Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Met het Coöperatiefonds en de Rabo Clubkas Campagne versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Coöperatiefonds

Rabobank Zuidwest-Brabant steunt graag projecten die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Met het Coöperatiefonds steunen we projecten op sociaal, economisch en cultureel gebied.

Stel uw vraag

U kunt bij ons terecht met uw vragen over het Coöperatiefonds.

Stuur een e-mail

Aanvraagformulier Coöperatiefonds

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • De bijdrage is maximaal € 10.000.
 • Het gevraagde bedrag is minder dan 100% van het totaal benodigde bedrag.
 • De organisatie betaalt een deel van de kosten zelf of uit andere bronnen.
 • De activiteit vindt daadwerkelijk plaats.
 • De organisatie heeft twee jaar de tijd om de bijdrage te gebruiken.
 • De organisatie komt één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage.
 • De Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan.

Wij steunen geen:

 • Feesten en partijen.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Kosten voor onderhoud en herstel van gebouwen.
 • Politieke en religieuze activiteiten.
 • Activiteiten met het doel om winst te maken.
 • Kosten die op de normale begroting horen.
 • Overheidsinstellingen.

Beoordeling

Drie keer per jaar beoordeelt de commissie de ingestuurde aanvragen. Deze bestaat uit ledenraadsleden van de bank.

Stuur uw aanvraag in vóór 17 februari, 19 mei of 6 oktober 2019. Ongeveer zes weken na deze datums ontvangt u bericht.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van verenigingen en stichtingen die een donatie ontvangen hebben uit het Coöperatiefonds:

Donaties 2018

11 gezamenlijke dorps- en wijkhuizen gemeente Roosendaal

Donatie van €10.000 voor het bereiken en enthousiasmeren van de bewoners voor de dorps- en wijkhuizen. Bewoners van wijken en dorpen actief laten participeren.

St. Stiltemonumenten Bergen op Zoom

Donatie van €3.500 voor het realiseren van een Stiltemonument, speciaal vormgegeven, voor mensen die te maken hebben met een doodgeborenen, foetus. Bij een Stiltemonument kan men aanwezig zijn. Het monument draagt bij aan welzijn en sociale cohesie, ongeacht achtergrond, religie of culturele afkomst.

Bibliotheek VANnU

Donatie van €9.880 voor het realiseren van MediaLab. De bedoeling van bibliotheek VANnU is dat het Medialab een plek voor kinderen en volwassenen wordt om de nieuwe media te ontdekken.

Theatergroep Respect

Theatergroep Respect is een vrolijke toneelgroep voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hun decor en kleding waren verouderd en daarom kregen zij een donatie van €3.100 voor de aanschaf van nieuwe kleding en een decor.

Donaties 2017

WVV '67

WVV ’67 wil een klimaatneutrale voetbalvereniging worden. Ze gaan daarom 26 zonnepanelen aanschaffen. Naast deze ecologische verduurzaming draagt dit ook bij aan de economische continuïteit van de club op lange termijn.  De kosten die hierdoor bespaard worden, worden in de jeugdafdeling geïnvesteerd. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van €1.300.

Basisschool de Biezenhof

De school wil in samenwerking met de wijk en de gemeente een speelvoorziening (free running parcour) realiseren. Hiermee willen ze de jeugd uitnodigen tot spelen en bewegen en overlast tegengaan. Het speelterrein moet een ontmoetingsplek worden die geschikt is voor alle leeftijden. Er zijn op dit moment wel speeltoestellen voor jongere kinderen maar niet voor de oudere jeugd.

Openluchttheater Vrouwenhof

Voor het 4e jaar organiseert deze stichting voor duizenden bezoekers voorstellingen in het Openluchttheater Vrouwenhof.  Dit is een organisatie gedreven door vrijwilligers. Ze proberen de toegangsprijzen laagdrempelig te houden. Verder stellen ze jaarlijks honderden vrijkaartjes ter beschikking aan kinderen die in armoede opgroeien. Deze stichting heeft de ambitie om in 2021 te groeien naar meer dan 10.000 bezoekers. Om zo nog meer door te groeien naar een regionale, culturele hotspot met een positie in de landelijk top 10 van openluchttheaters. Samen met de gemeente Roosendaal wordt er in het kader van het Vitale-Dorpen-en–Wijken programma geïnvesteerd. De bijdrage wordt gebruikt om beschikbare faciliteiten uit te breiden, minder afhankelijk te zijn van inhuur en het realiseren van voorstellingen en evenementen te versimpelen. Hierdoor kunnen de vrijwilligers effectiever in worden gezet. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van € 10.000.

Mantelzorg Bergen op Zoom

Mantelzorg Bergen op Zoom organiseert een unieke theaterbeleving rondom het thema mantelzorg. Zij bieden dit aan voor zowel mantelzorgers als professionals. Het theaterstuk zit vol herkenning en emoties en na afloop volgt een nabespreking. Het doel hiervan is bewustwording, ontmoeting en uitwisseling. Ze hopen de drempel te verlagen naar het lotgenoten contact. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van €1.500.

Stichting Wielercriterium Steenbergen

Stichting Wielercriterium Steenbergen organiseert in verband met het 75-jarig bestaan een wieler3daagse met als sluitstuk het Nederlands Kampioenschap Wielrennen Jeugd. Ze organiseren tijdens deze 3 dagen onder andere een dikke bandenrace en een behendigheidsbaan voor de basisschool jeugd. Onder leiding van een bekende wielrenner wordt er een clinic voor de jeugd van 14 t/m 25 jaar georganiseerd. Verder worden er ook een activiteiten georganiseerd voor recreatieve (sport)fietsers en voor ouderen. Kortom, de hele Steenbergse bevolking wordt hierbij betrokken. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van € 8.000.

Rabo ClubSupport 2019 is gestart

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker.

Samen vieren we de winst

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen. Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Meer informatie

Aanmelden

Clubs, die bankieren bij Rabobank Zuidwest-Brabant, hebben in de week van 12 juni een uitnodiging ontvangen via mail of per post. In deze uitnodiging staat een unieke code, waarmee online kan worden aangemeld.

Inschrijven

Lid worden

Een voorwaarde om deel te nemen is dat de club naast klant ook lid is. Als lid van onze bank kun je van 27 september tot en met 6 oktober stemmen op jouw favoriete vereniging of stichting. Ben je of is jouw club nog geen lid van Rabobank Zuidwest-Brabant, vraag dan nu het lidmaatschap aan, zodat je straks jouw stemmen uit kunt brengen.

Lidmaatschap aanvragen

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven