gekregen uit het Coöperatiefonds of waarvan de organisatie in het jaar van de aanvraag al wordt ondersteund door de Rabo ClubSupport, het Maatschappelijk Stimuleringsfonds of sponsoring komen niet in aanmerking voor een uitkering uit het Coöperatiefond

Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Heeft jouw maatschappelijke organisatie een mooi project? Stuur dan een aanvraag in voor een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds. In de aanvullende voorwaarden leest jij waar de aanvraag aan moet voldoen. De aanvragen voor grotere projecten worden beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds, bestaande uit 6 leden van de ledenraad. Elk kwartaal kunnen er aanvragen worden ingediend. Alle aanvragen worden in de loop van elk kwartaal beoordeeld. Houd de uiterlijke aanlevertermijn voor het indienen van een aanvraag goed in de gaten. Aan het eind van elk kwartaal worden de betrokken organisaties geïnformeerd.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
dinsdag 2 maart 2021dinsdag 16 maart 2021
dinsdag 1 juni 2021dinsdag 15 juni 2021
dinsdag 31 augustus 2021dinsdag 14 september 2021
dinsdag 23 november 2021 dinsdag 7 december 2021
Aanvraag indienen