Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Rabobank Westland draagt als coöperatieve bank actief bij aan een sterke regio waar het prettig wonen en werken is. Wij geven hier invulling aan door bijvoorbeeld het sponsoren en ondersteunen van van sportclubs en culturele organisaties. Daarnaast ondersteunen we met onze fondsen maatschappelijke en innovatieve initiatieven die een positief effect hebben op de regio en aansluiten bij onze maatschappelijke thema’s. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

YouTube

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan lokale clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club haar doel te behalen? Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt. Bekijk het compilatiefilmpje van de uitreiking Rabo ClubSupport 2020 in de regio Westland, Maassluis, Hoek van Holland en Maasland.

We steunen clubs financieel

Als coöperatieve bank investeren we een deel van onze winst in de maatschappelijke bestedingsdoelen van clubs en verenigingen. Met een donatie uit Rabo ClubSupport kunnen clubs bijvoorbeeld de accommodatie verduurzamen, een gezonde kantine opzetten of muziekinstrumenten of aangepaste sportmiddelen aanschaffen zodat ook kansarme kinderen of kinderen met een handicap kunnen deelnemen aan de activiteiten.

We steunen clubs met netwerk en kennis

Als coöperatieve bank investeren we met Rabo ClubSupport onze kennis, ons netwerk en financiële middelen in clubs en verenigingen. Dit doen we samen met onze leden, medewerkers en ambassadeurs van Team NL en Kunstbende. Met inhoudelijke begeleiding, masterclasses en workshops dragen we bij aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van clubs en verenigingen. We geven bijvoorbeeld workshops over ledenwerving en digitalisering.

Lees meer over Rabo ClubSupport
YouTube

Fondsen

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Westland doet dat vanuit het Innovatiefonds en het RaboWestlandFonds.

Vier keer per jaar beoordeelt de adviescommissie de binnengekomen aanvragen. In deze raad zitten:

een directielid medewerkers van de bank leden van de bank

Rabobank Innovatiefonds

Met het Innovatiefonds ondersteunen we technische innovaties, maar ook innovaties gericht op afzet en marktontwikkeling. Daarbij richten we ons op ondernemers met innovatieve plannen die een duurzaam karakter hebben en een oplossing bieden voor meerdere mensen, bedrijven of zelfs hele ketens.

Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Innovatiefondsin aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

Een bijdrage uit het Innovatiefonds bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000De organisatie is klant van Rabobank Westland of wil dat worden.De organisatie is professioneel en betrouwbaar.Het project heeft een innovatief of duurzaam karakter.De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.Alle bedrijfstakken komen in aanmerking.De organisatie krijgt maximaal één keer per drie jaar een bijdrage.De bijdrage wordt in één keer uitgekeerd.De organisatie laat publiciteitsuitingen vooraf goedkeuren door Rabobank Westland.De organisatie maakt kennis over het project vrij toegankelijk voor klanten van de bank.De organisatie staat een controle door de bank toe.

Zeker niet in aanmerking komen:

Politieke of religieuze projecten.Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.Projecten die het milieu onnodig belasten.Organisaties die de bijdrage willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.Projecten die al begonnen zijn.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Het is belangrijk dat je complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
maandag 1 maart 2021dinsdag 23 maart 2021
maandag 31 mei 2021dinsdag 22 juni 2021
dinsdag 31 augustus 2021dinsdag 21 september 2021
maandag 15 november 2021dinsdag 7 december 2021
Aanvraag indienen

RaboWestlandfonds

Als coöperatieve bank geven wij een deel van onze winst terug aan de samenleving. Dat doen we onder andere via het RaboWestlandfonds. Met dit fonds ondersteunen we initiatieven die het sociaal-maatschappelijk leven in onze regio (Westland, Maassluis, Maasland en Hoek van Holland) versterken.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank RaboWestlandfonds.

Verplichte bijlagen bij een aanvraag zijn:

Kopie van KvK-inschrijving;Statuten of oprichtingsakte;Plan van aanpak;Projectbegroting met sluitend dekkingsplan.

Een filmpje m.b.t. het project is niet verplicht als bijlage maar draagt wel bij aan de beeldvorming.


We hanteren de volgende uitgangspunten:

Een bijdrage vanuit het RaboWestlandfonds bedraagt minimaal €2.500 en maximaal €10.000;De bijdrage komt de regio Westland ten goede: De Lier, Hoek van Holland, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, ’s-Gravenzande en Wateringen;De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;De organisatie is professioneel en betrouwbaar;De organisatie is klant bij Rabobank Westland of is bereid dat te worden;De organisatie krijgt maximaal één keer per drie jaar een bijdrage;De organisatie kan minimaal 50% van de kosten zelf of via andere weg financieren;Het project is door de Rabobank te controleren en evalueren.

Niet in aanmerking komen:

Organisaties die de bijdrage willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten;Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen;Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek;Projecten die het milieu onnodig belasten;Projecten die al begonnen zijn;Kosten voor inzamelingsacties;Politieke projecten;Kerkgenootschappen of religieuze projecten;Persoonlijke doelen;Feesten / jubilea.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Een afvaardiging uit onze ledenraad behandelt vier keer per jaar de aanvragen en neemt, op basis van de doelstellingen van het fonds, de criteria en het beschikbare budget, het besluit of een aanvraag gehonoreerd wordt. Het is mogelijk om bij de aanvraag een filmpje te uploaden of de url op te nemen, graag zelfs! Dit biedt de mogelijkheid het project verder toe te lichten en draagt bij aan de beeldvorming.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
maandag 1 maart 2021 dinsdag 23 maart 2021
maandag 31 mei 2021 dinsdag 22 juni 2021
maandag 27 september 2021 dinsdag 19 oktober 2021
maandag 15 november 2021 dinsdag 7 december 2021
Aanvraag indienen