Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Met onze sponsorrelaties werken we samen om maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving. Ze versterken de samenleving en zorgen voor een sociale samenhang. Met sponsoring kiezen wij voor een samenwerking met een beperkt aantal partijen.

Rabo ClubSupport

Samen vieren we de winst!

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Leden beslissen

Als coöperatieve bank investeren we elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard.

Wil je meedoen?

Rabo ClubSupport is een niet te missen kans. Om te investeren in jullie club, voor de clubleden nu en in de toekomst. Doe mee met Rabo ClubSupport en deel mee in de winst.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabobank Stimuleringsfonds

Met het Rabobank Stimuleringsfonds willen we bijdragen aan vernieuwende initiatieven die de leefbaarheid in de regio sterker maken. We steunen projecten waarbij ons netwerk, onze kennis of een financiële bijdrage nodig is.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomenDe aanvraag moet voorzien worden van een sluitende begrotingHet gedachtegoed van de Rabobank wordt onderschreven door de aanvrager Aanvrager is lid en/of klant van de bankAanvrager is een rechtspersoon (stichting, vereniging, instelling)Commerciële organisaties kunnen een aanvraag doen: - maatschappelijk project - het project kent geen winstoogmerk - eventuele baten komen ten goede van het projectHet project dient een maatschappelijk doel op het gebied van voeding, ondernemerschap, vitale woonomgeving en leefomgeving of zelfredzaamheidHet initiatief is toegankelijk voor een brede groep mensen en werkt verbindend (sluit geen mensen uit)De aanvraag bestaat uit een verzoek voor financiële bijdrage, kennis en/of de inzet van het netwerk van Rabobank RandmerenInitiatieven die in de ideeënfase zitten dienen een concreet einddoel benoemd te hebbenDe aanvraag bedraagt maximaal 50% van de totaal begrote kostenBij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen

Zeker niet in aanmerking komen iniatieven:

Die als doel hebben winst te makenDie een politiek of religieus doel nastrevenDie milieubelastend zijnDie gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiekWaarbij de gevraagde financiële bijdrage voor vaste kosten zijn op de begrotingWaarbij de gevraagde financiële bijdrage voor directe salariskosten zijnDie al gerealiseerd zijn
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De aanvragen worden beoordeeld door een commissie, bestaande uit ledenraadsleden. Beoordeling vindt ieder kwartaal plaats. Data voor het uiterlijk aanleveren van aanvragen voor 2021:

Deadlines aanvragenData beoordelingen
1 maartNog niet bekend
1 juniNog niet bekend
1 september
1 december
Aanvraag indienen