Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Als coöperatieve bank doen we daarom graag iets terug. Met Rabo ClubSupport investeren we een deel van onze winst in lokale clubs en verenigingen.

Met Rabo ClubSupport beslissen onze 12.000 leden mee via welke clubs en verenigingen een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen je graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Binnen Rabo Verenigingsondersteuning werken we samen met partner NOC*NSF. We bieden 1-op-1 ondersteuning aan voor specifieke verenigingsvraagstukken, workshops en masterclasses op onderwerpen als ‘modern besturen’, ‘leden werven en binden’ en ‘geld generen’. Door het overbrengen van kennis en het delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van je club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen? Bezoek dan de website.

Lees meer over Rabo Verenigingsondersteuning

Rabo Dichtbijfonds

Samen bereik je meer dan alleen! Daar zijn we als Rabobank Rijn en Veenstromen van overtuigd. Verbindingen leggen, kennis delen, faciliteren en financieel ondersteunen, dat doen we als coöperatieve bank graag om zo de lokale leefomgeving sterker te maken.

Een aanvraag indienen?

Wil je een aanvraag voorleggen dan adviseren we je goed naar de uitgangspunten en criteria te kijken. Wanneer jouw idee of project hieraan voldoet zien wij jouw aanvraag uiteraard graag verschijnen.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomenAanvrager is lid en/of klant van de RabobankDe aanvraag moet voorzien worden van een sluitende begroting, jaarcijfers(of winst-en verliesrekening) en een projectplan (bij voorkeur op een A4) plus een offerte van de te maken kosten. Bij voorkeur van een partij uit de regioAanvrager is een rechtspersoon (stichting, vereniging, instelling)Het project dient een maatschappelijk doel op het gebied van duurzaam wonen, ondernemers duurzaam helpen groeien, financiële zelfredzaamheid, lokale leefbaarheid of duurzame voeding in het gebied van Rabobank Rijn en VeenstromenHet project heeft een duurzaam karakter en is in zijn geheel financieel haalbaarHet initiatief is toegankelijk voor een brede groep mensen en werkt verbindend (sluit geen mensen uit)De aanvraag bestaat uit een verzoek voor financiële bijdrage, kennis en/of de inzet van het netwerk van RabobankHet project heeft ook andere sponsors (en/of eigen inbreng) en is niet volledig afhankelijk van de RabobankBij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen (bijvoorbeeld tegenprestaties)

Wij gaan niet in op aanvragen voor initiatieven::

Die als doel hebben winst te makenDie een politiek of religieus doel nastrevenDie milieubelastend zijnDie gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiekWaarbij de gevraagde financiële bijdrage voor reguliere exploitatiekosten isDie al gerealiseerd zijn Voor het organiseren van feesten, jubilea en festiviteiten, tenzij deze in hoge mate aansluiten bij een van de lokale maatschappelijke thema's van de bank.

* Het gebied van Rabobank Rijn en Veenstromen bestaat uit de volgende kernen: Amstelhoek, Bodegraven, De Hoef, Driebruggen, Kamerik, Kockengen, Mijdrecht, Nieuwerbrug, Vinkeveen, Waarder, Waverveen, Wilnis, Woerden en Zegveld.

Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De Rabobank is een coöperatie, dat betekent onder andere dat we geen aandeelhouders hebben maar leden. Leden die inspraak hebben en die dus meebeslissen over de koers van de bank. Een mooi voorbeeld hiervan is het Rabo Dichtbijfonds. Onze ledenraadsleden beoordelen drie keer per jaar de binnengekomen aanvragen voor het Rabo Dichtbijfonds en kennen de eventuele bedragen toe.

De commissie Dichtbijfonds beoordeelt drie keer per jaar de aanvragen. De sluitingsdata voor het indienen van uw aanvraag zijn:

Deadlines aanvragenData beoordelingen
1 maart 2021Nog niet bekend
1 juni 2021-
1 oktober 2021-

Aanvraag indienen