Sponsoring en fondsen

Rabobank Westland draagt als coöperatieve bank actief bij aan een sterke regio waar het prettig wonen en werken is. Wij geven hier invulling aan door bijvoorbeeld het sponsoren en ondersteunen van van sportclubs en culturele organisaties. Daarnaast ondersteunen we met onze fondsen maatschappelijke en innovatieve initiatieven die een positief effect hebben op de regio en aansluiten bij onze maatschappelijke thema’s.

Sponsoring

Rabobank is al decennialang verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. Daarom stelt de Rabobank het verenigingsleven centraal binnen sponsoring. We focussen ons niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op intensieve begeleiding aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen.

Rabobank Westland ondersteunt een beperkt aantal verenigingen als hoofdsponsor. Bij een dergelijk sponsorschap gaan wij een zakelijke overeenkomst aan met de club, waarbij er sprake is van wederkerigheid: wij helpen de club en de club helpt ons. Bijvoorbeeld doordat wij via de sponsorpartij een breed publiek kunnen bereiken, goed zichtbaar zijn en ons zakelijke netwerk kunnen versterken. Ook is het sponsorschap gebaseerd op een duurzame relatie, met een overeenkomst voor meerdere jaren.

Op dit moment is er geen mogelijkheid voor uitbreiding van het aantal sponsorschappen. Wilt u ondersteuning voor uw club aanvragen, bekijk dan de informatie over Rabo ClubSupport op deze pagina.

Voorwaarden sponsoring

We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring.

 • De activiteit vindt plaats in De Lier, Hoek van Holland, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, 's-Gravenzande of Wateringen.
 • De activiteit is vrij toegankelijk.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie is klant van Rabobank Westland of wil dat worden.
 • De activiteit is geschikt om te netwerken en zakelijke relaties te versterken.
 • Sponsoring is bij voorkeur voor meerdere jaren.
 • De organisatie komt één keer per jaar in aanmerking voor eenmalige sponsoring.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De organisatie laat publiciteitsuitingen vooraf goedkeuren door Rabobank Westland.
 • De activiteit biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.

Wij sponsoren geen:

 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Persoonlijke doelen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig belasten.
 • Kosten van betalingsverkeer.
 • Kosten voor de bouw, verbouwing of restauratie van gebouwen.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Inzamelingsacties voor goede doelen.
 • Kosten voor commerciële organisaties, zoals communicatiebureaus.
 • Feesten

Sponsorschappen

Cultuur:

 • WestlandTheater De Naald (Rabo Talenten Concours en Rabo Publieksprijs)
 • Westlands Mannenkoor
 • Waterpop en HomeTown Festival

Sport:

 • Hockeyvereniging Westland ((mede) hoofdsponsor vereniging)
 • Maassluise Hockeyvereniging Evergreen ((mede) hoofdsponsor vereniging)
 • Westland Wil Vooruit (hoofdsponsor Jeugd Wielerplan en Rabo Dikke Banden Races)
 • St Wielerevenementen Westland (hoofdsponsor Westlandse wielerrondes)
 • Excelsior Maassluis (hoofdsponsor vereniging)
 • RKVV Westlandia (hoofdsponsor eerste team heren zondag, zaterdag en onder 21 en de dames)
 • FC ’s-Gravenzande (hoofdsponsor jongste jeugd)
 • HVC’10 (co-sponsor jeugd)

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan lokale clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club haar doel te behalen? Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt.

We steunen clubs financieel
Als coöperatieve bank investeren we een deel van onze winst in de maatschappelijke bestedingsdoelen van clubs en verenigingen. Met een donatie uit Rabo ClubSupport kunnen clubs bijvoorbeeld de accommodatie verduurzamen, een gezonde kantine opzetten of muziekinstrumenten of aangepaste sportmiddelen aanschaffen zodat ook kansarme kinderen of kinderen met een handicap kunnen deelnemen aan de activiteiten.

We steunen clubs met netwerk en kennis
Als coöperatieve bank investeren we met Rabo ClubSupport onze kennis, ons netwerk en financiële middelen in clubs en verenigingen. Dit doen we samen met onze leden, medewerkers en ambassadeurs van Team NL en Kunstbende. Met inhoudelijke begeleiding, masterclasses en workshops dragen we bij aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van clubs en verenigingen. We geven bijvoorbeeld workshops over ledenwerving en digitalisering.

Meer informatie

Wil je deelnemen aan Rabo ClubSupport en voldoet de club aan de voorwaarden die Rabobank Westland stelt?

Stuur dan een mail

Bekijk het compilatiefilmpje van de uitreiking Rabo ClubSupport 2020 in de regio Westland, Maassluis, Hoek van Holland en Maasland.

Bekijk hier

Fondsen

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Westland doet dat vanuit het Innovatiefonds en het RaboWestlandFonds.

Vier keer per jaar beoordeelt de adviescommissie de binnengekomen aanvragen. In deze raad zitten:

 • een directielid
 • medewerkers van de bank
 • leden van de bank

Bekijk het filmpje over onze fondsen

Innovatiefonds

Met het Innovatiefonds ondersteunen we technische innovaties, maar ook innovaties gericht op afzet en marktontwikkeling. Daarbij richten we ons op ondernemers met innovatieve plannen die een duurzaam karakter hebben en een oplossing bieden voor meerdere mensen, bedrijven of zelfs hele ketens.

Voorwaarden Innovatiefonds

Voor een bijdrage uit het Innovatiefonds gelden de volgende voorwaarden.

 • Een bijdrage uit het Innovatiefonds bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000
 • De organisatie is klant van Rabobank Westland of wil dat worden.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • Het project heeft een innovatief of duurzaam karakter.
 • De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Alle bedrijfstakken komen in aanmerking.
 • De organisatie krijgt maximaal één keer per drie jaar een bijdrage.
 • De bijdrage wordt in één keer uitgekeerd.
 • De organisatie laat publiciteitsuitingen vooraf goedkeuren door Rabobank Westland.
 • De organisatie maakt kennis over het project vrij toegankelijk voor klanten van de bank.
 • De organisatie staat een controle door de bank toe.

Het Innovatiefonds ondersteunt geen:

 • Politieke of religieuze projecten.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die het milieu onnodig belasten.
 • Organisaties die de bijdrage willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Projecten die al begonnen zijn.

Belangrijke datums

In 2021 vergadert het ledencomité Innovatiefonds op:

 • dinsdag 23 maart (aanvraag indienen voor 1 maart)
 • dinsdag 22 juni (aanvraag indienen voor 31 mei)
 • dinsdag 21 september (aanvraag indienen voor 31 augustus)
 • dinsdag 7 december (aanvraag indienen voor 15 november)

RaboWestlandfonds

Als coöperatieve bank geven wij een deel van onze winst terug aan de samenleving. Dat doen we onder andere via het RaboWestlandfonds. Met dit fonds ondersteunen we initiatieven die het sociaal-maatschappelijk leven in onze regio (Westland, Maassluis, Maasland en Hoek van Holland) versterken. De focus ligt daarbij op de thema's:

 • Duurzame en gezonde voeding
 • Duurzame toekomst
 • Financiële redzaamheid
 • Versterken van de lokale gemeenschap

Een afvaardiging uit onze ledenraad behandelt vier keer per jaar de aanvragen en neemt, op basis van de doelstellingen van het fonds, de criteria en het beschikbare budget, het besluit of een aanvraag gehonoreerd wordt. Het is mogelijk om bij de aanvraag een filmpje te uploaden of de url op te nemen, graag zelfs! Dit biedt de mogelijkheid het project verder toe te lichten en draagt bij aan de beeldvorming.

Voorwaarden RaboWestlandfonds

Verplichte bijlagen bij een aanvraag zijn:

 • Kopie van KvK-inschrijving;
 • Statuten of oprichtingsakte;
 • Plan van aanpak;
 • Projectbegroting met sluitend dekkingsplan.

Een filmpje m.b.t. het project is niet verplicht als bijlage maar draagt wel bij aan de beeldvorming.

Voor een bijdrage uit het RaboWestlandfonds gelden de volgende voorwaarden:

 • Een bijdrage vanuit het RaboWestlandfonds bedraagt minimaal €2.500 en maximaal €10.000;
 • De bijdrage komt de regio Westland ten goede: De Lier, Hoek van Holland, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, ’s-Gravenzande en Wateringen;
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar;
 • De organisatie is klant bij Rabobank Westland of is bereid dat te worden;
 • De organisatie krijgt maximaal één keer per drie jaar een bijdrage;
 • De organisatie kan minimaal 50% van de kosten zelf of via andere weg financieren;
 • Het project is door de Rabobank te controleren en evalueren.

Vanuit het RaboWestlandfonds wordt het volgende niet ondersteund:

 • Organisaties die de bijdrage willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten;
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen;
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek;
 • Projecten die het milieu onnodig belasten;
 • Projecten die al begonnen zijn;
 • Kosten voor inzamelingsacties;
 • Politieke projecten;
 • Kerkgenootschappen of religieuze projecten;
 • Persoonlijke doelen;
 • Feesten / jubilea.

Belangrijke datums

In 2021 vergadert het ledencomité RaboWestlandfonds op:

 • dinsdag 23 maart (aanvraag indienen voor 1 maart)
 • dinsdag 22 juni (aanvraag indienen voor 31 mei)
 • dinsdag 19 oktober (aanvraag indienen voor 27 september)
 • dinsdag 7 december (aanvraag indienen voor 15 november)

U ontvangt binnen twee weken na de vergadering bericht over uw aanvraag.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur