Donaties

Samen bereik je meer dan alleen. We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Met het Coöperatiefonds en de Rabo Clubkas Campagne versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Coöperatiefonds

Rabobank Zuidwest-Brabant steunt graag projecten die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Met het Coöperatiefonds steunen we projecten op sociaal, economisch en cultureel gebied.

Stel uw vraag

U kunt bij ons terecht met uw vragen over het Coöperatiefonds.

Stuur een e-mail

Aanvraagformulier Coöperatiefonds

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • De bijdrage is maximaal € 10.000.
 • Het gevraagde bedrag is minder dan 100% van het totaal benodigde bedrag.
 • De organisatie betaalt een deel van de kosten zelf of uit andere bronnen.
 • De activiteit vindt daadwerkelijk plaats.
 • De organisatie heeft twee jaar de tijd om de bijdrage te gebruiken.
 • De organisatie komt één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage.
 • De Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan.

Wij steunen geen:

 • Feesten en partijen.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Kosten voor onderhoud en herstel van gebouwen.
 • Politieke en religieuze activiteiten.
 • Activiteiten met het doel om winst te maken.
 • Kosten die op de normale begroting horen.
 • Overheidsinstellingen.

Beoordeling

Drie keer per jaar beoordeelt de commissie de ingestuurde aanvragen. Deze bestaat uit ledenraadsleden van de bank.

Stuur uw aanvraag in vóór donderdag 1 maart, vrijdag 1 juni of maandag 15 oktober 2018. Ongeveer zes weken na deze datums ontvangt u bericht.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van verenigingen en stichtingen die een donatie ontvangen hebben uit het Coöperatiefonds:

Donaties 2017

WVV '67

WVV ’67 wil een klimaatneutrale voetbalvereniging worden. Ze gaan daarom 26 zonnepanelen aanschaffen. Naast deze ecologische verduurzaming draagt dit ook bij aan de economische continuïteit van de club op lange termijn.  De kosten die hierdoor bespaard worden, worden in de jeugdafdeling geïnvesteerd. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van €1.300.

Basisschool de Biezenhof

De school wil in samenwerking met de wijk en de gemeente een speelvoorziening (free running parcour) realiseren. Hiermee willen ze de jeugd uitnodigen tot spelen en bewegen en overlast tegengaan. Het speelterrein moet een ontmoetingsplek worden die geschikt is voor alle leeftijden. Er zijn op dit moment wel speeltoestellen voor jongere kinderen maar niet voor de oudere jeugd.

Openluchttheater Vrouwenhof

Voor het 4e jaar organiseert deze stichting voor duizenden bezoekers voorstellingen in het Openluchttheater Vrouwenhof.  Dit is een organisatie gedreven door vrijwilligers. Ze proberen de toegangsprijzen laagdrempelig te houden. Verder stellen ze jaarlijks honderden vrijkaartjes ter beschikking aan kinderen die in armoede opgroeien. Deze stichting heeft de ambitie om in 2021 te groeien naar meer dan 10.000 bezoekers. Om zo nog meer door te groeien naar een regionale, culturele hotspot met een positie in de landelijk top 10 van openluchttheaters. Samen met de gemeente Roosendaal wordt er in het kader van het Vitale-Dorpen-en–Wijken programma geïnvesteerd. De bijdrage wordt gebruikt om beschikbare faciliteiten uit te breiden, minder afhankelijk te zijn van inhuur en het realiseren van voorstellingen en evenementen te versimpelen. Hierdoor kunnen de vrijwilligers effectiever in worden gezet. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van € 10.000.

Mantelzorg Bergen op Zoom

Mantelzorg Bergen op Zoom organiseert een unieke theaterbeleving rondom het thema mantelzorg. Zij bieden dit aan voor zowel mantelzorgers als professionals. Het theaterstuk zit vol herkenning en emoties en na afloop volgt een nabespreking. Het doel hiervan is bewustwording, ontmoeting en uitwisseling. Ze hopen de drempel te verlagen naar het lotgenoten contact. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van €1.500.

Stichting Wielercriterium Steenbergen

Stichting Wielercriterium Steenbergen organiseert in verband met het 75-jarig bestaan een wieler3daagse met als sluitstuk het Nederlands Kampioenschap Wielrennen Jeugd. Ze organiseren tijdens deze 3 dagen onder andere een dikke bandenrace en een behendigheidsbaan voor de basisschool jeugd. Onder leiding van een bekende wielrenner wordt er een clinic voor de jeugd van 14 t/m 25 jaar georganiseerd. Verder worden er ook een activiteiten georganiseerd voor recreatieve (sport)fietsers en voor ouderen. Kortom, de hele Steenbergse bevolking wordt hierbij betrokken. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage van € 8.000.

Rabo Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Zuidwest-Brabant kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Het is wel belangrijk dat uw vereniging of stichting voldoet aan de voorwaarden.

Leden beslissen

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne verdelen wij € 150.000,-. Klanten die het lidmaatschap van onze bank uiterlijk 1 februari 2018 geregeld hebben, mogen van 4 april tot en met 16 april 2018 hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. 

Klik hier om lid te worden

Stemmodule Rabobank Clubkas Campagne 2018

Aanmelden clubs

U kunt uw club aanmelden vanaf 8 december 2017 tot en met 1 maart 2018.
Tijdens een feestelijk moment worden op donderdagavond 19 april 2018 binnen de kernen van Rabobank Zuidwest-Brabant de gewonnen bedragen bekend gemaakt.

Inschrijven

Stel uw vraag

U kunt bij ons terecht met uw vragen over de Rabobank Clubkas Campagne.

Veel van uw vragen worden hier beantwoord.

Stuur een e-mail

Veelgestelde vragen

Promotie

De bank stimuleert haar leden op diverse manieren om hun stem uit te brengen. Maar ook de clubs kunnen campagne voeren. Dat dit loont, bleek wel uit de resultaten van afgelopen jaar. Posters ophangen in uw wijk of dorp, huis-aan-huis flyers verspreiden of een speciale Facebook-pagina oprichten. De promotieacties van deelnemende clubs waren vaak gelijk zichtbaar in de stemresultaten. De bank stelt daarom aan alle deelnemende clubs gratis online promotiematerialen beschikbaar (denk aan flyers, internetbanners etc.) om zoveel mogelijk stemmen voor zich te winnen.

Promotiematerialen

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2018

Donderdag 19 april 2018 was voor veel verenigingen en stichtingen een spannende dag. Ze waren uitgenodigd aanwezig te zijn bij de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne 2018. Tijdens deze avond werd de uitslag van de vijfde editie van deze Rabobank Clubkas Campagne door de marktteamleden gepresenteerd. Marktteamleden zijn medewerkers van de lokale bank, die bekend zijn in het gebied doordat ze er werken en vaak ook wonen.

De uitreiking vond om19 uur plaats op vijf verschillende locaties binnen het werkgebied van de bank, namelijk Mixed Hockey Club Tempo te Bergen op Zoom, RKVV METO te Hoogerheide, Tennisvereniging Steenbergen, Dorpshuis de Spil te Wouwse Plantage en R.M.H.C. de Pelikaan te Roosendaal. Lekker vertrouwd en dichtbij. 

De nummer 1, Avond4daagse THOR Roosendaal ontving de cheque a € 2.019,78 uit handen van directeur Particulieren en Private Banking Richard van Diest. Zij hebben 687 stemmen opgehaald onder de leden van onze bank. Op nummer twee is de Kleine Tour Steenbergen geëindigd. Zij hebben met 563 stemmen een cheque van € 1.655,22 in ontvangst mogen nemen en de derde plaats was dit jaar voor Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale met 502 stemmen, welke samen een bedrag van € 1.475,88 waard zijn. Binnen de top 10 zijn alle kernen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Wouw vertegenwoordigd, dus de stemmen zijn mooi verdeeld.

Tijdens deze vijfde editie van de Rabobank Clubkas Campagne werden door de leden van de Rabobank maar liefst 51.045 stemmen uitgebracht op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hiermee kwam de bijdrage per stem afgerond op een bedrag van € 2,94. Alle 482 clubs zijn hiermee dus winnaars en ontvangen een mooi bedrag op de rekening.

De volledige uitslag kunt u hier raadplegen

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Om mee te doen aan de Rabobank Clubkas Campagne, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is gevestigd in de gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal of Steenbergen.
 • De activiteiten van de organisatie vinden plaats in één van bovenstaande gemeentes.
 • De organisatie heeft een verenigingspakket bij Rabobank Zuidwest-Brabant.
 • De organisatie komt één keer in aanmerking voor de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De organisatie is lid van Rabobank Zuidwest-Brabant.
 • Bij toekenning mag Rabobank Zuidwest-Brabant aanvullende voorwaarden stellen.

Wij steunen geen:

 • Organisaties met het doel om winst te maken.
 • Politieke en religieuze activiteiten.
 • Steunende clubs, zoals vrienden- en supportersclubs.
 • Personeels-, winkeliers- en ondernemersverenigingen.
 • Kosten die op de normale begroting horen.
 • Goede doelen en inzamelingsacties.
 • Overkoepelende organisaties.
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Vrijwilligerscentrales.
 • Adviesorganen.
 • Bibliotheken.
 • Actiecomités.
 • Zorginstellingen.
 • Kinderopvang.
 • Serviceclubs.
 • Scholen.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven