Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Sponsoring

Rabobank Leiden-Katwijk sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld het plaatsen van ons logo of het noemen van de Rabobank als sponsor in het ledenblad.

Voorwaarden

Jaarlijks krijgen we veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren  de volgende voorwaarden voor sponsoring. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Dien de aanvraag minimaal zes weken voordat de activiteit start bij ons in. 

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg.
 • De organisatie is klant van Rabobank Leiden-Katwijk of wil dat worden.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De sponsoring is bij voorkeur voor meerdere jaren.
 • Eenmalige sponsoring is bij voorkeur voor grote en unieke lokale of regionale activiteiten.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.

Wij sponsoren geen:

 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Personen.
 • Feesten, jubilea, fancy fairs en braderieën.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.

Voorbeelden sponsoring

Sport
Rabobank Leiden-Katwijk is trotse sponsor van lokale sportverenigingen voor voetbal, hockey, tennis en basketbal.

Cultuur
Verschillende musea kunnen op onze steun rekenen. Dit zijn onder andere het Rijksmuseum van Oudheden en het Katwijks Museum. Ook maken wij meerdere evenementen mogelijk, waaronder Stukafest en Flower Parade. Daarnaast sponsoren wij Oranjeverenigingen, Leiden Marketing en Katwijk Marketing.

Studenten
Wij sponsoren de Leidse studentenverenigingen Minerva, Augustinus en MFLS. Ook leveren wij een bijdrage aan de SILverslagen. Zo helpen wij studenten het beste uit hun studententijd te halen.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Leiden-Katwijk doneert vanuit de volgende fondsen:

 • Wensenfonds
 • Fonds Buitenlandse Projecten
 • Rabobank Foundation

Wensenfonds

Vanuit ons Wensenfonds steunen we lokale initiatieven zonder daarbij een tegenprestatie te verwachten. We richten ons op plannen die de samenleving duurzaam verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een opgeknapte keuken van het buurthuis of nieuwe boeken voor een schoolbibliotheek. We steunen initiatieven voor de categorieën:

 • Zorg
 • Onderwijs
 • Duurzaamheid
 • Buurt en wijk
 • Sport en cultuur

Stemmen
Ingediende aanvragen worden gepubliceerd op Dichterbijleidenkatwijk.nl. Leden van Rabobank Leiden-Katwijk kunnen stemmen op een aanvraag in elke categorie. Een stem kan alleen digitaal worden uitgebracht. Leden ontvangen hiervoor een stemcode.

De commissie Wensenfonds bestaat uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank. Na de stemperiode bepaalt ze voor de aanvragen met de meeste stemmen de hoogte van het te ontvangen bedrag. Een extra donatie wordt gegeven namens de medewerkers van Rabobank Leiden-Katwijk. Aanvragen voor het Wensenfonds worden ingediend via Dichterbijleidenkatwijk.nl.

Naar Dichterbijleidenkatwijk.nl

Feestelijke bijeenkomst
Tijdens een feestelijke bijeenkomst maken we de winnaars bekend. Hiervoor worden alle genomineerden uitgenodigd. 

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties uit het Wensenfonds.

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting of een vertegenwoordiger hiervan.
 • De organisatie is klant van Rabobank Leiden-Katwijk.
 • De activiteit versterkt de lokale gemeenschap maatschappelijk, economisch, sociaal of cultureel.
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Katwijk, Leiden, Leiderdorp of Oegstgeest.
 • De activiteit komt ten goede aan meerdere personen.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De activiteit start binnen een jaar.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot een jaar na goedkeuring van de donatie.
 • De organisatie die een donatie ontvangt, is aanwezig bij het slotevenement van het Wensenfonds waarop de winnaars bekend worden gemaakt. Bij afwezigheid wordt geen donatie betaald.
 • Rabobank Leiden-Katwijk mag media-uitingen doen over goedgekeurde donaties.
 • De organisatie brengt verslag uit over de voortgang en het resultaat van de activiteit.
 • De organisatie staat een controle door de bank toe.
 • Bij goedkeuren van een donatie kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
 • Rabobank Leiden-Katwijk heeft het recht om een aanvraag uit te sluiten van deelname.
 • Verenigingen en stichtingen kunnen maar één keer per jaar een donatie uit het Wensenfonds ontvangen.

Wij doneren niet aan: 

 • Activiteiten die al zijn uitgevoerd.
 • Activiteiten die al een bijdrage voor sponsoring ontvangen van Rabobank Leiden-Katwijk.
 • Activiteiten en organisaties die winst willen maken.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Personeelskosten.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.

Voorbeelden Wensenfonds

Zorg

 • EHBO vereniging Katwijk, aanschaf nieuwe oefenpoppen en AED's, € 1.000
 • Stichting Vrienden van Xenia Hospice Leiden, zonwering woonkamer hospice, € 5.000
 • Rijnlands Revalidatie Centrum Leiden, inrichting huiskamer voor patiënten, € 500
 • Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest, aanschaf nieuwe elektrische duofiets, € 3.000
 • Stichting Herberg Welgelegen Valkenburg ZH, aanleg van een beweegtuin voor patiënten, € 6.000
 • St. Vrienden van de Natstraat Rijnsburg, aanschaf rolstoelbus voor de bewoners, € 5.000
 • Stichting Vrienden van Xenia Hospice Leiden, meeste stemmen, extra donatie € 1.000

Sport en cultuur

 • Katwijks Chr. Mannenkoor Jubilate, verbetering akoestiek repetitieruimte, € 1.500
 • Gymnastiekvereniging De Valken Valkenburg Zh, aanschaf Airtrack gymmat, € 2.500
 • Stichting Zingen voor Je Leven Koor Leiden, kerstzang 2016, € 500
 • Gymsport Leiden, aanschaf nieuwe trainingspakken voor de selectie, € 5.000
 • Gehandicapten Sportvereniging de Sleutels Leiden, aanschaf Showdown wedstrijdtafel, € 1.500
 • Zeeverkenners Jan van Galen/ Socuga Leiden, aanschaf nieuwe patrouilletenten, € 5.000
 • AMIGO Leiden, een uniform voor iedereen, € 5.000
 • Stichting Erfgoedcafé Leiden, openstellen niet bereikbare plekken cultureel erfgoed, € 500
 • Musicalgezelschap Otis Leiden, aanschaf nieuwe elektrische piano, € 500
 • Leiderdorps Museum, aanschaf projectiescherm en beamer, € 750
 • Flora Band Rijnsburg, aanschaf nieuwe trommels jeugdorkest, € 4.000
 • Gymver. D.W.S. Rijnsburg, vroegtijdige motorieke ontwikkeling peuters mogelijk maken, € 750
 • Genootschap Oud Rijnsburg, restauratie landkaart Rijnsburg uit 1929, € 750
 • Gehandicapten Sportvereniging de Sleutels Leiden, meeste stemmen, extra donatie, € 1.000

Buurt en wijk

 • Stichting Dierentehuizen Leiden e.o., aanschaf compostmachine, € 4.500
 • Stichting De Brug Midden-Nederland Katwijk, tuinaanleg en aanschaf steigerhout voor tuinmeubels, € 5.000
 • Gemiva-SVG Groep Woonlocatie Ankerplaats Leiden, aanleg en onderhoud van Drakentuin Nieuw Leyden, € 5.000
 • Stichting Radius Leiden, trainingsdag voor alle vrijwillige chauffeurs, € 5.000
 • Protestantse Gemeente Leiderdorp, renovatie gebouw Het Trefpunt, € 5.000
 • Stichting Wireless Leiden, maken gratis WiFi toegangspunt bij parkeer/marktplaats, € 1.000
 • Stichting Dorpscentrum Oegstgeest, herinrichting voorterrein tot gebouw Dorpscentrum, € 3.500
 • Stichting Meet en Greet Westerhaghe Rijnsburg, aanleg Jeu de boules baan, € 1.000
 • Stichting Dierenweide Duyfrak Valkenburg Zh, aanschaf rolbezem tractor, € 2.500
 • Stichting De Brug Midden-Nederland Katwijk, meeste stemmen, extra donatie € 1.000

Onderwijs

 • Basisschool Joppensz Leiden, musicalproject op school, € 4.000
 • Da Vinci College Leiden, ontwerp Gaudi-banken op eigen terrein, € 3.000
 • PC Basisschool 't Bolwerk Leiderdorp, aanleg groen schoolplein met een sociale functie, € 4.000
 • Leo Kannerschool SO, renovatie schoolbieb, € 5.000
 • Koningin Wilhelminaschool PCBO Rijnsburg, aanschaf nieuw speeltoestel schoolplein, € 2.000
 • Oranje-Nassauschool Rijnsburg, schoolpleinverbetering en aanschaf speeltoestel, € 4.000
 • Koningin Wilhelminaschool PCBO Rijnsburg, meeste stemmen, extra donatie € 1.000

Fonds Buitenlandse Projecten

Zelf aan de slag in een ontwikkelingsland. Er zijn verschillende organisaties in onze regio die dit regelmatig doen. Deze vrijwilligers gebruiken eigen tijd en geld om mensen in het buitenland te helpen. 

Een interessant project kan altijd een aanvraag voor een bijdrage uit het Fonds Buitenlandse Projecten indienen. 

De commissie van het fonds bestaat uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank. Zij beoordeelt de aanvragen en bepaalt de hoogte van een eventuele donatie.

Voorwaarden

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donatie uit het Fonds Buitenlandse Projecten. 

 • Het project is gericht op het voor de lange termijn verbeteren van de situatie van kansarmen in de wereld.
 • De aanvraag komt van een organisatie of vertegenwoordiger uit de lokale omgeving van Rabobank Leiden-Katwijk.
 • De lokale bevolking in het betreffende land wordt actief bij het project betrokken.
 • Het project is gericht op een speciale groep mensen of een groot deel van die groep.
 • Het project heeft een duidelijk plan van aanpak.
 • Het project is nog niet gestart.
 • Het project start binnen een jaar.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten en organisaties met een winstdoelstelling.
 • Studiedagen, congressen, seminars en festivals.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Voorbeelden Fonds Buitenlandse Projecten

In het buitenland

 • Mano a Mano Rijnsburg, bouw latrines in Los Calimetes, Dominicaanse Republiek, € 5.600
 • ID College Leiden-Katwijk, bouw woon- en slaapkamers, Sarajevo, Bosnië, € 1.500
 • World Servants Rijnsburg, bouw naschoolse opvang Quetzaltenango, Guatemala, € 2.000
 • Female Cancer Foundation Leiden, missie vroedvrouwen Nepal, € 7.500
 • St. Labourward Katwijk, missie Central Hospital Tamale, Ghana, € 5.000
 • St. Hulp Oost Europa Katwijk, bijdrage transportkosten Oltenia, Roemenië, € 3.500
 • St. Kinderen in Colombia Katwijk, afbouw school, San Nicolas, Colombia, € 7.000
 • St. Werkgroep De Ruyter Rijnsburg, opknappen dokterspost Nove Sole, Oekraïne, € 4.000

Rabobank Foundation

Wij doneren elk jaar 0,5% van onze winst aan de Rabobank Foundation. Daarmee steunen we van 2014 tot en met 2016 de vrouwenorganisatie MIDE in Peru. MIDE is een organisatie zonder winstoogmerk die zich richt op samenwerken en vrouwen. Zij zijn vaak achtergesteld en analfabeet. Het doel is 745 vrouwen en hun gezin te helpen met microkredieten. Zo kunnen zij een hoger inkomen krijgen voor bijvoorbeeld een woning en onderwijs.

Lees meer over Rabobank Foundation

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven