Sponsoring en donaties

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Noord Veluwe doneert vanuit:

 • Rabofonds Noord Veluwe
 • Rabobank ClubSupport

Rabofonds Noord Veluwe

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Omdat we als coöperatie geen aandeelhouders hebben, geven wij jaarlijks een deel van onze winst terug aan de maatschappij. Dat doen wij onder meer via het Rabofonds.

Leden denken mee
Onze leden denken mee over het toezeggen van bijdragen uit het fonds. De adviescommissie bestaat uit leden van de ledenraad en een directielid. Deze commissie komt vier keer per jaar samen.

Om een aanvraag in te dienen voor het Rabofonds maken we bij Rabobank Noord Veluwe gebruik van een online formulier. Via de button "Vraag donatie aan", kunt u een aanvraag indienen voor het Rabofonds.

Voorwaarden

Ieder jaar krijgen we veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlage is een sluitende begroting en een uittreksel Kamer van Koophandel. Uw aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen. Voorwaarden:

 • De organisatie is een vereniging, stichting of instelling. Individuele aanvragen zijn uitgesloten.
 • De organisatie komt uit de gemeente Nunspeet, Epe, Elburg, Heerde of Oldebroek.
 • De organisatie is klant van Rabobank Noord Veluwe of gaat een klantrelatie met de bank aan.
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Nunspeet, Epe, Elburg, Heerde of Oldebroek en is toegankelijk voor een grote groep mensen.
 • Het Rabofonds behandelt alleen aanvragen die volledig aangeleverd worden. De aanvraag dient voorzien te zijn van een begroting en uittreksel Kamer van Koophandel.
 • Het Rabofonds verstrekt in principe niet 100% van de kosten of de investering. De aanvrager draagt dus zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen.
 • De bijdrage beperkt zich tot een eenmalige uitkering en is bedoeld voor een eenmalige activiteit of om een meerjarig evenement te starten. Tenzij bij een meerjarig activiteit sprake is van een jubileumeditie. (10, 25, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 125 of 150 jaar)
 • Het gevraagde bedrag is minimaal € 500,-.
 • Rabobank Noord Veluwe steunt niet alle kosten van het initiatief. Uitgezonderd zijn o.a. salariskosten.
 • Een organisatie kan één keer per twee jaar een donatie krijgen uit het Rabofonds Noord Veluwe.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage.
 • Het bedrag is inclusief eventueel verschuldigde BTW.
 • Projecten zijn gericht op een doelgroep of op een groot deel van de doelgroep. Ze dienen te vallen binnen de normen en waarden van de gemeenschap en mogen niet in strijd zijn met de uitgangspunten van de Rabobank, zals de Gedragscode Rabobank Groep.
 • Bij toekenning van een bijdrage kan het fonds aanvullende voorwaarden stellen.
 • De Rabobank Noord Veluwe heeft het recht om achteraf te controleren wat er met het donatiegeld is gedaan.
 • Rabobank Noord Veluwe mag toegezegde bedragen en gemaakte foto’s gebruiken in media-uitingen.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Activiteiten die niet in ons marktgebied plaatsvinden.
 • Projecten waarbij het gaat om een aanvulling van financieringstekorten of exploitatiekosten.
 • Projecten / vaste kosten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Onroerend goed.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Een instantie die in de voorafgaande 2 jaar van de aanvraag al een uitkering heeft ontvangen.

De sluitingsdata voor 2021 zijn:

 •  Zondag 23 mei
 • Zondag 15 augustus
 • Zondag 31 oktober

De ledenraad komt op de volgende data bij elkaar:

 • Maandag 21 juni
 • Dinsdag 14 september
 • Donderdag 2 december

Binnen 2 weken na deze vergadering ontvangt u bericht over de uitslag.

De centrale cheque uitreiking van de toegekende aanvragen vindt plaats* op:

 • Vrijdag 9 juli, 15.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag 1 oktober, 15.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag 17 december, 15.00 - 17.00 uur
 • Locatie: Elspeterweg 22A, 8071 PA Nunspeet

* mits de coronamaatregelen dit toelaten.

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.

Leden beslissen

De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt.

Stemmen

Elk jaar organiseren wij Rabo ClubSupport. Verenigingen die in aanmerking komen voor deelname krijgen automatisch een uitnodiging via e-mail.

Samen voor een groeiende Noord-Veluwe

Sponsoring

We hebben een aantal meerjarige sponsorcontracten. Met deze gesponsorde clubs werken we intensief samen. We zijn terughoudend met het aannemen van nieuwe sponsorverzoeken.

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven