Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Fonds Coöperatief Dividend

Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En we kiezen ervoor om jaarlijks een deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Onze leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naartoe gaat. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten. Ook hebben we een breed programma om verenigingen te ondersteunen. Niet alleen omdat we sport en kunst belangrijk vinden. Maar vooral omdat die verenigingen zo’n belangrijke verbindende rol hebben. Onze missie ‘growing a better world together’ begint dus heel dicht bij huis. En wordt mogelijk gemaakt door onze leden en klanten. Dat geeft ons een enorme motivatie om te blijven zoeken naar oplossingen waar iedereen beter van wordt. Wellicht komt jouw project of initiatief in aanmerking voor een stukje coöperatief dividend van Rabobank Lek en Merwede. We zien jouw aanvraag met belangstelling tegemoet. Aanvragen worden ieder kwartaal beoordeeld door de commissie coöperatiefonds, de commissie bestaat uit een afvaardiging van de ledenraad en medewerkers van Rabobank Lek en Merwede.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Het project vindt plaats in de gemeenten Molenlanden, Gemeente Gorinchem, Gemeente Vijfheerenlanden, Gemeente Sliedrecht of Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het project is vernieuwend of maatschappelijk. De aanvrager is een organisatie. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag. Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen. De aanvraag mag maximaal € 9500,00 bedragen.

Niet in aanmerking komen:

politieke of religieuze projecten projecten die slecht zijn voor het milieu projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek projecten die als doel hebben om winst te maken projecten zonder maatschappelijk draagvlak kosten die op de begroting thuishoren goede doelen/inzamelacties wensen van individuen buitenlandse of landelijke projecten

Aanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

Rabobank Lek en Merwede sponsort een tiental lokale partijen op het gebied van sport en cultuur in de vorm van een sponsorcontract. In ruil daarvoor vragen wij een tegenprestatie. Deze contracten worden niet uitgebreid. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities in de Lek en Merweden te versterken. Daarnaast hebben we in samenwerking met NOC*NSF het traject verenigingsondersteuning uitgevoerd. Hierbij hebben geselecteerde verenigingen advies en hulp op het gebied van bestuur, financiën, gezondheid en duurzaamheid ontvangen. Afhankelijk van de gestelde hulpvraag. Naar aanleiding van een pitch zijn deze verenigingen geselecteerd op hun ambities, uitdagingen en actieve rol in de samenleving. Dit traject is nog lopend met een aantal verenigingen.