Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving in de regio het Gooi en de Vechtstreek.

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving. Met sponsoring kiezen wij voor een langdurige samenwerking met een beperkt aantal partijen.

Heeft u vragen over sponsoring dan kunt u deze naar ons mailen.

Donaties

Rabobank Gooi en Vechtstreek is een maatschappelijke bank en wil een substantiële bijdrage leveren aan welzijn en welvaart in de regio. Rabobank Gooi en Vechtstreek wil dit doen door samen met leden, klanten en medewerkers een deel van haar winst te investeren in een leefbare en (economisch) vitale regio. De bank doet dit vanuit de Rabo ClubSupport en het Rabo Coöperatiefonds.

Rabo ClubSupport

Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt de lokale samenleving een warm hart toe. Dit doen wij o.a. door het organiseren van Rabo ClubSupport (voorheen de Rabobank Clubkas Campagne). Rabo ClubSupport laat zien dat we samen werken aan oplossingen die goed zijn voor jou & goed voor de wereld om je heen. Sterkere clubs zijn goed voor de buurt en hebben een positieve impact op de lokale leefomgeving. Veel verenigingen en stichtingen kunnen een extra steuntje in de rug goed gebruiken. Rabo ClubSupport is een mooie kans voor verenigingen en stichtingen om jaarlijks de kas te spekken.

Wij stellen €125.000,- beschikbaar en tijdens de campagne mogen leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek hun stem uitbrengen op de verenging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De stemmen van de leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt. Dit kan oplopen tot maximaal €2.000,- .

Start inschrijfperiode clubs & verenigingen is van 31 augustus t/m 30 september 2020. Leden kunnen stemmen via de Rabo App/Rabo Internetbankieren van 5 t/m 25 oktober 2020 via de optie ‘Zelf regelen’.

Visclub

Klik hier voor meer informatie

Rabo Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds steunt lokale en breed maatschappelijke projecten en activiteiten in de gemeenten Blaricum, Laren, Huizen, Gooise Meren, Hilversum, Stichtse Vecht en Wijdemeren en overige dorpen behorende bij het werkgebied van Rabobank Gooi en Vechtstreek. Wij richten ons in 2021 hoofdzakelijk op projecten die aansluiten op een van de hiernavolgende vier maatschappelijke thema's:

  • Duurzamer Wonen
  • Iedereen Financieel Gezonder
  • Duurzamer Groeien
  • Duurzamere Voeding

Heeft uw maatschappelijke organisatie een mooi project? Stuur dan een aanvraag in voor een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds. In de aanvullende voorwaarden leest u waar de aanvraag aan moet voldoen. De aanvragen voor grotere projecten worden beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds, bestaande uit 6 leden van de ledenraad. Elk kwartaal kunnen er aanvragen worden ingediend. Alle aanvragen worden in de loop van elk kwartaal beoordeeld. Houd de uiterlijke aanlevertermijn voor het indienen van een aanvraag goed in de gaten. Aan het eind van elk kwartaal worden de betrokken organisaties geïnformeerd.

De vergaderdata voor 2021 zijn vastgesteld op:

  • Dinsdag 16 maart 2021
  • Dinsdag 15 juni 2021
  • Dinsdag 14 september 2021
  • Dinsdag 7 december 2021

Uiterlijk 2 weken voor de vergadering dienen de stukken volledig bij ons binnen te zijn, om het in behandeling te kunnen nemen.

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven