Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Rabo ClubSupport Ondersteuning

Als supporter van sport en cultuur gaan wij de lokaal maatschappelijke rol van clubs, verenigingen en stichtingen helpen versterken met Rabobank Verenigingsondersteuning. Alle verenigingen in de regio waar dagelijks duizenden mensen samen sporten, samen muziek maken en samen hun favoriete bezigheid beoefenen vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere lokale samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder de vereniging nooit zo ver zouden komen. Wij zijn al vele jaren verbonden met de lokale Rabobank.

Maar deze verenigingen hebben het zwaar en kennen veel uitdagingen. Verenigingen en stichtingen hebben te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, onder druk staande ledenaantallen en te weinig vrijwilligers. Wij zien het belang van verenigingen, nu en in de toekomst, en geloven in de kracht van deze clubs.

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten.

Coöperatief Dividend

We zijn een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Zo werken we vanuit onze coöperatieve mentaliteit samen aan oplossingen die goed zijn voor jou & voor de wereld om ons heen.

Via het Coöperatief Dividend ondersteunen we maatschappelijke initiatieven die aansluiten bij de maatschappelijke thema’s en onze leefomgeving beter maken:

 1. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het versterken van de verbinding maatschappij – platteland (bijv. korte keten projecten, projecten natuur en leefbaarheid, samenwerkingsinitiatieven), vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding, het tegengaan van verspilling (incl. verwaarden reststromen) en lokale initiatieven op het gebied van de ruimte transitie (gebiedsgerichte aanpak).
 2. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op kennisoverdracht en stimuleren van circulaire economie, sociale en technische innovatie en verduurzaming van verenigingen en stichtingen.
 3. Duurzaam Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen. Ondersteuning op het gebied van kennisoverdracht, inrichting van een duurzame (woon)omgeving.
 4. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen (bijv. ledverlichting, zonnepanelen clubgebouw).
 5. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek, stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid, kennisoverdracht op het gebied van financieel gezond(er) leven en projecten op het gebied van inclusieve samenleving.

Heb jij een leuk idee voor de wijk, wil je een jubileum vieren of zoek je een bijdrage voor de aanschaf/vervanging van materialen, dan verwijzen we je graag naar Rabo ClubSupport.


Heb jij een lokaal initiatief dat een positieve impact heeft op uitdagingen rondom de energietransitie, financieel gezond leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen of het voedselvraagstuk en kun je daarvoor steun gebruiken? Stuur dan een mailtje om in gesprek te gaan met een van onze ledenraadsleden. Beschrijf in deze mail:

  De naam van de organisatie Een korte beschrijving van het project of initiatief (max 3 regels) De plaats waar jouw activiteit of project plaatsvindt Jouw naam en telefoonnummer

Binnen een week neemt een van onze ledenraadsleden contact met je op om een afspraak te maken. Vervolgens kunnen jullie verder praten over het project en de steun die het project kan gebruiken. De commissie Coöperatief Dividend (bestaat uit ledenraadsleden) bepaalt uiteindelijk of er een bijdrage aan een project wordt toegekend.

Onze ledenraadsleden zijn actief op het gebied van de verschillende maatschappelijke thema's. Zij hebben kennis, een groot netwerk en financiële middelen tot hun beschikking om lokale initiatieven te ondersteunen en versterken.

Rabo Ontwikkelbijdrage voor Collectieve Woonvormen

Speciaal voor klanten die samen een collectief woonproject (in welke vorm dan ook) willen realiseren biedt Rabobank financiële ondersteuning vanuit de Rabo Ontwikkelbijdrage voor collectieve woonvormen. Of het nu gaat om een CPO, CCO, een zorg- of agrarisch project; al dit soort initiatieven kunnen bij ons terecht.

Toekomstbestendig wonen is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen in Nederland de komende decennia. Het raakt iedereen, je (groot)ouders, jezelf en je kinderen. Rabobank wil een actieve bijdrage leveren aan toekomstbestendig wonen door ondersteuning te bieden in de transformatie naar vitale gemeenschappen middels kennis, netwerken en benodigde financieringsoplossingen. We ondersteunen initiatieven in een fase waarin financiering nog niet mogelijk is. Dit doen we middels een financiële bijdrage vanuit de Rabo Ontwikkelbijdrage voor collectieve woonvormen.

Meer informatie of advies? Kijk op Samen Zelfbouwen (CPO) of stuur een mail naar de collega's van onze CPO desk.

Video CPO desk

In deze video leggen collega's Heidi en Anita uit wat de CPO desk is, en wat ze voor je kunnen betekenen!

Vragen?

Heb je een vraag over onze coöperatieve bijdrage?