Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Rabo Stimuleringsfonds

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een duurzamere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Dit doen we aan de hand van vijf thema's.

Rabo Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties

Nadat een energiecoöperatie is gestart is de volgende stap om de coöperatie verder te ontwikkelen. Een fase waarin geld nodig is maar waar nog onvoldoende zekerheid is om te kunnen financieren. Om in deze belangrijke fase te ondersteunen is de Rabo Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties aan te vragen.

Rabobank Utrecht Wijkenplan

Een buurtinitiatief om samen met buren zonnepanelen te plaatsen, voeding in de (sport)kantine gezonder maken of buurtbewoners helpen hun administratie op orde te krijgen. Stuk voor stuk initiatieven waar wij enthousiast van worden. Het is namelijk een belangrijke stap richting de ambities van de Rabobank om Nederland te verduurzamen op vier thema's: wonen, voeding, ondernemen en financiële gezondheid.

Om de stap te maken naar een duurzamere samenleving introduceren we het Rabobank Utrecht Wijkenplan. We willen per wijk duurzame initiatieven omarmen en deze voorzien van kennis, netwerk en waar nodig een financiële bijdrage. We gaan zelf actief aan de slag om deze projecten inzichtelijk te krijgen. Hiervoor zoeken we onder andere de samenwerking op met de wijkbureaus in Utrecht.