Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

De Rabobank is al decennialang verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. Daarom stelt de Rabobank het verenigingsleven centraal binnen sponsoring. We focussen ons niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op intensieve begeleiding aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen. We zijn één van de grootste sponsors van Nederland en dat blijven we! Alleen anders, grootser en professioneler. Dit doen we op drie manieren: Rabobank ClubSupport Verenigingsondersteuning Stimuleringsfonds Met deze drie sponsorpijlers maken wij samen de lokale samenleving sterker. Lees wat wij voor jouw club kunnen betekenen.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

De Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten en Rozenburg tellen ruim 750 verenigingen en stichtingen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder vereniging of stichting nooit zo ver zouden komen. Verenigingsondersteuning is het structureel toekomstbestendiger maken van clubs (stichtingen en verenigingen) vanuit het belang van de club in de lokale samenleving. In september is een nieuwe lichting verenigingen van start gegaan in het Verenigingstraject. We organiseren regelmatig webinars en masterclasses voor verenigingen over actuele onderwerpen. Houd onze berichten hierover in de gaten en meld je tijdig aan.

Stuur hier direct een mail

Rabobank Stimuleringsfonds

Het hoort bij onze bank. Een deel van de winst teruggeven aan de gemeenschap. De leden bepalen de bestemming, want die zijn niet alleen lid van de bank maar komen ook uit de lokale samenleving waarin de bank investeert. Het Stimuleringsfonds richt zich op projecten op het gebied van duurzaamheid, economische vitaliteit, leefbaarheid in wonen of leefbaarheid in zorg. Anders dan de naam wellicht doet vermoeden beperkt het Stimuleringsfonds zich niet tot alleen financiële ondersteuning. Het geld kan op tal van verschillende manieren worden 'uitgekeerd'. Van het beschikbaar stellen van vergaderruimtes van onze bank tot het aanbieden van financiële kennis en expertise door medewerkers. Vooral dat laatste levert vaak grote meerwaarde op.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:


Zeker niet in aanmerking komen:

Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Fondsbeheerders beoordelen de aanvragen voor het Stimuleringsfonds. Deze commissie is een afvaardiging van de ledenraad en medewerkers en komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
Nog niet bekendNog niet bekend

Aanvraag indienen

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten. Mensen die hard werken om een (economisch) zelfstandig bestaan op te bouwen verdienen onze steun. Financieel én door de inzet van onze expertise en ons netwerk.

Lees meer over Rabobank Foundation