Sponsoring en donaties

Rabo ClubSupport

Verenigingen zijn het cement van de maatschappij. Ze verbinden mensen en spelen een belangrijke sociale rol. Wij dragen het verenigingsleven in het Gooi en de Vechtstreek een warm hart toe en wij helpen al die clubs graag sterker te maken.

Tot en met 2019 deden wij dat met de Rabobank Clubkas Campagne. Vanaf 2020 gaan wij dat doen met Rabo ClubSupport. Hiermee willen we het lokale verenigingsleven ondersteunen met kennis, of netwerken én geld. Wat dit laatste betreft: wij investeren een deel van het geld in de vorm van ‘coöperatief dividend’ in de clubs in het Gooi en de Vechtstreek. Elke vereniging of stichting die klant is bij onze bank, kan meedingen naar een financiële bijdrage hieruit. Het is aan de leden van onze bank te bepalen naar wie het geld gaat, zij stemmen op hun favoriete clubs. Van de clubs wordt natuurlijk verwacht dat ze zo veel mogelijk lobbyen voor zichzelf, ook buiten hun eigen ledenkring. En hier geldt: hoe creatiever, hoe beter!  Naar rato van de uitgebrachte stemmen wordt het beschikbare bedrag vervolgens onder de deelnemende clubs verdeeld.

Rabobank Gooi en Vechtstreek doet in 2019 nog niet mee aan Rabo ClubSupport omdat wij dit jaar voor de derde keer de Rabobank Clubkas Campagne hebben georganiseerd. Op 15 en 16 april 2019 hebben wij tijdens vier feestelijke bijeenkomsten de cheques uitgereikt aan de deelnemende verenigingen en stichtingen. In totaal verdeelden wij bijna € 100.000,- onder 140 clubs.

Tijdens de uitreikingen is bekend gemaakt hoeveel stemmen elke club heeft ontvangen. De clubs hadden ieder op hun eigen, vaak heel originele manier, campagne gevoerd om leden van de bank te enthousiasmeren op hen te stemmen. Met het bedrag kunnen zij hun gewenste doelen realiseren.

De uitslag van 2019 vindt u hieronder.

Coöperatief dividend

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Dit noemen we het Coöperatief Dividend. Rabobank Gooi en Vechtstreek ondersteunt vanuit dit fonds, de Rabobank Clubkas Campagne, het Maatschappelijk Stimuleringsfonds en het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

We ondersteunen jaarlijks via donaties en sponsoring vele verenigingen, lokale initiatieven en evenementen. Daarnaast hebben we een speciaal fonds voor maatschappelijke organisaties en projecten, het Coöperatiefonds. Het Coöperatiefonds is bedoeld voor onze lokale samenleving. Het fonds steunt vernieuwende initiatieven en projecten die gericht zijn op verduurzaming en versterking van het maatschappelijke en sociale leven. Initiatieven die de vitaliteit en de kwaliteit van de samenleving bevorderen. Een bijdrage uit het fonds draagt bij aan een vitalere leef- en werkomgeving van de lokale gemeenschap en dus van de klanten van de Rabobank.

Leden van onze bank kunnen jaarlijks een maatschappelijk project voordragen voor een uitkering uit het Coöperatiefonds. Deze worden beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds, die bestaat uit zes leden van de ledenraad.

Het Coöperatiefonds 2019. Klik op de onderstaande button om te zien welke organisaties dit waren. De datum voor het indienen van een aanvraag voor het Coöperatiefonds 2020 is nog niet bekend. Informatie hierover volgt binnenkort op deze website.

Maatschappelijk Stimuleringsfonds

Kleine lokale initiatieven hebben vaak grootse effecten. Niet alleen voor de vele betrokken vrijwilligers, maar ook voor de inwoners van het Gooi en de Vechtstreek. Daarom steunen we activiteiten en evenementen in onze omgeving met donaties. Het gaat hierbij om kleinere projecten en een tegenprestatie is niet nodig. Aanvragen worden per kwartaal in een kalenderjaar behandeld. U ontvangt uiterlijk aan het einde van het kwartaal een e-mail waarin staat of uw verzoek gehonoreerd wordt. Daarna vinden de betalingen plaats. Organisaties kunnen één keer per jaar een donatie aanvragen. Hieronder kunt u lezen aan welke voorwaarden uw vereniging en/of stichting moet voldoen om in aanmerking te komen voor donatie.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in de Gooi en Vechtstreek.
 • De activiteit start binnen een jaar.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De aanvrager is een rechtspersoon.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Wij zijn op de hoogte van eventuele andere donateurs en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Bij goedkeuring van een donatie kunnen extra voorwaarden worden gesteld.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten met een winstoogmerk.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Aanvragers die andere verzoeken voor financiële bijdragen hebben ingediend.

Doe een aanvraag

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om zowel de doelen van de aanvrager als bepaalde commerciële doelen van de bank te bereiken. Tevens heeft sponsoring tot doel om de lokale samenleving in de Gooi en Vechtstreek op een duurzame manier te versterken. Met sponsoring kiezen wij voor een langdurige samenwerking met een beperkt aantal partijen.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij  een groot aantal sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hebben de volgende uitgangspunten waaraan uw project moet voldoen om voor sponsoring in aanmerking te komen:

 • De activiteit vindt plaats in de Gooi en Vechtstreek.
 • Mensen ontmoeten elkaar.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie heeft een non-profit doelstelling.
 • De organisatie of vereniging is klant van Rabobank Gooi en Vechtstreek.
 • De activiteit is door de Rabobank te controleren en te evalueren.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Individuen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten of jubilea.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven