Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Coöperatiefonds

Wat maakt de Rabobank als coöperatie ánders dan andere banken? Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. In plaats van dividend te betalen aan aandeelhouders, investeren we een deel van onze winst terug in de maatschappij. Met dit ‘coöperatief dividend’ steunen we lokale projecten die anders niet mogelijk zouden zijn. Ook ondersteunen wij evenementen en instellingen die passen bij onze maatschappelijke agenda.

Zo dragen we met ons Coöperatiefonds bij aan initiatieven die de regio mooier, sterker en leefbaarder maken.

Flyer Coöperatiefonds

Klik hier om de projecten te bekijken waar het Coöperatiefonds een bijdrage aan heeft gegeven.

Donaties

Met donaties geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. Een tegenprestatie is hierbij niet nodig. Zo willen we een bijdrage leveren aan een veilige en prettige leefomgeving.

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden wij een nieuwe vorm van sponsoring. We gaan in gesprek vereveningen en bieden kennis in plaats van geld. Dit kan via 1-op-1 ondersteuning, masterclasses of workshops.

Lees meer over verenigingsondersteuning

Voorwaarden coöperatiefonds/donatie

Voorwaarden

We hanteren de volgende criteria voor een donatie uit het UW Coöperatiefonds:

 • De aanvrager is een stichting, instelling of vereniging
 • De organisatie is klant en lid van Rabobank Utrechtse Waarden e.o.
 • Het project vindt plaats in Lopik, Benschop, Polsbroek, Cabauw, Jaarsveld, Uitweg, IJsselstein, Montfoort, Linschoten, Oudewater of Schoonhoven.
 • De aanvraag betreft het stimuleren, ontwikkelen, activeren en/of ondersteunen van duurzame, vernieuwende, lokale maatschappelijke activiteiten.
 • Het initiatief is bij voorkeur gericht op jongeren.
 • Het project start binnen een jaar.
 • De organisatie mag 1 x per twee jaar een aanvraag indienen.
 • Een donatie is eenmalig.
 • Het betreft een project van maximaal drie jaar.
 • De Rabobank is uw enige donateur uit de financiële sector.
 • De organisatie heeft het afgelopen jaar geen donatie van ons ontvangen.
 • De organisatie heeft zelf aantoonbare inspanning geleverd om (een deel van) het gevraagde bedrag bijeen te brengen.
 • Uw aanvraag is voorzien van een duidelijke begroting.

Niet in aanmerking komen:

 • Tekorten op de jaarbegroting.
 • Salarissen en onkosten van bestuursleden.
 • Feesten, jubilea en (studie)reizen.
 • Politieke en religieuze activiteiten.
 • Overheidstaken, zoals basiszorg of veiligheid.
 • Commerciële en winstgerichte activiteiten.

Voorbeelden

 • Stichting Welzijn Ouderen Montfoort, voor de vervanging van de SWOM auto.
 • Vereniging Oud Linschoten, voor het restaureren van het angelusklokje.
 • Vereniging Fanfarekorps Excelsior voor het project ColorKids.
 • Tennisvereniging Montfoort voor het aanleggen van de minicourt.
 • Stichting de Troubabour uit Oudewater, voor o.a. de Musical Jesus Christ Superstar en de Wedding Singer.

Aanvragen

Vier keer per jaar beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Aanvragen die buiten de inzendtermijn binnenkomen, schuiven automatisch door naar de volgende periode.

Stuur uw aanvraag in met behulp van onderstaand formulier. Verplichte bijlagen zijn:

 • Een sluitende begroting.
 • Een plan van aanpak.
 • Het meest recente financiële verslag.
 • Een uittreksel uit het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.
 • Offerte(s) die de gevraagde financiële bijdrage / de begroting onderbouwen.

Voorwaarden en aanvragen sponsoring

Voorwaarden

We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring:

 • De vereniging of stichting is klant van Rabobank Utrechtse Waarden e.o. of wil dat worden.
 • De activiteiten vinden plaats in Lopik, Benschop, Polsbroek, Cabauw, Jaarsveld, Uitweg, IJsselstein, Montfoort, Linschoten, Oudewater of Schoonhoven.
 • De activiteiten sluiten aan op de normen en waarden van Rabobank Utrechtse Waarden e.o.
 • De gevraagde bijdrage past bij tegenprestatie die u kunt bieden.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.

Rabobank Utrechtse Waarden e.o. sponsort geen: 

 • Activiteiten met een politieke, religieuze of activistische doelstelling.
 • Individuen.
 • Gevaarlijke of milieubelastende activiteiten.
 • Activiteiten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen. De Rabobank sponsort goede doelen rechtstreeks.
 • Tekorten op de begroting.

Voorbeelden

Een greep uit onze sponsoractiviteiten

 • Hockeyclub IJsseloever (HCIJ) in IJsselstein
 • Voetbalvereniging VVM in Montfoort
 • Zilvermuseum in Schoonhoven
 • Evenement Pracht aan de Gracht in Oudewater.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven