Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabobank Stimuleringsfonds

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een duurzamere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Dit doen we aan de hand van vijf thema's.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

De aanvrager is een organisatie, bijvoorbeeld een stichting, instelling of vereniging. Aanvragende organisatie kent geen winstdoelstelling. De aanvrager is (of wordt voor verstrekking van een toegekende bijdrage) klant van Rabobank. De activiteit is gericht op en vindt plaats in Utrecht, Nieuwegein, De Meern, Vleuten, Haarzuilens of Harmelen. De activiteit sluit aan bij een van de thema's Financieel Gezonder, Duurzamer Wonen, Duurzamer Groeien, Duurzamere Voeding, Energietransitie. Overlegging van een projectplan met duidelijke maar kernachtige omschrijving van doel, activiteiten, het verwachte bereik binnen de doelgroep en een begroting is een vereiste. Het projectplan graag beperken tot maximaal vijf pagina’s. Je vraagt aan ons maximaal de helft van het bedrag op de begroting met een maximaal bedrag van € 10.000,-. Je kunt achteraf aan ons laten zien hoe de bijdrage is besteed. De bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds mag niet alleen uit arbeidskosten bestaan en is geen aanvulling op de kosten van levensonderhoud, exploitatiekosten of een aanvulling op een financieringstekort. Een bijdrage uit het Stimuleringsfonds kan maximaal 3 jaar worden toegekend. Wel dient jaarlijks een aanvraag te worden gedaan. Organisatie en Rabobank maken in uitingen expliciet zichtbaar dat project mede gerealiseerd is door bijdrage van Rabobank Utrecht. Uitgesloten zijn jubilea en feesten, conferenties en congressen, proefschriften, publicaties en projecten met religieuze of politieke doelstellingen.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Het is belangrijk dat je complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
1 maart 2022 16 maart 2022
30 mei 2022 15 juni 2022
1 september 2022 21 september 2022
25 november 2022 7 december 2022
Aanvraag indienen

Rabobank Utrecht Wijkenplan

Een buurtinitiatief om samen met buren zonnepanelen te plaatsen, voeding in de (sport)kantine gezonder maken of buurtbewoners helpen hun administratie op orde te krijgen. Stuk voor stuk initiatieven waar wij enthousiast van worden. Het is namelijk een belangrijke stap richting de ambities van de Rabobank om Nederland te verduurzamen op vier thema's: wonen, voeding, ondernemen en financiële gezondheid.

Om de stap te maken naar een duurzamere samenleving introduceren we het Rabobank Utrecht Wijkenplan. We willen per wijk duurzame initiatieven omarmen en deze voorzien van kennis, netwerk en waar nodig een financiële bijdrage. We gaan zelf actief aan de slag om deze projecten inzichtelijk te krijgen. Hiervoor zoeken we onder andere de samenwerking op met de wijkbureaus in Utrecht.