Sponsoring en donaties

Coöperatief dividend

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Dit noemen we het Coöperatief Dividend. Rabobank Gooi en Vechtstreek ondersteunt vanuit dit fonds, de Rabobank Clubkas Campagne en het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

We ondersteunen jaarlijks via donaties en sponsoring vele verenigingen, lokale initiatieven en evenementen. Daarnaast hebben we een speciaal fonds voor maatschappelijke organisaties en projecten, het Coöperatiefonds. Het coöperatiefonds is bedoeld voor onze lokale samenleving. Het fonds steunt vernieuwende initiatieven en projecten die gericht zijn op verduurzaming en versterking van het maatschappelijke en sociale leven. Initiatieven die de vitaliteit en de kwaliteit van de samenleving bevorderen. Een bijdrage uit het fonds draagt bij aan een vitalere leef- en werkomgeving van de lokale gemeenschap en dus van de klanten van de Rabobank.

Bent u lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek? Dan kunt u tussen 15 mei en 15 augustus 2018 een project voordragen. Lees voor het invullen van het online aanvraagformulier de voorwaarden. Daarna klikt u op de oranje button ‘Doe een aanvraag’. Toekenning van de uitkeringen uit het Coöperatiefonds vindt in overleg plaats tussen de directie van de bank en de Commissie Coöperatiefonds, die bestaat uit 6 leden van de Ledenraad. De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de bank. De symbolische cheques worden op 1 oktober 2018 uitgereikt tijdens de Week van de Coöperatie.

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne bekend

Rabobank Gooi en Vechtstreek deelde in de week van 9 april tijdens feestelijke bijeenkomsten cheques uit aan de deelnemende verenigingen en stichtingen van de Rabobank Clubkas Campagne. In totaal verdeelde de bank € 75.000,- onder 111 clubs.

Tijdens de uitreikingen is bekend gemaakt hoeveel stemmen elke club heeft ontvangen. De clubs hadden ieder op hun eigen, vaak heel originele manier, campagne gevoerd om leden van de bank te enthousiasmeren op hen te stemmen. Met het bedrag kunnen zij hun gewenste doelen realiseren. 

De totale uitslag vindt u hier

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar communicatie.gvs@rabobank.nl. Vermeld in de mail uw postcode en huisnummer, zo kunnen wij u sneller helpen.

Veelgestelde vragen en voorwaarden Rabobank Clubkas Campagne 2018

Donatiefonds

Ook het Donatiefonds wordt gefinancierd vanuit het Coöperatief Dividend. Met het Donatiefonds geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. Een tegenprestatie is hierbij niet nodig. Zo willen we een bijdrage leveren aan het optimaliseren van onze leefomgeving. Aanvragen voor een donatie worden beoordeeld door de directie of door de Marktteams. Marktteams worden gevormd door vertegenwoordigers van de bank, die staan opgesteld voor een bepaalde regio. Zij bepalen welke activiteiten en initiatieven in de regio in aanmerking komen voor een steuntje in de rug van maximaal € 500,-. Organisaties kunnen slechts één keer per jaar een donatie ontvangen. Verenigingen en stichtingen die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen geen aanspraak maken op het Donatiefonds. 

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in de Gooi en Vechtstreek.
 • De activiteit start binnen een jaar.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De aanvrager is een rechtspersoon.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Wij zijn op de hoogte van eventuele andere donateurs en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Bij goedkeuring van een donatie kunnen extra voorwaarden worden gesteld.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten met een winstoogmerk.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Aanvragers die andere verzoeken voor financiële bijdragen hebben ingediend.

Doe een aanvraag

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om zowel de doelen van de aanvrager als bepaalde commerciële doelen van de bank te bereiken. Tevens heeft sponsoring tot doel om de lokale samenleving in de Gooi en Vechtstreek op een duurzame manier te versterken. Met sponsoring kiezen wij voor een langdurige samenwerking een beperkt aantal partijen.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij  een groot aantal sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hebben de volgende uitgangspunten waaraan uw project moet voldoen om voor sponsoring in aanmerking te komen:

 • De activiteit vindt plaats in de Gooi en Vechtstreek.
 • Mensen ontmoeten elkaar.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie heeft een non-profit doelstelling.
 • De organisatie of vereniging is klant van Rabobank Gooi en Vechtstreek.
 • De activiteit is door de Rabobank te controleren en te evalueren.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Individuen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten of jubilea.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren


Bedrijven