Sponsoring en donaties

Er zijn in Nederland meer dan 50.000 verenigingen en sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken en/of een goed doel ondersteunen. De vereniging is (net zoals de coöperatie) een stereotype van ons land. 

Die verenigingen vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land. Rabobank Oss Bernheze wil in deze regio de clubs ondersteunen. Daarvoor zijn er diverse mogelijkheden: clubs kunnen deelnemen aan de Clubkas Campagne. Voor nieuwe en vernieuwende initiatieven zijn er meer mogelijkheden. 

Deze initiatieven ondersteunen we vanuit Hart voor de Omgeving en Hart voor de Kern. Grote projecten die de hele gemeenschap in ons werkgebied ten goede komt kunnen worden ondersteund vanuit Hart voor de Omgeving. Voor kleinere projecten gericht op leefbaarheid en sociale economie biedt het Hart voor de Kern mogelijkheden. Op deze manier geven leden van de bank een deel van de winst terug aan de samenleving. 

We ondersteunen nieuwe, lokale en duurzame projecten ondersteund die:

 • centrumfuncties versterken
 • innovatief en duurzaam zijn
 • de leefbaarheid vergroten
 • de economie versterken

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden:

 • De aanvrager is een organisatie, vereniging of stichting zonder winstoogmerk.

 • De organisatie is een bancaire relatie
 • De activiteit is voor een breed publiek in het werkgebied van Rabobank Oss Bernheze
 • Het project is realiseerbaar binnen één jaar
 • Het project heeft een kop en een staart, is voorzien van plan van aanpak en onderbouwd met een begroting. 
 • Het project betreft bij voorkeur bij de realisatie ook eigen inbreng e/o middelen e/o mankracht 
 • Het project wordt, indien mogelijk, gerealiseerd door lokale ondernemers 
 • Het uitbetaalde bedrag is inclusief de verplichte BTW
 • De organisatie staat een controle door de bank toe.

Deze projecten komen niet in aanmerking: 

 • Individuele aanvragen 
 • Jubilea, braderieën en reguliere (commerciële) activiteiten in een werkgebied vallen onder de clubkas campagne
 • Projecten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen
 • Projecten die al zijn uitgevoerd
 • Feestjes / festivals 
 • Politieke, religieuze of milieubelastende projecten 
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven