Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Met Rabo ClubSupport en Verenigingsondersteuning versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Onze coöperatieve missie

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Coöperatief dividend

Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En we kiezen ervoor om jaarlijks een deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Onze leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naartoe gaat. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten. Ook hebben we een breed programma om verenigingen te ondersteunen. Niet alleen omdat we sport en kunst belangrijk vinden. Maar vooral omdat die verenigingen zo’n belangrijke verbindende rol hebben.

Onze missie ‘growing a better world together’ begint dus heel dicht bij huis. En wordt mogelijk gemaakt door onze leden en klanten. Dat geeft ons een enorme motivatie om te blijven zoeken naar oplossingen waar iedereen beter van wordt.

Wellicht komt jouw project of initiatief in aanmerking voor een stukje coöperatief dividend van Rabobank Zuidwest-Brabant. We zien jouw aanvraag met belangstelling tegemoet.

Rabo ClubSupport 2021

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt.

Samen vieren we de winst

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen. Dit doen we onder andere met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op! Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel en voeren hier campagne voor om veel stemmen van onze leden te winnen. Dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Rabobank Zuidwest-Brabant stelt in 2021 een bedrag a € 150.000,- beschikbaar.

Meer informatie

Planning

Verenigingen en stichtingen kunnen van 6 tot en met 27 september aanmelden voor deelname aan Rabo ClubSupport. Van 4 tot en met 24 oktober kunnen leden hun stemmen uitbrengen aan clubs die zij een warn hart toedragen. In november maken we de uitslag bekend.

Uitslag 2020

De uitslag van Rabo ClubSupport 2020 is online te raadplegen via onderstaande link. Link 'Bekijk hier de uitslag'

Bekijk hier de uitslag

Felicitatie video 2020

Clubs bedankt voor het deelnemen aan deze mooie campagne en leden bedankt voor het stemmen op jouw favoriete club. Directie, marktteamcoördinatoren en een aantal clubs uit het werkgebied van Rabobank Zuidwest-Brabant hebben meegewerkt aan een felicitatie video. Samen meer mogelijk!

Bekijk hier de video

Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning

Als supporter van Zuidwest-Brabantse clubs, gaan wij de lokaal maatschappelijke rol van sport-, cultuur-, natuur- en overige verenigingen en stichtingen helpen versterken met een nieuw initiatief, namelijk Rabobank Verenigingsondersteuning. Alle clubs in de regio waar dagelijks duizenden mensen samen sporten, samen muziek maken en samen hun favoriete bezigheid beoefenen vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere lokale samenleving. Wij zijn al vele jaren verbonden met de lokale clubs. Zij hebben het zwaar en kennen veel uitdagingen. Verenigingen en stichtingen hebben te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, onder druk staande ledenaantallen en te weinig vrijwilligers. Wij zien het belang van verenigingen en stichtingen, nu en in de toekomst, en geloven in de kracht van deze clubs.

Ambities ondersteunen

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende gaan wij de verenigingen en stichtingen ondersteunen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding.

Planning

Woensdagavond 27 januari 2021 vond de online inspiratieavond plaats voor verenigingen en stichtingen. De clubs hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Tot uiterlijk maandag 1 maart 2021 konden clubs een aanvraag indienen voor 1-op-1 begeleiding vanuit Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning. Een jury beoordeelt de binnengekomen aanvragen op inhoud, relevantie, concreetheid van de plannen en ondersteuningsbehoefte. Belangrijk hierin is de motivatie van de club, de wil om (nog meer) ambities te realiseren.

Heeft uw club interesse in Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning? Neem dan contact op via Communicatie.zwn@rabobank.nl of bel naar 088 726 82 61. 

Aanmelden voor Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning kan hier

Op basis van behoeften die tijdens de online inspiratieavond en daarna zijn opgehaald, gaat Rabobank Zuidwest-Brabant workshops, masterclasses en webinars organiseren, waar clubs voor kunnen aanmelden. De club ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.

Meer informatie

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur