Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Rabobank is al decennialang verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. Daarom stelt Rabobank het verenigingsleven centraal binnen sponsoring. We focussen ons niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op intensieve begeleiding aan verenigingen, stichtingen en clubs om ambities te realiseren. We zijn één van de grootste sponsors van Nederland en dat blijven we! Alleen anders, grootser en professioneler. Dit doen we op drie manieren: Rabobank ClubSupport Verenigingsondersteuning Coöperatiefonds Met deze drie sponsormogelijkheden maken wij samen de lokale samenleving sterker. Lees wat wij voor jouw club kunnen betekenen.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

In Alblasserdam, Dordrecht, Barendrecht, Papendrecht, Rhoon, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht zijn ruim 700 verenigingen en stichtingen actief. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder vereniging of stichting nooit zo ver zouden komen.

Verenigingsondersteuning is het structureel toekomstbestendiger maken van clubs (stichtingen en verenigingen) vanuit het belang van de club in de lokale samenleving. In september 2020 zijn er vijf clubs van start gegaan in het begeleidingstraject:

LTC Dash '35 - Rolstoeltennis uit te breidenStichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en omstreken - Verjongen bestuur en uitbreiden aangepast roeienDe Develruiters - Realiseren nieuwe rijhalRijvereniging Beyaert - aankoop grondHC Souburgh - Aanleg waterveld

Er is voor verenigingsondersteuning een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Op dit moment is deelnemen niet mogelijk. Zodra we starten met een nieuwe groep laten wij dat via onze site en mail weten aan clubs die bij ons bankieren.

Naast het intensieve begeleidingstraject organiseren regelmatig webinars, workshops en masterclasses over actuele onderwerpen. Als het mailadres van jouw club bij ons bekend is, ontvang je hiervoor een uitnodiging. Wil je vooraf al aangegeven dat je hier interesse in hebt?

Stuur een mail naar

Coöperatiefonds

Ook via het Coöperatiefonds geven wij een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wij ondersteunen eenmalige initiatieven die het maatschappelijke of culturele leven in Alblasserdam, Barendrecht, Dordrecht, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Ridderkerk, Rhoon of Zwijndrecht verbeteren. Een tegenprestatie is niet nodig. Wel willen we het project publieke aandacht geven. De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de aanvragen. Dit doen zij vier keer per jaar. Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van de ledenraad en bankmedewerkers. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij je eerst de richtlijnen hieronder goed door te nemen. Voldoet jouw aanvraag hieraan en heb je een volledig projectplan en een sluitende projectbegroting bij de hand? Vul dan je aanvraag in.

Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Vier keer per jaar worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds. In 2021 staan deze gepland in:

week 11 (15-19 maart)week 24 (14- 18 juni)week 38 (20-24 september)week 50 (12-17 december)

Aanvragen die 10 dagen voor deze data binnen zijn worden in de eerstvolgende bijeenkomst behandeld.

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Aanvrager is/wordt klant bij Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden. Aanvrager is een vereniging of stichting ingeschreven bij de KvK. Een bijdrage ontvangen uit het Coöperatiefonds kan maximaal één keer in de drie jaar. In het kalenderjaar waarin de aanvrager een bijdrage toegezegd krijgt uit het Coöperatiefonds mag de aanvrager niet mee doen met Rabo ClubSupport en/of het 1-op-1 begeleidingstraject van Verenigingsondersteuning. Het project of de activiteit vindt plaats in Alblasserdam, Barendrecht, Dordrecht, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Ridderkerk, Rhoon of Zwijndrecht. Het project of de activiteit is éénmalig en voor een grote doelgroep toegankelijk. Het project of de activiteit draagt bij aan de Rabo-thema's: Duurzamer Wonen, Duurzamer Groeien, Iedereen financieel gezonder, Duurzamere voeding en/of Versterken van de lokale gemeenschappen. De bijdrage is maximaal € 9.500,- (inclusief BTW en schenkingsrecht) en minder dan 100% van het totaal benodigde bedrag. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen. Duurzaamheidsprojecten (warmtepomp, isolatie, ledverlichting, zonnepanelen e.d.) die voor subsidie in aanmerking komen doen eerst een aanvraag bij gemeenten/overige partijen. Na toezegging van deze partij(en) kan er een aanvraag ingediend worden voor maximaal 50% van de totale investering met een maximum van € 9.500,-. Het project of de activiteit vindt daadwerkelijk plaats binnen 1 jaar na de toezegging. Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan. Als het project of de activiteit onverhoopt niet door gaat, dan betaalt de aanvrager de bijdrage terug aan de Rabobank.

Niet in aanmerking komen:

Als de opbrengst van de activiteit (in)direct voor een goed doel is (inzamelingsacties, serviceclubs e.d.). Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/festivals en reguliere activiteiten vallen onder de Rabo ClubSupport (voorheen Rabo Clubkas Campagne). Projecten/activiteiten die al zijn gestart of uitgevoerd. Projecten/activiteiten met een politiek of religieus doel. Projecten/activiteiten die slecht zijn voor het milieu. Kosten van onderhoud en herstel (kantine, kleedkamers) van gebouwen of pleinen. Projecten/activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers en/of publiek of gehouden worden zonder de benodigde vergunning. Organisaties, projecten of activiteiten die gericht zijn op het maken van winst. Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn zoals oplaadpalen, straatverlichting, bestrating en beplanting in het openbare domein. Vaste kosten die op de begroting staan zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten. Exploitatiekosten (energiekosten, verzekeringskosten etc.)
Deze verenigingen en stichtingen ontvingen een bijdrage in 2021
OrganisatieLocatieProject
Vrijwillige brandweerRidderkerkAanschaf fitness toestellen
OnderwijsmuseumDordrechtAanschaf twee touchscreen tafels
St. Wiegje van BeatrijsKinderdijkRealisatie kunstwerk Sint Elizabeth vloed
De AlblashofAlblasserdamBijdrage voor de beweegtuin
Philharmonisch OrkestDordrechtAanschaf livestream apparatuur
Aanvraag indienen

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten. Mensen die hard werken om een (economisch) zelfstandig bestaan op te bouwen verdienen onze steun. Financieel én door de inzet van onze expertise en ons netwerk.

Lees meer over Rabobank Foundation