Sponsoring en fondsen

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Rabobank Westland draagt actief bij aan een sterke regio waar het prettig wonen en werken is. Wij geven hier invulling aan door het sponsoren van sportclubs en culturele activiteiten. Daarnaast ondersteunen we maatschappelijke en innovatieve projecten, die een positief effect hebben op de regio.

Sponsoring

Bij sponsoring gaan we uit van een zakelijke overeenkomst, waarbij sprake is van wederkerigheid: wij helpen de club en de club helpt ons. Bijvoorbeeld doordat wij via de sponsorpartij een breed publiek kunnen bereiken en goed zichtbaar zijn. Vaak is de sponsoring gebaseerd op een sponsorrelatie van meerdere jaren. Als u aan de voorwaarden voor sponsoring voldoet, kunt u een aanvraag indienen.

Voorwaarden sponsoring

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Stuur uw aanvraag uiterlijk twee maanden voor de start van de activiteit in. U ontvangt binnen een week een reactie. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring.

 • De activiteit vindt plaats in De Lier, Hoek van Holland, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, 's-Gravenzande of Wateringen.
 • De activiteit is vrij toegankelijk.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie is klant van Rabobank Westland of wil dat worden.
 • De activiteit is geschikt om te netwerken en zakelijke relaties te versterken.
 • Sponsoring is bij voorkeur voor meerdere jaren.
 • De organisatie komt één keer per jaar in aanmerking voor eenmalige sponsoring.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De organisatie laat publiciteitsuitingen vooraf goedkeuren door Rabobank Westland.
 • De activiteit biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.

Wij sponsoren geen:

 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Persoonlijke doelen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig belasten.
 • Kosten van betalingsverkeer.
 • Kosten voor de bouw, verbouwing of restauratie van gebouwen.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Inzamelingsacties voor goede doelen.
 • Kosten voor commerciële organisaties, zoals communicatiebureaus.
 • Feesten, met uitzondering van dorpsfeesten.

Voorbeelden sponsoring

WestlandTheater de Naald

Met het Rabo Talenten Concours sponsort Rabobank Westland het WestlandTheater de Naald. Nieuwe talenten krijgen de kans om zich te laten zien aan het publiek. Na afloop beoordeelt het publiek de voorstelling. De winnaar ontvangt een aanmoedigingsprijs van € 1.000.

WestlandTheater de Naald

Westlandtheater.nl

Excelsior Maassluis

Rabobank Westland is hoofdsponsor van Excelsior Maassluis en shirtsponsor van het eerste team van deze voetbalclub. Hiermee wil de bank meebouwen aan de sportieve doelen van Excelsior, zoals het opbouwen van een bloeiende jeugdafdeling.

Excelsior Maassluis

Excelsior-m.nl

Kom in de kas

Rabobank Westland is Gouden Sponsor van Kom in de Kas Westland. Dit jaarlijkse evenement van de Nederlandse glastuinbouw vindt plaats in het eerste weekend van april. Als lokale bank midden in de glastuinbouw kunnen wij hierbij natuurlijk niet ontbreken.

Kom in de kas

Komindekas.nl

Stichting Wielerevenementen Westland

Stichting Wieler Evenementen Westland organiseert de Westlandse wielerrondes. Rabobank Westland is hier als sponsor graag bij betrokken. En wij zorgen voor rondemissen die de prijzen uitreiken. Daarnaast vindt bij ieder criterium (een wielerwedstrijd van rondjes over een kort parcours) een Rabo Dikke Banden Race plaats.

Stichting Wieler Evenementen Westland

SWEW.nl

Westlands Mannenkoor

Het Westlands Mannenkoor maakt onlosmakelijk deel uit van het rijke culturele en maatschappelijke leven in het Westland. Het gezelschap hoort bij de beste mannenkoren van Nederland. Rabobank Westland is er dan ook trots op sponsor te mogen zijn van dit koor.

Westlands Mannenkoor

Westlandsmannenkoor.nl

Rabo ClubSupport

In 2019 zijn we gestart met een nieuwe campagne voor de ondersteuning van verenigingen en stichtingen: Rabo ClubSUpport.

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld,buurt voor buurt, beter maken.

Iedere club die dit jaar heeft meegedaan aan Rabo Clubsupport ontvangt in 2020 een uitnodiging om aan die editie mee te doen.

Meer informatie

Fondsen

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Westland doet dat vanuit het Innovatiefonds en het RaboWestlandFonds.

Vier keer per jaar beoordeelt de adviescommissie de binnengekomen aanvragen. In deze raad zitten:

 • een directielid
 • medewerkers van de bank
 • leden van de bank

Bekijk het filmpje over onze fondsen

Innovatiefonds

Vanuit het Innovatiefonds steunt Rabobank Westland vernieuwende ideeën, producten en diensten.

Voorwaarden Innovatiefonds

Voor een bijdrage uit het Innovatiefonds gelden de volgende voorwaarden.

 • Een bijdrage uit het Innovatiefonds bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000.
 • De organisatie is klant van Rabobank Westland of wil dat worden.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • Het project heeft een innovatief of duurzaam karakter.
 • De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Alle bedrijfstakken komen in aanmerking.
 • De organisatie krijgt maximaal één keer per drie jaar een bijdrage.
 • De bijdrage wordt in één keer uitgekeerd.
 • De organisatie laat publiciteitsuitingen vooraf goedkeuren door Rabobank Westland.
 • De organisatie maakt kennis over het project vrij toegankelijk voor klanten van de bank.
 • De organisatie staat een controle door de bank toe.

Het Innovatiefonds ondersteunt geen:

 • Politieke of religieuze projecten.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die het milieu onnodig belasten.
 • Organisaties die de bijdrage willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Projecten die al begonnen zijn.

Belangrijke datums

In 2020 vergadert het ledencomité Innovatiefonds op:

 • Dinsdag 24 maart (aanvraag indienen voor 2 maart)
 • Maandag 29 juni (aanvraag insturen vóór 8 juni)
 • Maandag 21 september (aanvraag insturen vóór 31 augustus)
 • Maandag 14 december (aanvraag insturen voor 23 november

RaboWestlandfonds

Als coöperatieve bank geven wij een deel van onze winst terug aan de samenleving. Dat doen we onder andere via het RaboWestlandfonds. Met dit fonds ondersteunen we initiatieven die het sociaal-maatschappelijk leven in onze regio (Westland, Maassluis, Maasland en Hoek van Holland) versterken. De focus ligt daarbij op de thema's:

 • Duurzame en gezonde voeding
 • Duurzame toekomst
 • Financiële redzaamheid
 • Versterken van de lokale gemeenschap

Een afvaardiging uit onze ledenraad behandelt vier keer per jaar de aanvragen en neemt, op basis van de doelstellingen van het fonds, de criteria en het beschikbare budget, het besluit of een aanvraag gehonoreerd wordt. Het is mogelijk om bij de aanvraag een filmpje te uploaden of de url op te nemen, graag zelfs! Dit biedt de mogelijkheid het project verder toe te lichten en draagt bij aan de beeldvorming.

Voorwaarden RaboWestlandfonds

Verplichte bijlagen bij een aanvraag zijn:

 • Kopie van KvK-inschrijving;
 • Statuten of oprichtingsakte;
 • Plan van aanpak;
 • Projectbegroting met sluitend dekkingsplan.

Een filmpje m.b.t. het project is niet verplicht als bijlage maar draagt wel bij aan de beeldvorming.

Voor een bijdrage uit het RaboWestlandfonds gelden de volgende voorwaarden:

 • Een bijdrage vanuit het RaboWestlandfonds bedraagt minimaal €2.500 en maximaal €10.000;
 • De bijdrage komt de regio Westland ten goede: De Lier, Hoek van Holland, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, ’s-Gravenzande en Wateringen;
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar;
 • De organisatie is klant bij Rabobank Westland of is bereid dat te worden;
 • De organisatie krijgt maximaal één keer per drie jaar een bijdrage;
 • De organisatie kan minimaal 50% van de kosten zelf of via andere weg financieren;
 • Het project is door de Rabobank te controleren en evalueren.

Vanuit het RaboWestlandfonds wordt het volgende niet ondersteund:

 • Organisaties die de bijdrage willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten;
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen;
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek;
 • Projecten die het milieu onnodig belasten;
 • Projecten die al begonnen zijn;
 • Kosten voor inzamelingsacties;
 • Politieke projecten;
 • Kerkgenootschappen of religieuze projecten;
 • Persoonlijke doelen;
 • Feesten / jubilea.

Belangrijke datums

In 2020 vergadert het ledencomité RaboWestlandfonds op:

 • dinsdag 31 maart (aanvraag indienen voor 9 maart)
 • dinsdag 23 juni (aanvraag indienen voor 1 juni)
 • dinsdag 22 september (aanvraag indienen voor 31 augustus)
 • dinsdag 8 december (aanvraag indienen voor 16 november)

U ontvangt binnen twee weken na de vergadering bericht over uw aanvraag.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven