Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Het ondersteunen van lokale projecten door inzet van het Rabo Coöperatiefonds is één van de manieren om onze lokale betrokkenheid te tonen. Maar ook via verenigingsondersteuning, Rabo ClubSupport en diverse partnerships dragen we bij aan een sterkere regio.

Maatschappelijke impact

Met onze klanten, leden en partners bundelen we onze krachten om te werken aan initiatieven die onze gezamenlijke leefwereld versterken. Samen realiseren we oplossingen voor financieel gezonder leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en de voedsel- en energietransitie.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Een plek waar je plezier hebt, met elkaar, en kan doen wat je leuk vindt. Tegelijkertijd hebben verenigingen en stichtingen, in de huidige tijd, met behoorlijk wat uitdagingen te maken. Als coöperatieve bank zetten we daarom graag een stap extra voor dit grote sociale netwerk.

Rabo Verenigingsondersteuning

In onze regio zijn honderden verenigingen en stichtingen actief. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek of kunst maken. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder vereniging of stichting nooit zo ver zouden komen.

Het programma Rabo ClubSupport verenigingsondersteuning wil lokale stichtingen en verenigingen helpen om duurzaam en toekomstbestendig te worden. Als bank hebben we volop expertise in huis waar clubs veel voordeel van hebben. Die kennis delen we graag. Met 1-op-1 begeleiding en workshops helpen we de verenigingen in hun groei en maatschappelijke betrokkenheid. Heeft jouw club een bepaalde hulpvraag of ambitie, waar jullie ondersteuning bij kunnen gebruiken van een expert van NOC*NSF? Dien dan een aanvraag in voor verenigingsondersteuning. Stuur ons een mail en maak hierin duidelijk wie je vereniging of stichting is, welke ambities jullie willen realiseren en hoe de Rabobank met het inzetten van een externe professional daarbij kan helpen. Dan beoordelen wij of jouw club in aanmerking komt voor het 1-op-1 begeleidingstraject.

Rabo Coöperatiefonds

Het hoort bij onze bank. Een deel van de winst teruggeven aan de gemeenschap. Onze leden bepalen de bestemming, want zij zijn niet alleen lid van de bank, maar ook deel van de lokale samenleving waarin de bank investeert. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten. Ook hebben we een breed programma om verenigingen te ondersteunen. Niet alleen omdat we sport en kunst belangrijk vinden. Maar vooral omdat die verenigingen zo’n belangrijke verbindende rol hebben. Onze missie ‘growing a better world together’ begint dus heel dicht bij huis. En wordt mogelijk gemaakt door onze leden en klanten. Dat geeft ons een enorme motivatie om te blijven zoeken naar oplossingen waar iedereen beter van wordt. Wellicht komt jouw project of initiatief in aanmerking voor een stukje coöperatief dividend. We zien jouw aanvraag met belangstelling tegemoet. Aanvragen worden ieder kwartaal beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds die bestaat uit een afvaardiging van de ledenraad.

Rabo Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties

Bij de opstartfase van een energiecoöperatie kom je in een fase waar geld nodig is voor de ontwikkeling van het project. Tegelijkertijd is er nog onvoldoende zekerheid om te kunnen financieren. Energiecoöperaties die in deze fase zitten, kunnen wij dat extra zetje geven met de Rabo Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties. De aanvragen worden ieder kwartaal beoordeeld door de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie en de adviseurs van de Energiecoöperatiedesk.