Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Rabo Stimuleringsfonds

Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee dat gericht is op het verbeteren van de maatschappelijke, sociale, culturele en economische omgeving in onze regio? En zoek je naar kennis, netwerk en/of financiële middelen om dit idee te realiseren. Dan biedt het Rabo Stimuleringsfonds wellicht een uitkomst.

Rabo Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties

Nadat een energiecoöperatie is gestart is de volgende stap om het project verder te ontwikkelen. Een fase waarin geld nodig is maar waar nog onvoldoende zekerheid is om te kunnen financieren. Om in deze belangrijke fase te ondersteunen is de Rabo Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties aan te vragen.

Rabobank Utrecht Wijkenplan

Een buurtinitiatief om samen met buren zonnepanelen te plaatsen, voeding in de (sport)kantine gezonder maken of buurtbewoners helpen hun administratie op orde te krijgen. Stuk voor stuk initiatieven waar wij enthousiast van worden. Het is namelijk een belangrijke stap richting de ambities van de Rabobank om Nederland te verduurzamen op vier thema's: wonen, voeding, ondernemen en financiële gezondheid.

Om de stap te maken naar een duurzamere samenleving introduceren we het Rabobank Utrecht Wijkenplan. We willen per wijk duurzame initiatieven omarmen en deze voorzien van kennis, netwerk en waar nodig een financiële bijdrage. We gaan zelf actief aan de slag om deze projecten inzichtelijk te krijgen. Hiervoor zoeken we onder andere de samenwerking op met de wijkbureaus in Utrecht.

Bekijk hier de animatie van het Rabo Stimuleringsfonds