Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Rijn en Heuvelrug is als sponsor actief in de regio. We sponsoren lokale sportverenigingen en culturele organisaties waar creativiteit en vernieuwing hoog in het vaandel staan. Het gaat dan om een intensieve en langdurige samenwerking met de vereniging. Dit type samenwerking beperken we tot een select aantal partijen, waarmee we contracten hebben afgesloten.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Rijn en Heuvelrug doneert vanuit:

 • Het Rabo Stimuleringsfonds
 • Steuntje in de Rug
 • De Rabo Clubkas Campagne

Steuntje in de rug

Ook lokale verenigingen en stichtingen die niet door ons gesponsord worden geven we graag een Steuntje in de rug. Organisaties die klant zijn van Rabobank Rijn en Heuvelrug kunnen één keer per jaar een donatie vragen. 

Het gaat hierbij om kleinere projecten en een tegenprestatie is niet nodig.
De donatie is maximaal € 500. Hieronder kunt u lezen aan welke voorwaarden uw vereniging en/of stichting moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Steuntje in de rug.

Ieder jaar bepaalt de bank vooraf welk bedrag er in het ‘Steuntje in de rug’ fonds komt. Dit bedrag wordt vervolgens over vier kwartalen verdeeld. Aanvragen kunnen aan het begin van een kwartaal gedaan worden en ‘op = op’. Organiseert uw vereniging of stichting een bepaalde activiteit waarvoor u een donatie wenst? Vraag dan bij de start van het kwartaal waarin uw activiteit plaatsvindt een donatie aan. Wanneer het bedrag van een bepaald kwartaal al besteed is dan wordt dit vermeld op onze website. U kunt uw aanvraag dan aan het begin van het volgende kwartaal indienen.

Momenteel is het donatiefonds gesloten. Vanaf 1 april kunt u weer een aanvraag doen voor een Steuntje in de rug.

Voorwaarden

Aanvragen voor een Steuntje in de rug moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De organisatie komt uit de gemeente Houten, Bunnik, De Bilt, Soesterberg, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede of Zeist.
 • De organisatie is klant van Rabobank Rijn en Heuvelrug.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Ondersteunt de duurzame ontwikkeling van mens, milieu en maatschappij

We doneren niet aan:

 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten met als doel om winst te maken.
 • Organisaties die al een sponsorcontract bij ons hebben.
 • Personen.
 • Feesten en jubilea.
 • Gevaarlijke of milieubelastende sporten of activiteiten.
 • Fondsenwerving of sponsorlopen voor een ander goed (lokaal) doel.

Ieder jaar bekijken we vooraf hoeveel geld er in het fonds komt. Het kan dus zijn dat al het geld al besteed is.  Dan komt uw aanvraag niet meer in aanmerking voor een donatie.

Voor meer informatie over het Steuntje in de Rug kunt u contact opnemen met het Directiesecretariaat

Stuur een e-mail

Rabo Stimuleringsfonds

Het Rabo Stimuleringsfonds steunt grootschalige, langlopende projecten die de regio versterken. In aanmerking komen projecten:

 • met een maatschappelijk karakter;
 • die bijdragen aan het welzijn, de economische bedrijvigheid en de leefbaarheid in de regio waarin de bank actief is;
 • die betrekking hebben op een eenmalige bijdrage voor een project (geen activiteiten);
 • die nog moeten starten;
 • waarbij sprake is van een sluitende begroting en eventuele medefinanciers betrokken zijn;
 • van verenigingen of stichtingen die klant zijn van Rabobank Rijn en Heuvelrug;
 • voor projecten met eenzelfde doel mag slechts één keer een aanvraag worden gedaan.

Het bestuur van het Rabo Stimuleringsfonds bestaat uit vijf ledenraadsleden en de directievoorzitter. Dit bestuur beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen, hieronder treft u de vergaderdata en deadlines voor aanlevering van uw aanvraag.

Vergaderdata

De vergaderdata voor 2018 zijn vastgesteld op:

 • Donderdag 15 februari 2018
 • Donderdag 17 mei 2018
 • Donderdag 20 september 2018
 • Donderdag 22 november 2018

Uiterlijk 2 weken voor de vergadering dienen de stukken volledig bij ons binnen te zijn, om het in behandeling te kunnen nemen.

Voorwaarden

De volgende projecten komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Rabo Stimuleringsfonds.

 • Restauraties van onroerend goed
 • Feesten of jubilea.
 • Projecten die al zijn gerealiseerd.
 • Projecten met een commercieel, politiek of religieus doel.
 • Projecten gericht op een persoon of de eigen vereniging.

Voor meer informatie over het Stimuleringsfonds kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat.

Stuur een e-mail

De Rabo Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen uit de regio’s De Bilt, Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede en Zeist, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen hun clubkas spekken met de Rabo Clubkas Campagne. Ook als ze niet bankieren bij de Rabobank. In 2017 verdeelt Rabobank Rijn en Heuvelrug € 150.000.

Leden beslissen
De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt. 

Bekijk hier de uitslag van de Rabo Clubkas Campagne 2017

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname zijn:

 • De organisatie is een vereniging of stichting.
  •    mensen moeten lid kunnen worden van de vereniging;
  •    een stichting dient het karakter van een vereniging te hebben (bijvoorbeeld scouting of carnavalsstichting);
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie is gevestigd in de gemeente De Bilt, Bunnik, Houten, Soesterberg, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede of Zeist.
 • Het geld wordt besteed aan een maatschappelijk, sportief, recreatief en/of cultureel doel.
 • De organisatie geeft van tevoren aan waar de bijdrage aan wordt besteed.

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Politieke partijen of religieuze organisaties.
 • Organisaties met als doel om winst te maken.
 • Subafdelingen.
 • Scholen.
 • Vriendenclubs.
 • Serviceclubs.
 • Actiecomités.
 • Studie- of beleggingsclubs.
 • Bonden.
 • Ouderverenigingen.
 • Oranjeverenigingen.
 • Supportersverenigingen.
 • Fondsen.
 • Personeels- of bedrijfsverenigingen.
 • Belangenbehartigingsinitiatieven (bijv. huurdersvereniging, verenigingen van (huis)eigenaren, ondernemersvereniging).
 • Vereniging van (oud) strijders.
 • Beheersstichting of stichting derdengelden.
 • Projecten die een persoon steunen.

Categorie Algemeen

1. Waarom mogen alleen leden stemmen?
Het geld dat verdeeld wordt komt uit ons coöperatief dividend. De leden van onze bank bepalen waar dit geld naartoe gaat.

2. Hoeveel verenigingen doen mee aan de Rabo Clubkas Campagne?
Rabobank Rijn en Heuvelrug heeft de Rabo Clubkas Campagne al een aantal keer georganiseerd. In 2014 deden er 108 verenigingen mee. Dit aantal groeide in 2015 uit naar 137 deelnemende clubs. Komend jaar hopen we dat er nog meer clubs meedoen.

3. Wordt het budget verdeeld over de gemeentes?
Nee, leden kunnen op elke vereniging stemmen.

4. Zet Rabobank Rijn en Heuvelrug social media in tijdens Rabo Clubkas Campagne?
Ja, je kunt de ontwikkelingen volgen op Twitter en via Facebook.

5. Hoe kan een vereniging stemmen krijgen?
Door de leden van de eigen vereniging op te roepen om bij familie, vrienden en kennissen te vragen of zij lid zijn van Rabobank Rijn en Heuvelrug en te vragen op hun vereniging te stemmen. Er zijn promotiemiddelen beschikbaar voor de verenigingen om campagne te voeren.

6. Wat is de waarde van een stem?
De waarde wordt achteraf bepaald. De €150.000,- wordt gedeeld door het aantal stemmen. Het bedrag dat de vereniging krijgt, is gelijk aan het aantal stemmen maal de waarde per stem.

Categorie Leden

1. Hoeveel leden heeft Rabobank Rijn en Heuvelrug op dit moment?
We hebben op dit moment ongeveer 19.000 leden (>18 jaar).

2. Wie mogen er stemmen?
 Personen vanaf 18 jaar die lid zijn van Rabobank Rijn en Heuvelrug mogen stemmen. 

3. Hoe weet ik of ik lid ben van Rabobank Rijn en Heuvelrug?
Via Rabo Internetbankieren onder het tabblad ‘Mijn gegevens’ kunt u zien of u lid bent.

4. Hoe kan ik lid worden van Rabobank Rijn en Heuvelrug?
Op de Homepage via het blok ‘De voordelen van het lidmaatschap’ vindt u alle informatie over het lidmaatschap.

Categorie Stemmen

1. Hoe werkt het stemmen?
Alle leden vanaf 18 jaar van Rabobank Rijn en Heuvelrug worden uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen via internet. Dit gaat op een beveiligde manier. 

2. Waarom is er gekozen voor vijf stemmen per lid?
Zodat leden meerdere verenigingen kunnen steunen. In een gezinssituatie zijn kinderen vaak lid van verschillende verenigingen. 

3. Ik ben de code kwijt om te stemmen, hoe nu verder?
De code wordt een keer verstrekt. Als u de code kwijtraakt, kunt u niet meer stemmen.

4. Ik heb al een keer gestemd en ik wil nu de stemmen van iemand anders invoeren. Ik kom alleen niet meer in het inlogscherm?
Als u een keer op 'uitloggen' klikt komt u weer in het inlogscherm. Nu kan er met een nieuwe code gestemd worden.

5. Mijn code werkt niet?
De code bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. Let hierbij op het gebruik van hoofdletters en het onderscheid tussen bijvoorbeeld het cijfer '0' en de hoofdletter 'o' en het cijfer '1' en de hoofdletter 'i'.

6. Ik heb mijn stemmen uitgebracht en al bevestigd. Kan ik nog iets wijzigen?
Zodra u uw stemmen heeft bevestigd is het niet meer mogelijk om nog iets te wijzigen. 

Voor meer informatie over de Rabo Clubkas Campagne kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie.

Stuur een e-mail

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven