Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Als supporter van sport en cultuur gaan wij de lokaal maatschappelijke rol van clubs, verenigingen en stichtingen helpen versterken met Rabobank Verenigingsondersteuning. Alle verenigingen in de regio waar dagelijks duizenden mensen samen sporten, samen muziek maken en samen hun favoriete bezigheid beoefenen vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere lokale samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder de vereniging nooit zo ver zouden komen.

Wij zijn al vele jaren verbonden met de lokale Rabobank. Maar deze verenigingen hebben het zwaar en kennen veel uitdagingen. Verenigingen en stichtingen hebben te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, onder druk staande ledenaantallen en te weinig vrijwilligers. Wij zien het belang van verenigingen, nu en in de toekomst, en geloven in de kracht van deze clubs.

Lees meer over Rabo Verenigingsondersteuning

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Salland versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 2. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 3. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds. We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling, voorzien van een duidelijk bestedingsdoel, plan van aanpak en kostenberekening. Ook kijken we op welke andere manier de aanvragers geld voor het project proberen te werven.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Het project vindt plaats in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte (inclusief Haarle).Na toekenning van de bijdrage is het project binnen twaalf maanden afgerond.Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen garantie op een nieuwe toewijzing.Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld.Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Niet in aanmerking komen:

PersonenActiviteiten met een politiek of religieus doel.Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.Zorg(instellingen) gelieerde activiteitenLeermiddelen, scholing- of cursustrajectenProjecten die al zijn uitgevoerd.Feesten en jubilea.Uitgifte van drukwerk (boeken, magazines, folders en dergelijke).Kleding en/of uniformen.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vindt u de datum waarop uw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Beoordeling van de ingediende aanvragen zal plaatsvinden in september. Je ontvangt spoedig na beoordeling bericht vanuit de commissie.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
22 november29 november

Aanvraag indienen

Club van het Jaar

Rabobank is vanaf haar oprichting nauw betrokken bij clubs en verenigingen. Dat komt omdat zij als coöperatie ook een soort vereniging of club is. Daarom heeft Rabobank samen met NOC*NSF, AD.nl, LKCA en Kunstbende het initiatief genomen om het fenomeen verenigen te vieren en te belonen. Dit jaar staat de veerkracht van de clubs centraal. We roepen alle clubs op om hun veerkracht zichtbaar te maken, anderen daarmee te inspireren en de waardering en erkenning te krijgen die ze verdienen.

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst.

Lees meer over Club van het Jaar

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten.

Lees meer over Rabobank Foundation

Vragen?

Heb je een vraag over sponsoring, Rabo ClubSupport of Verenigingsondersteuning?

Mail je vraag