Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Met het Coöperatiefonds en de Rabo Clubkas Campagne versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Onze coöperatieve missie

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Coöperatief dividend

Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En we kiezen ervoor om jaarlijks een deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Onze leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naartoe gaat. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten. Ook hebben we een breed programma om verenigingen te ondersteunen. Niet alleen omdat we sport en kunst belangrijk vinden. Maar vooral omdat die verenigingen zo’n belangrijke verbindende rol hebben.

Onze missie ‘growing a better world together’ begint dus heel dicht bij huis. En wordt mogelijk gemaakt door onze leden en klanten. Dat geeft ons een enorme motivatie om te blijven zoeken naar oplossingen waar iedereen beter van wordt.

Wellicht komt jouw project of initiatief in aanmerking voor een stukje coöperatief dividend van Rabobank Zuidwest-Brabant. We zien jouw aanvraag met belangstelling tegemoet.

Coöperatiefonds

Rabobank Zuidwest-Brabant steunt graag projecten die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Met het Coöperatiefonds steunen we projecten op sociaal, economisch en cultureel gebied.

U kunt bij ons terecht met uw vragen over het Coöperatiefonds.

Stuur een e-mail

Aanvraagformulier Coöperatiefonds

Criteria

Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteit sluit aan bij de Rabo-thema’s VOEDING, ONDERNEMERSCHAP, VITALE LEEFOMGEVING en/of ZELFREDZAAMHEID. Deze thema's vormen een leidraad voor toekenning van steun vanuit het fonds. Er wordt gezocht naar initiatieven die deze thema's in ons werkgebied raken en versterken en dat voor een brede doelgroep.
 • Alleen organisaties die een bancaire relatie met ons hebben, lid zijn en gevestigd zijn in ons werkgebied (gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en het dorp Zegge) komen in aanmerking, projecten moeten (in)direct ten goede komen aan dit werkgebied;
 • De bijdrage is maximaal € 10.000.
 • Het gevraagde bedrag is minder dan 100% van het totaal benodigde bedrag, de aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen.
 • De activiteit vindt daadwerkelijk plaats.
 • De organisatie heeft twee jaar de tijd om de bijdrage te gebruiken.
 • De organisatie komt één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage.
 • De Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan.
 • Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/ festivals en reguliere activiteiten vallen onder de Rabo ClubSupport en komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds.

Wij steunen geen:

 • Initiatieven die al zijn gestart of uitgevoerd.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Kosten voor onderhoud en herstel van gebouwen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek of gehouden worden zonder de benodigde vergunningen.
 • Organisaties of activiteiten die gericht zijn op het maken van winst.
 • Overheidsinstellingen.
 • Activiteiten of organisaties die andere goede doelen steunen; we kiezen ervoor om rechtstreeks bij te dragen.
 • Activiteiten die eerder zijn gesteund door het Coöperatiefonds.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Vaste kosten die op de begroting staan (zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten).
 • Exploitatietekorten.
 • Individuele doelen.

Beoordeling

 Drie keer per jaar beoordeelt de commissie de ingestuurde aanvragen. Deze bestaat uit ledenraadsleden van de bank. Stuur uw aanvraag in vóór 14 februari, 16 mei of 3 oktober 2021. Ongeveer zes weken na deze datum ontvangt u bericht.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van verenigingen en stichtingen die een donatie ontvangen hebben uit het Coöperatiefonds:

Donaties 2018

11 gezamenlijke dorps- en wijkhuizen gemeente Roosendaal

Donatie van €10.000 voor het bereiken en enthousiasmeren van de bewoners voor de dorps- en wijkhuizen. Bewoners van wijken en dorpen actief laten participeren.

St. Stiltemonumenten Bergen op Zoom

Donatie van €3.500 voor het realiseren van een Stiltemonument, speciaal vormgegeven, voor mensen die te maken hebben met een doodgeborenen, foetus. Bij een Stiltemonument kan men aanwezig zijn. Het monument draagt bij aan welzijn en sociale cohesie, ongeacht achtergrond, religie of culturele afkomst.

Bibliotheek VANnU

Donatie van €9.880 voor het realiseren van MediaLab. De bedoeling van bibliotheek VANnU is dat het Medialab een plek voor kinderen en volwassenen wordt om de nieuwe media te ontdekken.

Theatergroep Respect

Theatergroep Respect is een vrolijke toneelgroep voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hun decor en kleding waren verouderd en daarom kregen zij een donatie van €3.100 voor de aanschaf van nieuwe kleding en een decor.

Donaties 2019

Buurthuis De Wieken

Donatie van €10.000 voor het aanpassen van de bar en keuken. Er wordt maandelijks een gezamenlijke maaltijd voor de oudere en alleenstaande bewoners van Kroeven en Langdonk bereid t.b.v. eenzaamheidsbestrijding.

Heemkundekring Den Lande van Zegge

Donatie van €2.250 voor het oprichten van een oorlogsmonument voor de herdenking van de gevallenen in de tweede wereldoorlog en het vieren van de vrijheid.

Oudervereniging basisschool Marco Polo

Donatie van €8.000 voor het verduurzamen van de school met zonnepanelen en antislipglas.

Lepelsestraatse Boys

Donatie van €1.500 voor het vervangen van gas door over te gaan op inductie. Daarnaast word er LED verlichting geplaatst.

Rabo ClubSupport 2020

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt.

Samen vieren we de winst

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen. Dit doen we onder andere met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op! Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel en voeren hier campagne voor om veel stemmen van onze leden te winnen. Dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Rabobank Zuidwest-Brabant stelde in 2020 een bedrag a € 150.000,- beschikbaar.

Meer informatie

Uitslag 2020

Vanaf maandag 9 november wordt de uitslag online gepubliceerd.

Bekijk hier de uitslag

Felicitatie video

Clubs bedankt voor het deelnemen aan deze mooie campagne en leden bedankt voor het stemmen op uw favoriete club. Directie, marktteamcoördinatoren en een aantal clubs uit het werkgebied van Rabobank Zuidwest-Brabant hebben meegewerkt aan een felicitatie video. Samen meer mogelijk!

Bekijk hier de video

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven