Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Noord Veluwe doneert vanuit:

 • Rabofonds Noord Veluwe
 • Rabobank Clubkas Campagne

Rabofonds Noord Veluwe

Met het Rabofonds Noord Veluwe willen we een verschil maken in de maatschappij. We steunen projecten die de economische, sociale, culturele en duurzame omgeving in de regio verbeteren. 

Leden denken mee 
Onze leden denken mee over het toezeggen van bijdragen uit het fonds. De adviescommissie bestaat uit tien leden van de ledenraad en een directielid. Deze commissie komt vier keer per jaar samen.

Voorwaarden

Ieder jaar krijgen we veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlage is een sluitende begroting. Uw aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen. 

 • De organisatie is een vereniging, stichting of instelling.
 • De organisatie komt uit de gemeente Nunspeet, Epe, Elburg, Heerde of Oldebroek.
 • De organisatie is klant van Rabobank Noord Veluwe.
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Nunspeet, Epe, Elburg, Heerde of Oldebroek en is toegankelijk voor een grote groep mensen.
 • Het gevraagde bedrag is minimaal € 500.
 • Rabobank Noord Veluwe steunt niet alle kosten van het initiatief.
 • Een organisatie kan één keer per twee jaar een donatie krijgen uit het Rabofonds Noord Veluwe.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage.
 • De Rabobank Noord Veluwe heeft het recht om achteraf te controleren wat er met het donatiegeld is gedaan.
 • Rabobank Noord Veluwe mag toegezegde bedragen en gemaakte foto’s gebruiken in media-uitingen.
 • Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan:

 • Organisaties of activiteiten met als doel winst maken.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Onroerend goed.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.

De sluitingsdata voor 2019 zijn:

 • Zondag 17 maart
 • Zondag 26 mei
 • Zondag 18 augustus
 • Zondag 3 november

De toewijzingscommissie komt op de volgende data bij elkaar:

 • Dinsdag 9 april
 • Maandag 17 juni
 • Maandag 9 september
 • Donderdag 28 november

Binnen 2 weken na deze vergadering ontvangt u bericht over de uitslag.

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen die bankieren bij Rabobank Noord Veluwe kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Hierbij bepalen de leden van onze bank welke verenigingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is. 

Leden beslissen

De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt.

Stemmen

Elk voorjaar organiseren wij een nieuwe Rabobank Clubkas Campagne. Verenigingen die in aanmerking komen voor deelname krijgen automatisch een uitnodiging via e-mail. 

De uitslag van 2017

Sponsoring

We hebben een aantal meerjarige sponsorcontracten. Met deze gesponsorde clubs werken we intensief samen. Voor 2016 hebben we al bepaald hoe we het sponsorgeld besteden. We zijn terughoudend met het aannemen van nieuwe sponsorverzoeken.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven