Donaties

Samen bereik je meer dan alleen. We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Met het Coöperatiefonds en de Rabo Clubkas Campagne versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Coöperatiefonds

Rabobank Zuidwest-Brabant steunt graag projecten die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Met het Coöperatiefonds steunen we projecten op sociaal, economisch en cultureel gebied.

Stel uw vraag

U kunt bij ons terecht met uw vragen over het Coöperatiefonds.

Stuur een e-mail

Aanvraagformulier Coöperatiefonds

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • De bijdrage is maximaal € 10.000.
 • Het gevraagde bedrag is minder dan 100% van het totaal benodigde bedrag.
 • De organisatie betaalt een deel van de kosten zelf of uit andere bronnen.
 • De activiteit vindt daadwerkelijk plaats.
 • De organisatie heeft twee jaar de tijd om de bijdrage te gebruiken.
 • De organisatie komt één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage.
 • De Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan.

Wij steunen geen:

 • Feesten en partijen.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Kosten voor onderhoud en herstel van gebouwen.
 • Politieke en religieuze activiteiten.
 • Activiteiten met het doel om winst te maken.
 • Kosten die op de normale begroting horen.
 • Overheidsinstellingen.

Beoordeling

Drie keer per jaar beoordeelt de commissie de ingestuurde aanvragen. Deze bestaat uit ledenraadsleden van de bank.

Stuur uw aanvraag in vóór 17 februari, 19 mei of 6 oktober 2019. Ongeveer zes weken na deze datums ontvangt u bericht.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van verenigingen en stichtingen die een donatie ontvangen hebben uit het Coöperatiefonds:

Donaties 2018

11 gezamenlijke dorps- en wijkhuizen gemeente Roosendaal

Donatie van €10.000 voor het bereiken en enthousiasmeren van de bewoners voor de dorps- en wijkhuizen. Bewoners van wijken en dorpen actief laten participeren.

St. Stiltemonumenten Bergen op Zoom

Donatie van €3.500 voor het realiseren van een Stiltemonument, speciaal vormgegeven, voor mensen die te maken hebben met een doodgeborenen, foetus. Bij een Stiltemonument kan men aanwezig zijn. Het monument draagt bij aan welzijn en sociale cohesie, ongeacht achtergrond, religie of culturele afkomst.

Bibliotheek VANnU

Donatie van €9.880 voor het realiseren van MediaLab. De bedoeling van bibliotheek VANnU is dat het Medialab een plek voor kinderen en volwassenen wordt om de nieuwe media te ontdekken.

Theatergroep Respect

Theatergroep Respect is een vrolijke toneelgroep voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hun decor en kleding waren verouderd en daarom kregen zij een donatie van €3.100 voor de aanschaf van nieuwe kleding en een decor.

Donaties 2017

WVV '67

WVV ’67 wil een klimaatneutrale voetbalvereniging worden. Ze gaan daarom 26 zonnepanelen aanschaffen. Naast deze ecologische verduurzaming draagt dit ook bij aan de economische continuïteit van de club op lange termijn.  De kosten die hierdoor bespaard worden, worden in de jeugdafdeling geïnvesteerd. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van €1.300.

Basisschool de Biezenhof

De school wil in samenwerking met de wijk en de gemeente een speelvoorziening (free running parcour) realiseren. Hiermee willen ze de jeugd uitnodigen tot spelen en bewegen en overlast tegengaan. Het speelterrein moet een ontmoetingsplek worden die geschikt is voor alle leeftijden. Er zijn op dit moment wel speeltoestellen voor jongere kinderen maar niet voor de oudere jeugd.

Openluchttheater Vrouwenhof

Voor het 4e jaar organiseert deze stichting voor duizenden bezoekers voorstellingen in het Openluchttheater Vrouwenhof.  Dit is een organisatie gedreven door vrijwilligers. Ze proberen de toegangsprijzen laagdrempelig te houden. Verder stellen ze jaarlijks honderden vrijkaartjes ter beschikking aan kinderen die in armoede opgroeien. Deze stichting heeft de ambitie om in 2021 te groeien naar meer dan 10.000 bezoekers. Om zo nog meer door te groeien naar een regionale, culturele hotspot met een positie in de landelijk top 10 van openluchttheaters. Samen met de gemeente Roosendaal wordt er in het kader van het Vitale-Dorpen-en–Wijken programma geïnvesteerd. De bijdrage wordt gebruikt om beschikbare faciliteiten uit te breiden, minder afhankelijk te zijn van inhuur en het realiseren van voorstellingen en evenementen te versimpelen. Hierdoor kunnen de vrijwilligers effectiever in worden gezet. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van € 10.000.

Mantelzorg Bergen op Zoom

Mantelzorg Bergen op Zoom organiseert een unieke theaterbeleving rondom het thema mantelzorg. Zij bieden dit aan voor zowel mantelzorgers als professionals. Het theaterstuk zit vol herkenning en emoties en na afloop volgt een nabespreking. Het doel hiervan is bewustwording, ontmoeting en uitwisseling. Ze hopen de drempel te verlagen naar het lotgenoten contact. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van €1.500.

Stichting Wielercriterium Steenbergen

Stichting Wielercriterium Steenbergen organiseert in verband met het 75-jarig bestaan een wieler3daagse met als sluitstuk het Nederlands Kampioenschap Wielrennen Jeugd. Ze organiseren tijdens deze 3 dagen onder andere een dikke bandenrace en een behendigheidsbaan voor de basisschool jeugd. Onder leiding van een bekende wielrenner wordt er een clinic voor de jeugd van 14 t/m 25 jaar georganiseerd. Verder worden er ook een activiteiten georganiseerd voor recreatieve (sport)fietsers en voor ouderen. Kortom, de hele Steenbergse bevolking wordt hierbij betrokken. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van € 8.000.

Clubkas Campagne in een nieuw jasje

Rabobank Zuidwest-Brabant organiseert al jaren de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen. De afgelopen jaren kon jouw club zich in december hiervoor aanmelden. In 2019 krijgt de Clubkas Campagne een nieuw jasje. Hiermee verandert ook de periode waarin de campagne gehouden wordt.

Versterken van de regio

Rabobank Zuidwest-Brabant draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Zij versterken de lokale samenleving en zijn van belang voor de leefbaarheid in onze regio. Ieder jaar reserveren we een deel van onze winst - het zogenaamde coöperatief dividend – speciaal voor het lokale verenigingsleven.

Wat verandert er?

In 2019 valt de nieuwe campagne waarmee we verenigingen en stichtingen ondersteunen, samen met de Week van de Coöperatie in oktober. Op deze manier vindt de campagne bij alle Rabobanken tegelijk plaats.

Meer info?

Via deze pagina op onze website rabobank.nl/zwb houden we je op de hoogte van de nieuwe planning. Zo kun je jouw club tijdig inschrijven.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven