Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Wat biedt verenigingsondersteuning?

Wij verwachten bij sponsoring een samenwerking om elkaar vooruit te helpen. We bieden procesbegeleiding aan met als doelstelling de zelfredzaamheid van een club een (nieuwe) impuls te geven. De geboden ondersteuning vindt plaats rondom de thema’s: bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond, maatschappelijk en respect. Dit intensieve begeleidingstraject wordt verzorgd door professionals vanuit NOC*NSF en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Heb je vragen over Verenigingsondersteuning dan kun je deze naar ons mailen

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Rijn en Heuvelrug doneert vanuit:

 • Rabo ClubSupport
 • Steuntje in de Rug
 • Rabo Stimuleringsfonds
 • Rabo Themagericht Participeren

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst! Verenigingen en stichtingen uit de regio’s De Bilt, Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede en Zeist, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen hun clubkas spekken met de Rabo ClubSupport.

Leden beslissen

De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt.

Wil je meedoen?

Rabo ClubSupport is een niet te missen kans. Om te investeren in jullie club, voor de clubleden nu en in de toekomst. Doe mee met Rabo ClubSupport en deel mee in de winst.

Steuntje in de rug

Lokale verenigingen en stichtingen die niet door ons gesponsord worden geven we graag een Steuntje in de rug. Organisaties die klant zijn van Rabobank Rijn en Heuvelrug kunnen één keer per jaar een donatie vragen.

Het gaat hierbij om activiteiten georganiseerd door stichtingen.
De donatie is maximaal € 500. Hieronder kun je lezen aan welke voorwaarden de vereniging en/of stichting moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Steuntje in de rug.

Ieder jaar bepaalt de bank vooraf welk bedrag er in het ‘Steuntje in de rug’ fonds komt. Dit bedrag wordt vervolgens over vier kwartalen verdeeld. Aanvragen kunnen aan het begin van een kwartaal gedaan worden en ‘op = op’. Organiseert jouw vereniging of stichting een bepaalde activiteit waarvoor je een donatie wenst? Vraag dan bij de start van het kwartaal waarin de activiteit plaatsvindt een donatie aan. Wanneer het bedrag van een bepaald kwartaal al besteed is dan wordt dit vermeld op onze website. Je kunt jouw aanvraag dan aan het begin van het volgende kwartaal indienen.

Stuur een e-mail

Voorwaarden Steuntje in de rug

Aanvragen voor een Steuntje in de rug moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De organisatie komt uit de gemeente Houten, Bunnik, De Bilt, Soesterberg, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede of Zeist.
 • De activiteiten vinden plaats in de gemeente Houten, Bunnik, De Bilt, Soesterberg, Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede of Zeist.
 • De organisatie is klant van Rabobank Rijn en Heuvelrug.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Ondersteunt de duurzame ontwikkeling van mens, milieu en maatschappij
 • De organisatie komt niet in aanmerking voor deelname aan Rabo ClubSupport

We doneren niet aan:

 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten met als doel om winst te maken.
 • Organisaties die al een sponsorcontract bij ons hebben.
 • Personen.
 • Feesten en jubilea.
 • Gevaarlijke of milieubelastende sporten of activiteiten.
 • Fondsenwerving of sponsorlopen voor een ander goed (lokaal) doel.

Rabo Stimuleringsfonds

Het Rabo Stimuleringsfonds steunt grootschalige, langlopende projecten die de regio versterken. In aanmerking komen projecten:

 • Waarvan de vereniging of stichting klant is van Rabobank Rijn en Heuvelrug.
 • Die gericht zijn op verrijking en versterking van het maatschappelijke en sociale leven in de Kromme Rijnstreek en/of op de Utrechtse Heuvelrug;
 • Waarbij een eenmalige bijdrage de impuls geeft om het project van start te laten gaan;
 • Waarvan de gelden rechtstreeks ten goede komen aan de ingediende projecten;
 • Waarbij sprake is van een sluitende begroting en betrokkenheid van medefinanciers;

Als Rabobank een actieve rol kan spelen binnen het project kan een bijdrage gevraagd worden bij het fonds Themagericht Participeren (zie hieronder). Dien een aanvraag in voor het Rabo Stimuleringsfonds en wij beoordelen of het project in aanmerking komt voor Rabo Themagericht Participeren

Het bestuur van het Rabo Stimuleringsfonds bestaat uit drie ledenraadsleden en de directievoorzitter. Dit bestuur beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen, hieronder staat een overzicht van de vergaderdata en deadlines voor aanlevering van jouw aanvraag.

Vergaderdata

De vergaderdata voor 2021 zijn vastgesteld op:

 • Donderdag 18 maart 2021
 • Donderdag 17 juni 2021
 • Donderdag 16 september 2021
 • Donderdag 9 december 2021

Uiterlijk 2 weken voor de vergadering dienen de stukken volledig bij ons binnen te zijn, om het in behandeling te kunnen nemen.

Voorwaarden Rabo Stimuleringsfonds

Wat komt niet in aanmerking voor Rabo Stimuleringsfonds

 • Feesten en jubilea
 • Commerciële, politiek, religieuze en/of milieubelastende activiteiten
 • Aanvragen voor jaarlijks terugkerende evenementen/projecten
 • Projecten gericht op een persoon of de eigen vereniging.

Voor meer informatie over het Stimuleringsfonds kun je contact opnemen met de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie

Stuur een e-mail

Rabo Themagericht Participeren

Rabobank Rijn en Heuvelrug participeert actief in lokale initiatieven. Het fonds ‘Themagericht Participeren’ steunt grootschalige initiatieven (<2 jaar). Heb je een idee voor of ben je, samen met een stichting, vereniging, onderwijsinstituut of zorginstantie, bezig met een sociaal-cultureel of economisch project in onze regio? Rabobank Rijn en Heuvelrug helpt deze initiatieven graag gezamenlijk van de grond te krijgen en projecten te realiseren. Dit kan op verschillende manieren:

 • Kennisdeling
 • Financiële ondersteuning
 • Promotie
 • Contact tussen partijen (netwerk)
 • Faciliteiten
 • Inzet van mensen

Projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen dienen bij te dragen aan een van de volgende thema’s: Ondernemers duurzaam helpen groeien, Duurzaam wonen, Duurzamere voeding en iedereen financieel gezonder.

Wat komt in aanmerking:

In aanmerking komen projecten:

 • Met een (duurzaam) maatschappelijk karakter
 • Die bijdragen aan de economische, sociale of culturele leven in de regio waarin de bank actief is
 • Die nog moeten starten en op korte termijn uitvoerbaar zijn
 • Waarvan de organisatie gevestigd is in het werkgebied van Rabobank Rijn en Heuvelrug (De organisatie is gevestigd in de gemeente De Bilt, Bunnik, Houten, Soest (enkel Soesterberg), Utrechtse Heuvelrug (m.u.v. Maarn en Maarsbergen), Wijk bij Duurstede of Zeist)
 • De organisatie hoeft geen bancaire relatie te hebben met Rabobank Rijn en Heuvelrug
 • Waarbij sprake is van een sluitende begroting en medefinanciers betrokken zijn
 • Die worden geïnitieerd vanuit de markt

Wat komt niet in aanmerking:

De volgende projecten komen niet in aanmerking :

 • Projecten gericht op een persoon of de eigen vereniging
 • Voor dekking van exploitatiekosten
 • Die het milieu onevenredig belasten
 • Die vallen onder de normale financieringstaak van andere organen, bijvoorbeeld de overheid;
 • Die schade toebrengen aan de bank of aan klanten/leden van de bank
 • Feesten of jubilea
 • Projecten die al zijn gerealiseerd of al gestart zijn
 • Projecten met een commercieel, politiek of religieus doel
 • Projecten met een conflictgevoelig onderwerp betreffen of vanuit een maatschappelijk discutabele organisatie
 • Restauraties van onroerend goed

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur