Sponsoring en donaties

Rabobank Oss Bernheze voelt zich als coöperatie sterk verbonden met haar klanten en leden en staat midden in de samenleving. Daarom zetten wij ons dagelijks in om de klant én diens omgeving te versterken. Om samen de wereld beter en leefbaarder te maken. Dat noemen wij: Growing a better world

Sponsoring & donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Oss Bernheze de lokale samenleving. Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Oss Bernheze. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele werkgebied. Sponsoraanvragen lopen via Rabo ClubSupport of het fonds Coöperatief Dividend. Aan de Rabo ClubSupport doe je mee als je een steuntje in de rug nodig hebt voor een initiatief of project binnen jouw club, vereniging of stichting. Het fonds Coöperatief Dividend is bedoeld voor de projecten die een duurzame bijdrage leveren aan ons werkgebied, of een specifiek dorp / stad.

Rabobank ClubSupport

Als coöperatieve bank investeren we elk jaar een deel van onze winst in verenigingen en stichtingen, dit doen we door de Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen of om het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken of om het aantal sportvelden uit te breiden. Wil je weten hoe je je kunt aanmelden, welke voorwaarden er zijn. Of ben je benieuwd naar de hoogte van het bedrag dat we uitkeren en hoe je aan zoveel mogelijk stemmen komt.

Kijk dan op Rabobank ClubSupport

Fonds Coöperatief Dividend

Via het fonds Coöperatief Dividend steunt onze bank initiatieven die omgeving Oss Bernheze blijvend versterken. Deze initiatieven ondersteunen we vanuit Hart voor de Omgeving en Hart voor de Kern. Grote projecten die de hele gemeenschap in ons werkgebied ten goede komen kunnen worden ondersteund vanuit Hart voor de Omgeving. Voor kleinere projecten specifiek gericht op de versterking van één (deel van een) stad of dorp biedt het Hart voor de Kern mogelijkheden. Op deze manier geven leden van de bank een deel van de winst terug aan de samenleving.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied. Verzoeken dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 • Economische vitaliteit / ondernemerschap
 • Zelfredzaamheid jongeren
 • Voeding, duurzame voedselketens en/of voedselverspilling
 • Energiezuinig en duurzame wonen
 • Vitale leefgemeenschap

Aanvragen Coöperatief Dividend

Bij elke aanvraag kijken we zorgvuldig naar de raakvlakken met bovengenoemde thema’s en of het bijdraagt aan een duurzame versterking van het werkgebied/stad of dorp.
Naast coöperatief dividend, delen wij ook onze kennis en netwerken om lokale projecten in z’n kracht te zetten.
Een aanvraag indienen? Check eerst even onderstaande criteria. Aanmelden kan vervolgens via onderstaande button.

Criteria Coöperatief Dividend

 • De organisatie is een bancaire relatie
 • Project past binnen de kernwaarden. Bank behoudt het recht om offertes op te vragen
 • Politieke of religieuze, milieubelastende projecten worden niet gehonoreerd.
 • Organisatie (vereniging & stichting) is niet gericht op het maken van winst.
 • De toetsingscommissie behoudt het recht om aanvrager uit te sluiten.
 • Aanvraag is realiseerbaar in één jaar
 • Wordt, indien mogelijk, gerealiseerd door lokale ondernemers.
 • Feestjes worden niet gehonoreerd. Bij festivals vindt er een beoordeling per aanvraag plaats.
 • Individuele aanvragen worden niet gehonoreerd.
 • Jubilea, braderieën en reguliere (commerciële) activiteiten in een werkgebied vallen onder de clubkas Campagne.
 • Geen aanvraag voor een project dat al meedoet aan RCC.
 • Project moet op en staart hebben, voorzien van plan van aanpak en onderbouwd met begroting e/o offertes bij grotere initiatieven.
 • Bij realisatie ook eigen inbreng gewenst, bijdrage van Rabobank moet realistisch zijn ten opzichte van het geheel.
 • Bij voorkeur meer dan alleen financiële ondersteuning, bijvoorbeeld menskracht, inzet kennis en netwerk.
 • Initiatief mag niet behoren tot de verantwoordelijkheid van andere instanties zoals de overheid (bijv. scholen, kinderopvang en kinderdagverblijven, bibliotheken, zorginstellingen en actiecomités, overige overheidsgerelateerde instellingen)
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie, komen niet in aanmerking (restauratie- en exploitatiekosten).
 • Project / aanvraag valt binnen ons werkgebied
 • Project / aanvraag bevordert leefbaarheid en sociale economie in de kern / stad.
 • Is een nieuw project.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven