Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst! Verenigingen en stichtingen uit de regio’s De Bilt, Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede en Zeist, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen hun clubkas spekken met de Rabo ClubSupport. Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Wij verwachten bij sponsoring een samenwerking om elkaar vooruit te helpen. We bieden procesbegeleiding aan met als doelstelling de zelfredzaamheid van een club een (nieuwe) impuls te geven. De geboden ondersteuning vindt plaats rondom de thema’s: bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond, maatschappelijk en respect. Dit intensieve begeleidingstraject wordt verzorgd door professionals vanuit NOC*NSF en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Heb je vragen over Verenigingsondersteuning dan kun je deze naar ons mailen

Steuntje in de rug

Lokale verenigingen en stichtingen die niet door ons gesponsord worden geven we graag een Steuntje in de rug. Organisaties die klant zijn van Rabobank Rijn en Heuvelrug kunnen één keer per jaar een donatie vragen.

Het gaat hierbij om activiteiten georganiseerd door stichtingen. De donatie is maximaal € 500. Hieronder kun je lezen aan welke voorwaarden de vereniging en/of stichting moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Steuntje in de rug.

Ieder jaar bepaalt de bank vooraf welk bedrag er in het ‘Steuntje in de rug’ fonds komt. Dit bedrag wordt vervolgens over vier kwartalen verdeeld. Aanvragen kunnen aan het begin van een kwartaal gedaan worden en ‘op = op’. Organiseert jouw vereniging of stichting een bepaalde activiteit waarvoor je een donatie wenst? Vraag dan bij de start van het kwartaal waarin de activiteit plaatsvindt een donatie aan. Wanneer het bedrag van een bepaald kwartaal al besteed is dan wordt dit vermeld op onze website. Je kunt jouw aanvraag dan aan het begin van het volgende kwartaal indienen.

Vraag hier Steuntje in de rug aan

Rabobank Stimuleringsfonds

Met het Rabobank Stimuleringsfonds willen we bijdragen aan vernieuwende initiatieven die de leefbaarheid in de regio sterker maken. We steunen projecten waarbij ons netwerk, onze kennis of een financiële bijdrage nodig is. Als Rabobank een actieve rol kan spelen binnen het project kan een bijdrage gevraagd worden bij het fonds Themagericht Participeren (zie hieronder). Dien een aanvraag in voor het Rabo Stimuleringsfonds en wij beoordelen of het project in aanmerking komt voor Rabo Themagericht Participeren.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

Het Rabo Stimuleringsfonds steunt grootschalige, langlopende projecten die de regio versterken. In aanmerking komen projecten:Waarvan de vereniging of stichting klant is van Rabobank Rijn en Heuvelrug.Die gericht zijn op verrijking en versterking van het maatschappelijke en sociale leven in de Kromme Rijnstreek en/of op de Utrechtse Heuvelrug;Waarbij een eenmalige bijdrage de impuls geeft om het project van start te laten gaan;Waarvan de gelden rechtstreeks ten goede komen aan de ingediende projecten;Waarbij sprake is van een sluitende begroting en betrokkenheid van medefinanciers;Als Rabobank een actieve rol kan spelen binnen het project kan een bijdrage gevraagd worden bij het fonds Themagericht Participeren (zie hieronder). Dien een aanvraag in voor het Rabo Stimuleringsfonds en wij beoordelen of het project in aanmerking komt voor Rabo Themagericht ParticiperenHet bestuur van het Rabo Stimuleringsfonds bestaat uit drie ledenraadsleden en de directievoorzitter. Dit bestuur beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen, hieronder staat een overzicht van de vergaderdata en deadlines voor aanlevering van jouw aanvraag.

Zeker niet in aanmerking komen:

Feesten en jubileaCommerciële, politiek, religieuze en/of milieubelastende activiteitenAanvragen voor jaarlijks terugkerende evenementen/projectenProjecten gericht op een persoon of de eigen vereniging.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Het bestuur van het Rabo Stimuleringsfonds bestaat uit drie ledenraadsleden en de directievoorzitter. Dit bestuur beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen, hieronder staat een overzicht van de vergaderdata en deadlines voor aanlevering van jouw aanvraag.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
donderdag 4 maart 2021donderdag 18 maart 2021
donderdag 3 juni 2021donderdag 17 juni 2021
donderdag 2 september 2021donderdag 16 september 2021
donderdag 25 november 2021donderdag 9 december 2021
Aanvraag indienen

Rabo Themagericht Participeren

Rabobank Rijn en Heuvelrug participeert actief in lokale initiatieven. Het fonds ‘Themagericht Participeren’ steunt grootschalige initiatieven (<2 jaar). Heb je een idee voor of ben je, samen met een stichting, vereniging, onderwijsinstituut of zorginstantie, bezig met een sociaal-cultureel of economisch project in onze regio? Rabobank Rijn en Heuvelrug helpt deze initiatieven graag gezamenlijk van de grond te krijgen en projecten te realiseren. Dit kan op verschillende manieren:

KennisdelingFinanciële ondersteuningPromotieContact tussen partijen (netwerk)FaciliteitenInzet van mensen
Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De organisatie komt uit de gemeente Houten, Bunnik, De Bilt, Soesterberg, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede of Zeist.De activiteiten vinden plaats in de gemeente Houten, Bunnik, De Bilt, Soesterberg, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede of Zeist.De organisatie is klant van Rabobank Rijn en Heuvelrug.De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.Ondersteunt de duurzame ontwikkeling van mens, milieu en maatschappijDe organisatie komt niet in aanmerking voor deelname aan Rabo ClubSupport

Niet in aanmerking komen:

Activiteiten met een politiek of religieus doel.Activiteiten met als doel om winst te maken.Organisaties die al een sponsorcontract bij ons hebben.Personen.Feesten en jubilea.Gevaarlijke of milieubelastende sporten of activiteiten.Fondsenwerving of sponsorlopen voor een ander goed (lokaal) doel.