Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Als coöperatieve bank doen we daarom graag iets terug. Met Rabo ClubSupport investeren we een deel van onze winst (voor 2020 is een bedrag van € 100.000,- gereserveerd) in lokale clubs en verenigingen.

Met Rabo ClubSupport beslissen onze leden mee via welke clubs en verenigingen een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Wat maakt de Rabobank als coöperatie ánders dan andere banken? Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. In plaats van dividend te betalen aan aandeelhouders, investeren we een deel van onze winst terug in de maatschappij. Met dit 'coöperatief dividend’steunen we lokale projecten die anders niet mogelijk zouden zijn. Een project vindt altijd aansluiting bij minimaal één van de coöperatiethema's. De thema's bestaan uit duurzame voeding, iedereen financieel gezonder, duurzaam groeien en duurzaam wonen.

Zo dragen we met ons Coöperatiefonds bij aan initiatieven die de regio mooier, sterker en leefbaarder maken.

Verenigingsondersteuning

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden wij een nieuwe vorm van sponsoring. We gaan in gesprek vereveningen en bieden kennis in plaats van geld. Dit kan via 1-op-1 ondersteuning, masterclasses of workshops.

Lees meer over verenigingsondersteuning

Voorwaarden coöperatiefonds

Voorwaarden

We hanteren de volgende criteria voor een donatie uit het UW Coöperatiefonds:

 • De aanvrager is een stichting, instelling of vereniging
 • De organisatie is klant en lid van Rabobank Utrechtse Waarden e.o.
 • Het project vindt plaats in Lopik, Benschop, Polsbroek, Cabauw, Jaarsveld, Uitweg, IJsselstein, Montfoort, Linschoten, Oudewater of Schoonhoven.
 • De aanvraag betreft het stimuleren, ontwikkelen, activeren en/of ondersteunen van duurzame, vernieuwende, lokale maatschappelijke activiteiten.
 • Een project vindt altijd aansluiting bij minimaal één van de coöperatiethema's. De thema's bestaan uit duurzame voeding, iedereen financieel gezonder, duurzaam groeien en duurzaam wonen.
 • Het project start binnen een jaar.
 • De organisatie mag 1 x per twee jaar een aanvraag indienen.
 • Een donatie is eenmalig.
 • Het betreft een project van maximaal drie jaar.
 • De Rabobank is uw enige donateur uit de financiële sector.
 • De organisatie heeft het afgelopen jaar geen donatie van ons ontvangen.
 • De organisatie heeft zelf aantoonbare inspanning geleverd om (een deel van) het gevraagde bedrag bijeen te brengen.

Niet in aanmerking komen:

 • Tekorten op de jaarbegroting.
 • Salarissen en onkosten van bestuursleden.
 • Feesten, jubilea en (studie)reizen.
 • Politieke en religieuze activiteiten.
 • Overheidstaken, zoals basiszorg of veiligheid.
 • Commerciële en winstgerichte activiteiten.

Voorbeelden

 • Stichting Welzijn Ouderen Montfoort, voor de vervanging van de SWOM auto.
 • Vereniging Oud Linschoten, voor het restaureren van het angelusklokje.
 • Vereniging Fanfarekorps Excelsior voor het project ColorKids.
 • Tennisvereniging Montfoort voor het aanleggen van de minicourt.
 • Stichting de Troubabour uit Oudewater, voor o.a. de Musical Jesus Christ Superstar en de Wedding Singer.

Aanvragen

Vier keer per jaar beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Aanvragen die buiten de inzendtermijn binnenkomen, schuiven automatisch door naar de volgende periode.

Stuur uw aanvraag in met behulp van onderstaand formulier. Verplichte bijlagen zijn:

 • Een sluitende begroting.
 • Een plan van aanpak.
 • Het meest recente financiële verslag.
 • Een uittreksel uit het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.
 • Offerte(s) die de gevraagde financiële bijdrage / de begroting onderbouwen.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur