Sponsoring en donaties

Rabobank Clubkas Campagne

Sport-, cultuur- en natuurclubs uit de regio’s Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren-Blaricum, Stichtse Vecht (incl. Hollandsche Rading en Westbroek) en Wijdemeren die klant zijn van Rabobank Gooi en Vechtstreek en aan de voorwaarden voldoen, kunnen hun clubkas spekken met de Rabo Clubkas Campagne. In 2019 verdeelt Rabobank Gooi en Vechtstreek € 75.000,-. Dit bedrag mogen de leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek verdelen onder de verenigingen en stichtingen die meedoen. Het maximaal uit te keren bedrag per vereniging of stichting is € 2.000,- incl. BTW.

Vanwege het enorme animo voor deelname hebben we besloten het beschikbare bedrag voor de Rabobank Clubkas Campagne te verhogen naar € 100.000! Als lid van onze bank mag u meebeslissen waar deze bijdrage naartoe gaat.

De inschrijving voor de verenigingen en stichtingen is gesloten.

De stemperiode loopt van 5 maart tot en met 25 maart 2019. Bent u lid van de onze bank? Dan heeft u een stemkaart ontvangen met een persoonlijke code. Via onderstaande oranje button kunt u drie stemmen uitbrengen, waarvan 2 op eenzelfde vereniging of stichting. Uw stem is geld waard!

Tijdens de cheque uitreikingen op 15 en 16 april wordt bekend gemaakt hoeveel iedere clubs heeft binnengehaald. Daarna wordt de uitslag gepubliceerd op onze website.

Voorwaarden en meest gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne.

Leden beslissen

De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar communicatie.gvs@rabobank.nl. Vermeld in de mail uw postcode en huisnummer, zo kunnen wij u sneller helpen.

Coöperatief dividend

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Dit noemen we het Coöperatief Dividend. Rabobank Gooi en Vechtstreek ondersteunt vanuit dit fonds, de Rabobank Clubkas Campagne en het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

We ondersteunen jaarlijks via donaties en sponsoring vele verenigingen, lokale initiatieven en evenementen. Daarnaast hebben we een speciaal fonds voor maatschappelijke organisaties en projecten, het Coöperatiefonds. Het Coöperatiefonds is bedoeld voor onze lokale samenleving. Het fonds steunt vernieuwende initiatieven en projecten die gericht zijn op verduurzaming en versterking van het maatschappelijke en sociale leven. Initiatieven die de vitaliteit en de kwaliteit van de samenleving bevorderen. Een bijdrage uit het fonds draagt bij aan een vitalere leef- en werkomgeving van de lokale gemeenschap en dus van de klanten van de Rabobank.

Leden van onze bank kunnen jaarlijks een maatschappelijk project voordragen voor een uitkering uit het Coöperatiefonds. Deze worden beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds, die bestaat uit zes leden van de ledenraad. 

Op 1 oktober 2018 ontvingen 51 maatschappelijke organisaties tijdens de jaarlijkse Coöperatiebijeenkomst een cheque uit het Coöperatiefonds 2018. Klik op de onderstaande balk om te zien welke organisaties dit waren. 

De datum voor het indienen van een aanvraag voor het Coöperatiefonds 2019 is nog niet bekend. Informatie hierover volgt binnenkort op deze website.

Maatschappelijk Stimuleringsfonds

Ook het Maatschappelijk Stimuleringsfonds wordt gefinancierd vanuit het Coöperatief Dividend. Met het Maatschappelijk Stimuleringsfonds geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. Een tegenprestatie is hierbij niet nodig. Zo willen we een bijdrage leveren aan het optimaliseren van onze leefomgeving. Aanvragen voor een donatie uit dit fonds worden beoordeeld door de directie of door de Marktteams. Marktteams worden gevormd door vertegenwoordigers van de bank, die staan opgesteld voor een bepaalde regio. Zij bepalen welke activiteiten en initiatieven in de regio in aanmerking komen voor een steuntje in de rug. Organisaties kunnen slechts één keer per jaar een donatie ontvangen. Verenigingen en stichtingen die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne of het Coöperatiefonds kunnen geen aanspraak maken op het Maatschappelijk Stimuleringsfonds.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in de Gooi en Vechtstreek.
 • De activiteit start binnen een jaar.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De aanvrager is een rechtspersoon.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Wij zijn op de hoogte van eventuele andere donateurs en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Bij goedkeuring van een donatie kunnen extra voorwaarden worden gesteld.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten met een winstoogmerk.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Aanvragers die andere verzoeken voor financiële bijdragen hebben ingediend.

Doe een aanvraag

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om zowel de doelen van de aanvrager als bepaalde commerciële doelen van de bank te bereiken. Tevens heeft sponsoring tot doel om de lokale samenleving in de Gooi en Vechtstreek op een duurzame manier te versterken. Met sponsoring kiezen wij voor een langdurige samenwerking met een beperkt aantal partijen.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij  een groot aantal sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hebben de volgende uitgangspunten waaraan uw project moet voldoen om voor sponsoring in aanmerking te komen:

 • De activiteit vindt plaats in de Gooi en Vechtstreek.
 • Mensen ontmoeten elkaar.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie heeft een non-profit doelstelling.
 • De organisatie of vereniging is klant van Rabobank Gooi en Vechtstreek.
 • De activiteit is door de Rabobank te controleren en te evalueren.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Individuen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten of jubilea.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven