Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Rabobank Vallei en Rijn sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij, die bijdragen hoe we zijn: Dichtbij, Betrokken en Toonaangevend. Sponsoring is meer dan geld geven. We werken samen om zowel de doelen van de aanvrager als bepaalde commerciële doelen van de bank te bereiken. Tevens heeft sponsoring tot doel om de lokale samenleving in Vallei en Rijn op een duurzame manier te versterken. Het gaat dan om een intensieve en langdurige samenwerking met de vereniging. Daarbij zetten we in op zichtbaarheid bij de vereniging als betrokken sponsor en bieden we via onze partners NOC*NSF en cultuurpartner LKCA kennis & kunde aan om verenigingen te helpen bij hun uitdagingen. Zo maken we het verenigingsleven in onze regio sterker.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Vallei en Rijn versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De organisatie is gevestigd in Ede, Bennekom, Wageningen, Veenendaal, Rhenen of Achterberg.De aanvraag komt van een vereniging of stichting.Het project komt ten goede aan een grote groep in de lokale samenleving.Een bijdrage uit het Coöperatiefonds is eenmalig.Het project duurt maximaal drie jaar of kan daarna zelfstandig voortbestaan.De Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan.Het project steunt groepen met een achterstand in de maatschappij.De organisatie levert zelf ook een bijdrage aan het project.De organisatie brengt op verzoek verslag uit van de voortgang.Bij toekenning vindt het project binnen een jaar plaats, hierna vervalt de bijdrage.Bij een bovenregionaal project een ANBI-status verplicht. Een bijdrage moet duurzaam en tastbaar gelabeld kunnen worden. Exploitatiekosten zijn uitgesloten. Projecten rondom vergroenen van woningen/gebouwen: je kunt voor deze initiatieven een aanvraag indienen als het een gebouw betreft dat een maatschappelijke functie in de buurt heeft. Dus niet voor een particuliere bestemming. Het uitgangspunt daarbij is dat het Coöperatiefonds een (klein) deel mede mogelijk maakt.

Niet in aanmerking komen:

Persoonlijke doelen.Projecten met het doel om winst te maken.Kosten waarvoor anderen verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld de overheid.Kosten die op de normale begroting horen.Projecten die schadelijk zijn voor het milieu.Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers en toeschouwers. De afgelopen jaren hebben we via het Coöperatiefonds vele schoolpleinen in onze kernen mede mogelijk gemaakt, die ook de buurtfunctie versterken. Daarom nemen we geen verzoeken meer in behandeling rondom schoolpleinen.
Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De ledenraad beoordeelt vier keer per jaar de binnengekomen aanvragen. Houd voor de eerstvolgende beoordelingsronde rekening met de volgende data:

12 november: uiterste inleverdatum 25 november: beoordeling van de projectaanvragen 2 december: uiterlijk op deze datum heb je van ons een reactie
Aanvraag indienen