Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving in de regio het Gooi en de Vechtstreek.

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving. Met sponsoring kiezen wij voor een langdurige samenwerking met een beperkt aantal partijen.

Heeft u vragen over sponsoring dan kunt u deze naar ons mailen.

Donaties

Rabobank Gooi en Vechtstreek is een maatschappelijke bank en wil een substantiële bijdrage leveren aan welzijn en welvaart in de regio. Rabobank Gooi en Vechtstreek wil dit doen door samen met leden, klanten en medewerkers een deel van haar winst te investeren in een leefbare en (economisch) vitale regio. De bank doet dit vanuit de Rabo ClubSupport en het Rabo Coöperatiefonds.

Rabo ClubSupport 2020 na de zomer van start

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen en stichtingen. Deze verenigingen en stichtingen vormen het hart van onze samenleving.

In verband met het coronavirus en de consequenties die voortkomen uit de diverse maatregelen voor verenigingen en stichtingen, start de inschrijfperiode voor Rabo ClubSupport na de zomerperiode.

Fietsboot

Klik hier voor meer informatie

Rabo Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds steunt lokale projecten en activiteiten in de gemeenten Blaricum, Laren, Huizen, Gooise Meren, Hilversum, Stichtse Vecht en Wijdemeren en overige dorpen behorende bij het werkgebied van Rabobank Gooi en Vechtstreek. Wij richten ons in 2020 hoofdzakelijk op projecten die aansluiten op een van de hiernavolgende vijf maatschappelijke thema’s:

  • Ondernemers laten groeien
  • Banking for Food
  • Duurzaamheid
  • Versterken woon- en leefomgeving
  • Jongeren kansen bieden

Heeft uw maatschappelijke organisatie een mooi project? Stuur dan een aanvraag in voor een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds. In de aanvullende voorwaarden leest u waar de aanvraag aan moet voldoen. De aanvragen voor grotere projecten worden beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds, bestaande uit 6 leden van de ledenraad. Elk kwartaal kunnen er aanvragen worden ingediend. Alle aanvragen worden in de loop van elk kwartaal beoordeeld. Houd de uiterlijke aanlevertermijn voor het indienen van een aanvraag goed in de gaten. Aan het eind van elk kwartaal worden de betrokken organisaties geïnformeerd.

Data voor het uiterlijk aanleveren van aanvragen voor 2020:

  • 5 juni 2020
  • 4 september 2020
  • 4 december 2020

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven