Sponsoring en donaties

Rabobank Coöperatie Weken #VVS

Rabobank Vaart en Vechtstreek hecht veel waarde aan het versterken van de lokale omgeving. Daarom geven wij jaarlijks vanuit het Fonds Coöperatief Dividend een deel van onze winst terug aan de samenleving. De Rabobank Coöperatie Weken #VVS zijn in het leven geroepen om buurtversterkende projecten financieel te ondersteunen. Je brengt het maatschappelijke doel van jouw vereniging of stichting onder de aandacht bij de circa 20.000 leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Zij bepalen de hoogte van de bijdrage door te stemmen op maatschappelijke projecten. Schrijf jullie initiatief in voor 1 oktober 2017, verover de harten van onze leden en versterk ook jullie buurt!

Extra financiële bijdrage voor ‘Noaberschap’

Vanwege steeds duurder wordende sociale voorzieningen zie je in ons deel van het land steeds meer vormen van ‘Noaberschap’, oftewel: omzien naar elkaar. Omdat wij deze hartverwarmende manier van elkaar helpen graag ondersteunen heeft onze ledenraad ervoor gekozen dat dit begrip het thema is van de Rabobank Coöperatie Weken 2017. Een sociaal eetcafé openen in de buurt of een moestuinproject zijn allemaal voorbeelden van initiatieven die binnen dit thema vallen. Als het initiatief van jouw vereniging of stichting binnen het thema ‘Noaberschap’ valt dan maak je kans op een extra financiële bijdrage. Een afvaardiging van de ledenraad bepaalt welke initiatieven een extra bijdrage ontvangen.

Meest gestelde vragen Rabobank Coöperatie Weken

Voorwaarden voor inschrijving Rabobank Coöperatie Weken

Rabobank Clubkas Campagne #VVS

Ook in 2017 hebben de Rabobank Clubkas Campagne #VVS plaatgevonden. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Vaart en Vechtstreek bankieren en voldoen aan de gestelde criteria, hebben kunnen zich hiervoor aanmelden. Maar liefst 273 verenigingen en stichtingen hebben afgelopen jaar meegedaan. Voor clubs is er geen mogelijkheid om naast de Rabobank Clubkas Campagne #VVS een sponsorbijdrage te ontvangen.

Leden van de bank bepalen verdeling jaarlijks sponsorbedrag

Met de Rabobank Clubkas Campagne #VVS hebben de bijna 20.000 leden van de bank het jaarlijkse sponsorbedrag van 150.000 euro verdeeld. Niet de bank, maar de leden van de coöperatie bepalen hiermee welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de clubdoelen verdient. De Rabobank Clubkas Campagne #VVS geeft clubs de mogelijkheid om zichzelf te promoten en zichtbaar te maken in de Vaart en Vechtstreek. Wij zien u graag in 2018!

Uitslagenlijst

Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne #VVS

Voorwaarden deelname

Rabo Versterkt

Rabobank Vaart en Vechtstreek ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. 

Op de landkaart van Rabo Versterkt ziet u welke projecten wij steunen.

Bekijk de kaart op Raboversterkt.nl

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven