Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Wat biedt verenigingsondersteuning?

Wij verwachten bij sponsoring een samenwerking om elkaar vooruit te helpen. We bieden procesbegeleiding aan met als doelstelling de zelfredzaamheid van een club een (nieuwe) impuls te geven. De geboden ondersteuning vindt plaats rondom de thema’s: bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond, maatschappelijk en respect. Dit intensieve begeleidingstraject wordt verzorgd door professionals vanuit NOC*NSF en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Aanvraag Verenigingsondersteuning

Aanvragen voor Verenigingsondersteuning worden beoordeeld aan de hand van een pitch die in december 2018 zal plaatsvinden. Samen met NOC*NSF en het LKCA kijken we naar de beste match tussen de clubs en het traject.

Wij benaderen verenigingen proactief en dagen ze uit om hun ambities te pitchen. Daarom nemen wij op dit moment geen losse sponsorverzoeken in behandeling.

Heeft u vragen over Verenigingsondersteuning dan kunt u deze naar ons mailen.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Rijn en Heuvelrug doneert vanuit:

 • Rabo Clubkas Campagne
 • Steuntje in de Rug
 • Rabo Stimuleringsfonds
 • Rabo Themagericht Participeren

Rabo Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen uit de regio’s De Bilt, Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede en Zeist, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen hun clubkas spekken met de Rabo Clubkas Campagne. Ook als ze niet bankieren bij de Rabobank. In 2018 verdeelt Rabobank Rijn en Heuvelrug € 150.000.

Leden beslissen
De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt. 

De inschrijving voor de Rabo Clubkas Campagne 2018 is gesloten.

Bekijk hier de uitslag van de Rabo Clubkas Campagne 2017

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname zijn:

 • De organisatie is een vereniging of stichting.
  •    mensen moeten lid kunnen worden van de vereniging;
  •    een stichting dient het karakter van een vereniging te hebben (bijvoorbeeld scouting of carnavalsstichting);
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie is gevestigd in de gemeente De Bilt, Bunnik, Houten, Soesterberg, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede of Zeist.
 • Het geld wordt besteed aan een maatschappelijk, sportief, recreatief en/of cultureel doel.
 • De organisatie geeft van tevoren aan waar de bijdrage aan wordt besteed.

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Politieke partijen of religieuze organisaties.
 • Organisaties met als doel om winst te maken.
 • Subafdelingen.
 • Scholen.
 • Vriendenclubs.
 • Serviceclubs.
 • Actiecomités.
 • Studie- of beleggingsclubs.
 • Bonden.
 • Ouderverenigingen.
 • Oranjeverenigingen.
 • Supportersverenigingen.
 • Fondsen.
 • Personeels- of bedrijfsverenigingen.
 • Belangenbehartigingsinitiatieven (bijv. huurdersvereniging, verenigingen van (huis)eigenaren, ondernemersvereniging).
 • Vereniging van (oud) strijders.
 • Beheersstichting of stichting derdengelden.
 • Projecten die een persoon steunen.

Categorie Algemeen

1. Waarom mogen alleen leden stemmen?
Het geld dat verdeeld wordt komt uit ons coöperatief dividend. De leden van onze bank bepalen waar dit geld naartoe gaat.

2. Hoeveel verenigingen doen mee aan de Rabo Clubkas Campagne?
Rabobank Rijn en Heuvelrug heeft de Rabo Clubkas Campagne al een aantal keer georganiseerd. In 2015 deden er 108 verenigingen mee. Dit aantal groeide in 2017 uit naar 206 deelnemende clubs. In 2018 hopen we dat er nog meer clubs meedoen.

3. Wordt het budget verdeeld over de gemeentes?
Nee, leden kunnen op elke vereniging stemmen.

4. Zet Rabobank Rijn en Heuvelrug social media in tijdens Rabo Clubkas Campagne?
Ja, je kunt de ontwikkelingen volgen op Twitter en via Facebook.

5. Hoe kan een vereniging stemmen krijgen?
Door de leden van de eigen vereniging op te roepen om bij familie, vrienden en kennissen te vragen of zij lid zijn van Rabobank Rijn en Heuvelrug en te vragen op hun vereniging te stemmen. Er zijn promotiemiddelen beschikbaar voor de verenigingen om campagne te voeren.

6. Wat is de waarde van een stem?
De waarde wordt achteraf bepaald. De €150.000,- wordt gedeeld door het aantal stemmen. Het bedrag dat de vereniging krijgt, is gelijk aan het aantal stemmen maal de waarde per stem.

Categorie Leden

1. Hoeveel leden heeft Rabobank Rijn en Heuvelrug op dit moment?
We hebben op dit moment ongeveer 20.000 leden (>18 jaar).

2. Wie mogen er stemmen?
Personen vanaf 18 jaar die lid zijn van Rabobank Rijn en Heuvelrug mogen stemmen. 

3. Hoe weet ik of ik lid ben van Rabobank Rijn en Heuvelrug?
Via Rabo Internetbankieren onder het tabblad ‘Mijn gegevens’ kunt u zien of u lid bent.

4. Hoe kan ik lid worden van Rabobank Rijn en Heuvelrug?
Op de Homepage via het blok ‘De voordelen van het lidmaatschap’ vindt u alle informatie over het lidmaatschap.

Categorie Stemmen

1. Hoe werkt het stemmen?
Alle leden vanaf 18 jaar van Rabobank Rijn en Heuvelrug worden uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen via internet. Dit gaat op een beveiligde manier. 

2. Waarom is er gekozen voor vijf stemmen per lid?
Zodat leden meerdere verenigingen kunnen steunen. In een gezinssituatie zijn kinderen vaak lid van verschillende verenigingen. 

3. Ik ben de code kwijt om te stemmen, hoe nu verder?
De code wordt een keer verstrekt. Als u de code kwijtraakt, kunt u niet meer stemmen.

4. Ik heb al een keer gestemd en ik wil nu de stemmen van iemand anders invoeren. Ik kom alleen niet meer in het inlogscherm?
Als u een keer op 'uitloggen' klikt komt u weer in het inlogscherm. Nu kan er met een nieuwe code gestemd worden.

5. Mijn code werkt niet?
De code bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. Let hierbij op het gebruik van hoofdletters en het onderscheid tussen bijvoorbeeld het cijfer '0' en de hoofdletter 'o' en het cijfer '1' en de hoofdletter 'i'.

6. Ik heb mijn stemmen uitgebracht en al bevestigd. Kan ik nog iets wijzigen?
Zodra u uw stemmen heeft bevestigd is het niet meer mogelijk om nog iets te wijzigen. 

Voor meer informatie over de Rabo Clubkas Campagne kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie.

Stuur een e-mail

Steuntje in de rug

Ook lokale verenigingen en stichtingen die niet door ons gesponsord worden geven we graag een Steuntje in de rug. Organisaties die klant zijn van Rabobank Rijn en Heuvelrug kunnen één keer per jaar een donatie vragen. 

Het gaat hierbij om kleinere projecten en een tegenprestatie is niet nodig.
De donatie is maximaal € 500. Hieronder kunt u lezen aan welke voorwaarden uw vereniging en/of stichting moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Steuntje in de rug.

Ieder jaar bepaalt de bank vooraf welk bedrag er in het ‘Steuntje in de rug’ fonds komt. Dit bedrag wordt vervolgens over vier kwartalen verdeeld. Aanvragen kunnen aan het begin van een kwartaal gedaan worden en ‘op = op’. Organiseert uw vereniging of stichting een bepaalde activiteit waarvoor u een donatie wenst? Vraag dan bij de start van het kwartaal waarin uw activiteit plaatsvindt een donatie aan. Wanneer het bedrag van een bepaald kwartaal al besteed is dan wordt dit vermeld op onze website. U kunt uw aanvraag dan aan het begin van het volgende kwartaal indienen.

Voorwaarden

Aanvragen voor een Steuntje in de rug moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De organisatie komt uit de gemeente Houten, Bunnik, De Bilt, Soesterberg, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede of Zeist.
 • De activiteiten vinden plaats in de gemeente Houten, Bunnik, De Bilt, Soesterberg, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede of Zeist.
 • De organisatie is klant van Rabobank Rijn en Heuvelrug.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Ondersteunt de duurzame ontwikkeling van mens, milieu en maatschappij

We doneren niet aan:

 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten met als doel om winst te maken.
 • Organisaties die al een sponsorcontract bij ons hebben.
 • Personen.
 • Feesten en jubilea.
 • Gevaarlijke of milieubelastende sporten of activiteiten.
 • Fondsenwerving of sponsorlopen voor een ander goed (lokaal) doel.

Ieder jaar bekijken we vooraf hoeveel geld er in het fonds komt. Het kan dus zijn dat al het geld al besteed is.  Dan komt uw aanvraag niet meer in aanmerking voor een donatie.

Toegekende donaties 2018

Vereniging/stichting:

 • Stichting Cultuurpodium Den Dolder
 • Stichting open monumentendag Amerongen Stichting Community Service Rotary Bunnik
 • Rotary Bunnik
 • Stichting Cursus Project Bunnik, Odijk en Werkhoven
 • Stichting Meedoen mogelijk maken
 • Stichting Kromme Rijn concerten
 • Stichting Steunfonds Vluchtelingen Bunnik
 • Stichting Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik
 • Stichting Muziekonderwijs Gemeente Bunnik
 • Parkinson Vereniging
 • Volkstuindersvereniging Bunnik/Odijk
 • Stichting Verlichte Optocht Cothen
 • St. Katholiek Onderwijs Rivierenland/Carolusschool
 • St Zonnebloem Afd Cothen/Langbroek
 • KVC Cothen
 • Oranje vereniging Groenekan
 • Stichting Fladderen Houten
 • Van Houten & Co - Klikvakantie
 • Voedselbank Houten
 • St. Activiteitenfonds Lions Club Houten
 • Stichting VoorBereidingsKlassen
 • Bewonersvereniging Cheltenham
 • Stg.Dorpshuis Langbroek
 • Stichting Schapenmarkt Langbroek
 • St. Lokale Omroep Heuvelrug en Kromme Rijn
 • Oranjevereniging Leersum
 • Heuvelrug Sportinitiatief
 • Stichting Om Odijk
 • Stichting Zonnebloem Odijk
 • Stichting Dorpshuis Odijk
 • Stichting Sporthuis Bunnik
 • Nat. ver. de Zonnebloem afd Schalkwijk, Tull en 't Waal, 't Goy
 • Oudervereniging St. Michiel
 • Oranje vereniging Schalkwijk
 • Stichting Zonnebloem Werkhoven
 • Stichting De Barrage
 • Oranjevereniging Werkhoven
 • Stichting Zonnebloem Wijk bij Duurstede
 • Blues in Wijk
 • Stichting Vrienden van het E&E gasthuis WbD
 • Stichting Hospice Duurstede
 • Stichting Brede Kijk op Werk
 • Stichting de Nieuwe Schakel
 • Stichting Lekkodagen
 • Open monumentendag Wijk bij Duustede
 • W.A.B.O. Wijkse Algemene bond voor Ouderen
 • Stichting Wijkse Projecten (SWP)
 • Stichting muziekschool wijk bij duurstede tav Mazijkpop
 • KVG Wijk bij Duurstede
 • Stichting Voedselbank Kromme Rijn
 • Stichting Koninginnedag Hoge Dennen
 • Stichting Cultuur Zeist On stage
 • Oranjecomite De Bilt-Bilthoven
 • Stichting de Vierstee, smaak van Maartensdijk
 • Lionsclub Bilthoven 2000
 • Oranjevereniging Prins Willem Alexander
 • Ruimte voor Kunst
 • De Schans Odijk
 • Stichting Speeltuin Driebergen
 • Zonnebloem afd. Houten
 • Stichting Het Houtens Hulp Pietje
 • Chr. Vrouwenver. Kromme Rijnstreek
 • Algemene Senioren Vereniging Houten
 • Stichting Cultuurnacht Houten
 • Stichting kinderaktiviteiten Houten
 • Stichting Omganghuis Houten
 • Loop door Houten
 • Jongerenvereniging OKE
 • Stichting Oranje Cothen
 • Oranjecomite WbD, singelloop
 • Stichting Hordenboomgaard
 • Stichting Wijksport
 • Stichitng Binding WbD
 • Jong Wijk in beweging
 • Vereniging Natuur en Milieu
 • Speeltuinvereniging De Kleine Boomgaard
 • Passage Amerongen
 • Oranjevereninging Amerongen
 • Behind the wall
 • Stichting muziekstad Zeist
 • Stichting activiteitenfonds Lionsclub Bunnik
 • Stichting De Paraplu Zeist
 • Comite Open Monumentendag Bunnik
 • Stichting Wielerronde Zeist
 • Stichting vrienden van Fort bij Rhijnauwen
 • SAB Seniorenactiviteiten Bunnik
 • Stichting Kersenpromotie

Voor meer informatie over het Steuntje in de Rug kunt u contact opnemen met het Directiesecretariaat

Stuur een e-mail

Rabo Stimuleringsfonds

Het Rabo Stimuleringsfonds steunt grootschalige, langlopende projecten die de regio versterken. In aanmerking komen projecten:

 • met een maatschappelijk karakter;
 • die bijdragen aan het welzijn, de economische bedrijvigheid en de leefbaarheid in de regio waarin de bank actief is;
 • die betrekking hebben op een eenmalige bijdrage voor een project (geen activiteiten);
 • die nog moeten starten;
 • waarbij sprake is van een sluitende begroting en eventuele medefinanciers betrokken zijn;
 • van verenigingen of stichtingen die klant zijn van Rabobank Rijn en Heuvelrug;
 • voor projecten met eenzelfde doel mag slechts één keer een aanvraag worden gedaan.

Het Rabo Stimuleringsfonds is gericht op de financiële ondersteuning van projecten. Voor projecten waarbij de Rabobank een actieve rol kan spelen binnen het project kan een bijdrage gevraagd worden bij het fonds Themagericht Participeren (zie hieronder).

Het bestuur van het Rabo Stimuleringsfonds bestaat uit vijf ledenraadsleden en de directievoorzitter. Dit bestuur beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen, hieronder treft u de vergaderdata en deadlines voor aanlevering van uw aanvraag.

Vergaderdata

De vergaderdata voor 2018 zijn vastgesteld op:

 • Donderdag 15 februari 2018
 • Donderdag 31 mei 2018
 • Donderdag 27 september 2018
 • Donderdag 22 november 2018

Uiterlijk 2 weken voor de vergadering dienen de stukken volledig bij ons binnen te zijn, om het in behandeling te kunnen nemen.

Voorwaarden

De volgende projecten komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Rabo Stimuleringsfonds.

 • Restauraties van onroerend goed
 • Feesten of jubilea.
 • Projecten die al zijn gerealiseerd.
 • Projecten met een commercieel, politiek of religieus doel.
 • Projecten gericht op een persoon of de eigen vereniging.

Toegekende donaties 2018

 • Stichting De Techniek Fabriek te Houten. Donatie van €9.300 voor de aanschaf van werkbanken, laptops en printers t.b.v. kinderen tussen de 8-13 jaar.
 • Stichting De Inrichting te Wijk bij Duurstede. Donatie van €2.000 voor de ontwikkeling van het theaterstuk 'Henrikje 13, koning van niks'.
 • Stichting Walter Maas te Bilthoven. Donatie van € 2.500 voor de organisatie van koffieconcerten t.b.v. Huize Gaudeamus.
 • Stichting De Cultuurhoek te Driebergen. Donatie van €12.500 voor de inrichting van de expositie- en workshopruimte in het nieuw te openen cultuurcentrum in Driebergen.
 • Stichting Djoin te Den Dolder. Donatie van € 500,- voor de aanschaf van een mengpaneel t.b.v. de maandelijkse disco-avond voor de Dolderse jeugd.
 • Stichting Kunstmarkt De Bilt. Donatie van € 5.000 voor de organisatie van een duurzame kunstmarkt.
 • Stichting Museum Oud Amelisweerd (MOA) te Bunnik. Donatie van €2.500 voor de organisatie van de tentoonstelling 'Flower Power'.
 • Stadsbrouwerij De Dikke uit Wijk bij Duurstede ontvangt een donatie van €1.250 voor het restauren van twee historisch en monumentale stadspompen.
 • Museum Dorestad uit Wijk bij Duurstede ontvangt een donatie van €15.000 voor het ontwikkelen van een nieuwe vaste tentoonstelling en een spraakmakende 'Dorestad experience'
 • Stichting Gezinshuis Jeugd Enzo uit Leersum ontvangt een donatie van €5.000 voor het realiseren en inrichten van een werkschuur waar licht verstandelijk beperkte jong volwassenen begeleid kunnen werken en ervaring kunnen opdoen.
 • Stichting Geopark Heuvelrug ontvang een donatie van €2.500 voor een project met als doel bewoners, bezoekers en ondernemers van het Lek en Kromme Rijn-gebied nader kennis te laten maken met de ontstaansgeschiedenis en de natuur- en cultuurhistorie van het Lek en Kromme Rijn-gebied.

Voor meer informatie over het Stimuleringsfonds kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat.

Stuur een e-mail

Rabo Themagericht Participeren

Rabobank Rijn en Heuvelrug participeert actief in lokale initiatieven. Het fonds ‘Themagericht Participeren’ steunt grootschalige initiatieven (<2 jaar). Heeft u een idee voor of bent u, samen met een stichting, vereniging, onderwijsinstituut of zorginstantie, bezig met een sociaal-cultureel of economisch project in uw regio? Rabobank Rijn en Heuvelrug helpt deze initiatieven graag samen met u van de grond te krijgen en projecten te realiseren. Dit kan op verschillende manieren:

 • Kennisdeling
 • Financiële ondersteuning
 • Promotie
 • Contact tussen partijen (netwerk)
 • Faciliteiten
 • Inzet van mensen

Projecten die voor een bijdrage in aanmerking willen komen dienen bij te dragen aan een van de volgende maatschappelijke thema’s: Lokale Leefomgeving, Ondernemerschap, Zelfredzaamheid en Duurzame Voedselvoorziening.

Wat komt in aanmerking:

In aanmerking komen projecten:

 • Met een (duurzaam) maatschappelijk karakter 
 • Die bijdragen aan de economische, sociale of culturele leven in de regio waarin de bank actief is 
 • Die nog moeten starten en op korte termijn uitvoerbaar zijn 
 • Waarvan de organisatie gevestigd is in het werkgebied van Rabobank Rijn en Heuvelrug (De organisatie is gevestigd in de gemeente De Bilt, Bunnik, Houten, Soesterberg, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede of Zeist).
 • De organisatie hoeft geen bancaire relatie te hebben met Rabobank Rijn en Heuvelrug. 
 • Waarbij sprake is van een sluitende begroting en medefinanciers betrokken zijn 
 • Die worden geïnitieerd vanuit de markt 

Wat komt niet in aanmerking:

De volgende projecten komen niet in aanmerking :

 • Projecten gericht op een persoon of de eigen vereniging 
 • Voor dekking van exploitatiekosten 
 • Die het milieu onevenredig belasten 
 • Die vallen onder de normale financieringstaak van andere organen, bijvoorbeeld de overheid; 
 • Die schade toebrengen aan de bank of aan klanten/leden van de bank 
 • Feesten of jubilea 
 • Projecten die al zijn gerealiseerd of al gestart zijn 
 • Projecten met een commercieel, politiek of religieus doel 
 • Projecten met een conflictgevoelig onderwerp betreffen of vanuit een maatschappelijk discutabele organisatie 
 • Restauraties van onroerend goed

Uw aanvraag

Voldoet uw initiatief aan de bovenstaande voorwaarden? Dien dan via onderstaande button direct een aanvraag in. Na uw aanvraag nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren


Bedrijven