Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Als coöperatieve bank doen we daarom graag iets terug. Met Rabo ClubSupport investeren we een deel van onze winst (voor 2020 is een bedrag van € 100.000,- gereserveerd) in lokale clubs en verenigingen.

Met Rabo ClubSupport beslissen onze leden mee via welke clubs en verenigingen een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden wij een nieuwe vorm van sponsoring. We gaan in gesprek vereveningen en bieden kennis in plaats van geld. Dit kan via 1-op-1 ondersteuning, masterclasses of workshops.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen? Bezoek dan de website.

Lees meer over Rabo Verenigingsondersteuning

Coöperatiefonds

Wat maakt de Rabobank als coöperatie ánders dan andere banken? Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. In plaats van dividend te betalen aan aandeelhouders, investeren we een deel van onze winst terug in de maatschappij. Met dit 'coöperatief dividend’steunen we lokale projecten die anders niet mogelijk zouden zijn. Een project vindt altijd aansluiting bij minimaal één van de coöperatiethema's. De thema's bestaan uit duurzame voeding, iedereen financieel gezonder, duurzaam groeien en duurzaam wonen. Zo dragen we met ons Coöperatiefonds bij aan initiatieven die de regio mooier, sterker en leefbaarder maken.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Het project heeft een lokale en/of regionale uitstraling binnen het werkgebied van Rabobank Utrechtse Waarden. Het project heeft een brede maatschappelijke impact en is daarbij van toegevoegde waarde. Het project ondersteunt het sociaal-culturele, duurzame en/of economische klimaat in de regio. De aanvrager is een stichting, instelling of vereniging en bankiert bij de Rabobank of wil daar gaan bankieren. De activiteit sluit aan bij de geldende aandachtsgebieden. Overlegging van een projectplan met een duidelijke en kernachtige omschrijving van het doel, de activiteiten en het verwachte bereik binnen de doelgroep. Het projectplan graag beperken tot maximaal 1 A4. De aanvraag moet voorzien worden van een sluitende begroting, jaarcijfers (of winst- en verliesrekening), een projectplan, en offertes van de te maken kosten. Bij voorkeur van een partij uit de regio. Rabobank zal niet de enige financier zijn in het voorgestelde project. Je kunt achteraf, op verzoek van Rabobank, aan ons laten zien hoe de bijdrage is besteed.

Niet in aanmerking komen:

Jubilea en feesten; Conferenties en congressen; Proefschriften; Publicaties; Projecten met religieuze of politieke doelstellingen; Activiteiten met een winstoogmerk; Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek; Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen; Activiteiten die de belangen van de Rabobank (kunnen) schaden; Aactiviteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
Nog niet bekendNog niet bekend

Aanvraag indienen