Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Rabo ClubSupport Ondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen je graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Binnen Rabo Verenigingsondersteuning werken we samen met partner NOC*NSF. We bieden 1-op-1 ondersteuning aan voor specifieke verenigingsvraagstukken, workshops en masterclasses op onderwerpen als ‘modern besturen’, ‘leden werven en binden’ en ‘geld generen’. Door het overbrengen van kennis en het delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van je club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen? Bezoek dan de website.

Club van het Jaar

Rabobank is vanaf haar oprichting nauw betrokken bij clubs en verenigingen. Dat komt omdat zij als coöperatie ook een soort vereniging of club is. Daarom heeft Rabobank samen met NOC*NSF, AD.nl, LKCA en Kunstbende het initiatief genomen om het fenomeen verenigen te vieren en te belonen. Dit jaar staat de veerkracht van de clubs centraal. We roepen alle clubs op om hun veerkracht zichtbaar te maken, anderen daarmee te inspireren en de waardering en erkenning te krijgen die ze verdienen.

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst.

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten.

Lokaal coöperatiefonds

We zijn een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Zo werken we vanuit onze coöperatieve mentaliteit samen aan oplossingen die goed zijn voor jou & voor de wereld om ons heen.

Via het lokaal coöperatiefonds ondersteunen we maatschappelijke initiatieven die aansluiten bij de maatschappelijke thema’s en onze leefomgeving beter maken:

 1. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzaam Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 3. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door circulaire economie, sociale en technische innovatie.
 4. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het versterken van de verbinding tussen maatschappij en platteland (bijv. korte keten projecten), gezonde voeding, het tegengaan van verspilling (incl. verwaarden reststromen) en lokale initiatieven op het gebied van de ruimte transitie (gebiedsgerichte aanpak).
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op hernieuwbare energiebronnen, energiereductie, energiezuinig ondernemen en het verduurzamen van zakelijk vastgoed.

Heb jij een leuk idee voor de wijk, wil je een jubileum vieren of zoek je een bijdrage voor de aanschaf/vervanging van materialen, dan verwijzen we je graag naar Rabo ClubSupport.


Heb jij een lokaal initiatief dat een positieve impact heeft op uitdagingen rondom de energietransitie, financieel gezond leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen of het voedselvraagstuk en kun je daarvoor steun gebruiken? Stuur dan een mailtje om in gesprek te gaan met een van onze ledenraadsleden. Beschrijf in deze mail:

De naam van de organisatie Een korte beschrijving van het project of initiatief (max 3 regels) De plaats waar jouw activiteit of project plaatsvindt Jouw naam en telefoonnummer

Binnen een week neemt een van onze ledenraadsleden contact met je op om een afspraak te maken. Vervolgens kunnen jullie verder praten over het project en de steun die het project kan gebruiken. De commissie lokaal coöperatiefonds (bestaat uit ledenraadsleden) bepaalt uiteindelijk of er een bijdrage aan een project wordt toegekend.

Onze ledenraadsleden zijn actief op het gebied van de verschillende maatschappelijke thema's. Zij hebben kennis, een groot netwerk en financiële middelen tot hun beschikking om lokale initiatieven te ondersteunen en versterken.

Vragen?

Heb je een vraag over sponsoring, het lokaal coöperatiefonds of Rabo ClubSupport?