Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met donaties en sponsoring versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Haarlem-IJmond doneert vanuit haar fondsen aan lokale initiatieven die de werk- en woonomgeving van mensen versterken.

Dit doen we door kennis te delen, mensen met elkaar in contact te brengen en geld beschikbaar te stellen. Dit kunnen initiatieven zijn die ondernemerschap stimuleren en die de lokale economie ten goede komen. Maar we richten ons ook op projecten die de zelfredzaamheid van inwoners in Haarlem-IJmond aanmoedigen. Speciale aandacht hebben projecten die de leefbaarheid in zorg en wonen vergroten en projecten die gericht zijn op kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.

Een commissie van ledenraadsleden en de directie beslist welke projecten steun krijgen.
Rabobank Haarlem-IJmond wil graag de werk- en woonomgeving van mensen in de IJmond versterken. Een commissie van ledenraadsleden beslist welke projecten steun krijgen uit het fonds.
De commissies vergaderen dit jaar begin juni, september en eind november.

Voorwaarden donatiefondsen

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

Verplichte bijlagen zijn:

 • plan van aanpak
 • balans
 • resultatenrekening
 • sluitende begroting

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • De organisatie is een vereniging, stichting, project of maatschappelijke instelling die geen winst wil maken.
 • De organisatie is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Haarlem-IJmond. Dit zijn de gemeenten Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.
 • De organisatie kan ook rondkomen zonder bijdrage van de Rabobank.
 • De organisatie geeft aan van welke instanties het project nog meer geld ontvangt of waar dit is aangevraagd.
 • Verenigingen, stichtingen en rechtspersonen overleggen een kopie van de statuten en de actuele inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Bij een aanvraag voor een bijdrage van meer dan € 2.000 moet de organisatie een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn of heeft een SBBI-status.
 • De organisatie mag maximaal één keer per twee jaar een aanvraag indienen.
 • De organisatie is klant van Rabobank Haarlem-IJmond of wil dat worden.
 • Organisaties met een lopend sponsorcontract met Rabobank Haarlem-IJmond komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Rabo Ondernemers Fonds of Rabo Samen Fonds.

Wij doneren niet aan: 

 • Projecten met als doel winst maken.
 • Personen.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten die al zijn geweest.

Sponsoring

Rabobank Haarlem-IJmond sponsort lokale initiatieven op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Deze initiatieven dragen bij aan goede reclame van de regio Haarlem-IJmond of zijn juist dé spraakmakende activiteiten in de lokale kernen. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie.

Op dit moment nemen wij geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur