Sponsoring en donaties

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseerden wij in 2019 voor de derde keer de Rabobank Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Gooi en Vechtstreek konden meedoen.

De Clubkas Campagne is bedoeld om verenigingen en stichtingen, die aan de voorwaarden voldoen, een steuntje in de rug te geven. Bij de inschrijving geven zij aan voor welk bestedingsdoel zij financiële ondersteuning nodig hebben. De leden van de bank beslissen of dat ook echt gaat gebeuren.

Op 15 en 16 april 2019 deelden wij tijdens vier feestelijke bijeenkomsten de cheques uit aan de deelnemende verenigingen en stichtingen. In totaal verdeelden wij bijna € 100.000,- onder 140 clubs.

Tijdens de uitreikingen is bekend gemaakt hoeveel stemmen elke club heeft ontvangen. De clubs hadden ieder op hun eigen, vaak heel originele manier, campagne gevoerd om leden van de bank te enthousiasmeren op hen te stemmen. Met het bedrag kunnen zij hun gewenste doelen realiseren.

De totale uitslag vindt u hieronder.

Namens alle deelnemende verenigingen en stichtingen bedanken wij onze leden voor het stemmen!

Zodra meer informatie bekend is over de Rabobank Clubkas Campagne in 2020 plaatsen wij dit op onze website.

Coöperatief dividend

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Dit noemen we het Coöperatief Dividend. Rabobank Gooi en Vechtstreek ondersteunt vanuit dit fonds, de Rabobank Clubkas Campagne, het Maatschappelijk Stimuleringsfonds en het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

We ondersteunen jaarlijks via donaties en sponsoring vele verenigingen, lokale initiatieven en evenementen. Daarnaast hebben we een speciaal fonds voor maatschappelijke organisaties en projecten, het Coöperatiefonds. Het Coöperatiefonds is bedoeld voor onze lokale samenleving. Het fonds steunt vernieuwende initiatieven en projecten die gericht zijn op verduurzaming en versterking van het maatschappelijke en sociale leven. Initiatieven die de vitaliteit en de kwaliteit van de samenleving bevorderen. Een bijdrage uit het fonds draagt bij aan een vitalere woon- en leefomgeving van de lokale gemeenschap en dus van de klanten van de Rabobank.

Leden van onze bank kunnen jaarlijks een maatschappelijk project voordragen voor een uitkering uit het Coöperatiefonds. Deze worden beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds, die bestaat uit zes leden van de ledenraad.

Vanaf 15 mei 2019 tot en met 15 augustus 2019 kunnen nieuwe aanvragen voor een uitkering uit het Coöperatiefonds worden ingediend via onze website. In de voorwaarden leest u waar de aanvraag aan moet voldoen.

Op 1 oktober 2018 ontvingen 51 maatschappelijke organisaties tijdens de jaarlijkse Coöperatiebijeenkomst een cheque uit het Coöperatiefonds 2018. Klik op de onderstaande balk om te zien welke organisaties dit waren.

Maatschappelijk Stimuleringsfonds

Ook het Maatschappelijk Stimuleringsfonds wordt gefinancierd vanuit het Coöperatief Dividend. Met het Maatschappelijk Stimuleringsfonds geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. Een tegenprestatie is hierbij niet nodig. Zo willen we een bijdrage leveren aan het optimaliseren van onze leefomgeving. Aanvragen voor een donatie uit dit fonds worden beoordeeld door de directie of door de Marktteams. Marktteams worden gevormd door vertegenwoordigers van de bank, die staan opgesteld voor een bepaalde regio. Zij bepalen welke activiteiten en initiatieven in de regio in aanmerking komen voor een steuntje in de rug. Organisaties kunnen slechts één keer per jaar een donatie ontvangen. Verenigingen en stichtingen die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne of het Coöperatiefonds kunnen geen aanspraak maken op het Maatschappelijk Stimuleringsfonds.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in de Gooi en Vechtstreek.
 • De activiteit start binnen een jaar.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De aanvrager is een rechtspersoon.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Wij zijn op de hoogte van eventuele andere donateurs en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Bij goedkeuring van een donatie kunnen extra voorwaarden worden gesteld.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten met een winstoogmerk.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Aanvragers die andere verzoeken voor financiële bijdragen hebben ingediend.

Doe een aanvraag

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om zowel de doelen van de aanvrager als bepaalde commerciële doelen van de bank te bereiken. Tevens heeft sponsoring tot doel om de lokale samenleving in de Gooi en Vechtstreek op een duurzame manier te versterken. Met sponsoring kiezen wij voor een langdurige samenwerking met een beperkt aantal partijen.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij  een groot aantal sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hebben de volgende uitgangspunten waaraan uw project moet voldoen om voor sponsoring in aanmerking te komen:

 • De activiteit vindt plaats in de Gooi en Vechtstreek.
 • Mensen ontmoeten elkaar.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie heeft een non-profit doelstelling.
 • De organisatie of vereniging is klant van Rabobank Gooi en Vechtstreek.
 • De activiteit is door de Rabobank te controleren en te evalueren.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Individuen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten of jubilea.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven