Sponsoring en donaties

Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. Rabobank Zuid-Limburg Oost heeft verschillende vormen van steun:

 • Rabo ClubSupport: een campagne voor verenigingen en stichtingen die bij ons bankieren en een sociaal-maatschappelijk of culturele bijdrage leveren.
 • Coöperatiefonds: een donatie voor nieuwe, unieke projecten die de kwaliteit van onze samenleving verbeteren op het gebied van agri, onderwijs, toerisme, wonen en zorg.
 • Sponsoring: een sponsorbedrag voor grote, terugkerende evenementen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij die voor de hele gemeenschap toegankelijk zijn. De Rabobank zorgt voor een bijdrage en u zorgt voor tegenprestaties.

Rabo ClubSupport

Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan een Vitaal Zuid-Limburg. Rabobank Zuid-Limburg Oost draagt het verenigingsleven in onze regio een warm hart toe. Daarom geven wij elk jaar een deel van onze winst aan lokale verenigingen. Onze leden kunnen tijdens de stemperiode van Rabo ClubSupport hun stem uitbrengen op de verenigingen die zij belangrijk vinden. Hoe meer stemmen op een vereniging worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.

In 2019 start de inschrijfperiode voor verenigingen en stichtingen op 24 juni en eindigt op 26 september. De stemperiode voor leden van Rabobank Zuid-Limburg Oost start op 27 september en eindigt op 11 oktober. De uitslag van Rabo ClubSupport wordt in de 3e week van oktober bekend gemaakt.

Coöperatiefonds

Vanuit het Coöperatiefonds ondersteunen wij projecten die de kwaliteit van onze samenleving verbeteren. Projecten die het leven prettiger maken. Iedereen in Zuid-Limburg Oost kan zo'n project voordragen. De projecten versterken de economie op het gebied van:

 • Agri
 • Onderwijs
 • Toerisme
 • Wonen
 • Zorg

Adviescommissie

De adviescommissie Coöperatiefonds beoordeelt samen met de directie de aanvragen. De adviescommissie bestaat uit leden en ledenraadsleden van Rabobank Zuid-Limburg Oost en komt vier keer per jaar bij elkaar.

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde online aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak, een financiële onderbouwing (inclusief offertes en sluitende begroting) en kopieën van de aangevraagde vergunningen.

Aanvragen voor het Coöperatiefonds dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De organisatie is klant van Rabobank Zuid-Limburg Oost.
 • De activiteit vindt plaats in: Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen (inclusief Hoensbroek), Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal of de voormalige gemeente Margraten.
 • De activiteit richt zich op het onderwerp agri, onderwijs, toerisme, wonen, zorg of de activiteit is maatschappelijk stimulerend.

Aanvragen

Aanvragen dienen minimaal twee weken voor start van de maand waarin wordt vergaderd, binnen te zijn.

De adviescommissie vergadert in 2019 in:

 • april
 • juni
 • september
 • november

Sponsoring

Rabobank Zuid-Limburg Oost sponsort grotere, terugkerende evenementen en/of activiteiten die voor de hele gemeenschap toegankelijk zijn. Sponsoring is voor ons een zakelijke samenwerking, waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen.

Als commerciële tegenprestatie kunt u denken aan:

 • Publiciteit
 • Promotie
 • Netwerkmogelijkheden
 • Relatiemarketing

Voorwaarden

Ieder jaar krijgen we veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Dien uw aanvraag minimaal zes weken vóór de activiteit start bij ons in. Zo is er genoeg tijd om de sponsoring goed in te vullen. We nemen alleen volledig ingevulde online aanvragen in behandeling.

Aanvragen voor sponsoring dienen verder aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie komt uit de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen (inclusief Hoensbroek), Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal of de voormalige gemeente Margraten.
 • Het project is voor een (breed) publiek in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen (inclusief Hoensbroek), Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal of de voormalige gemeente Margraten.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker die het project sponsort.
 • De organisatie heeft een zakelijke rekening met verenigingsvoordeel bij Rabobank Zuid-Limburg Oost.
 • Sponsorgelden worden alleen overgeboekt op basis van een factuur naar de zakelijke rekening met verenigingsvoordeel bij Rabobank Zuid-Limburg Oost.
 • De organisatie geeft op verzoek inzicht in een begroting en beschikt over een uitgewerkt projectplan.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie kan ook rondkomen zonder bijdrage van de Rabobank.
 • We sponsoren per vereniging of stichting maximaal één activiteit per kalenderjaar.

We sponsoren geen:

 • (Particuliere) feesten, jubilea en bingo’s.
 • Activiteiten waarbij geld wordt ingezameld voor een goed doel.
 • Afstudeerprojecten, sportieve uitdagingen, proefschriften en studiereizen.
 • Losse teams of commissies van verenigingen.
 • Personen.
 • Verzoeken voor de aankoop of vervanging van apparaten, kleding of materiaal.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten en organisaties met als doel winst maken.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Landelijke goede doelen.
 • Projecten die steun krijgen van Rabobank Nederland en/of de Rabobank Foundation.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven