A group of people standing next to shrubbery

Mensen

Iedereen verdient een eerlijke en gelijke kans om zijn ambities na te streven. Of je nu een kleinschalige boer in Afrika bent of iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland. Of je nu een oudere bent die meer passende huisvesting wil financieren of een jong stel dat de droom wil realiseren om een huis te kopen of een bedrijf te starten. We hebben elkaar nodig om de toekomst eerlijker, socialer en groener te maken. Rabobank investeert in bedrijven en mensen die bijdragen aan deze doelen.

Voor ons gaat het om:

    respecteren en verbeteren van mensenrechten binnen onze eigen bedrijfsvoering, onze zakelijke activiteiten en zakelijke relaties stimuleren van transities die kunnen bijdragen aan het betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk maken van duurzame opties ondersteuning van klanten en gemeenschappen om te acteren op het gebied van klimaat en natuur in hun bedrijf en thuis, op een sociaal inclusieve en financieel gezonde manier ondersteuning van eerlijke en gelijke kansen voor financieel welzijn en participatie in de samenleving

Mensenrechten

Mensenrechten zijn universeel - alle mensen hebben er recht op, ongeacht wie ze zijn of waar ze wonen. Alles wat bedrijven doen, heeft een mensenrechtendimensie: van hoe ze hun werknemers behandelen tot hoe ze landconflicten en arbeidsmisbruik diep in hun toeleveringsketens aanpakken. Zowel Rabobank als haar zakelijke klanten hebben een verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren.

Rabobank zet haar standpunt over mensenrechten en arbeidsrechten uiteen in haar duurzaamheidsbeleidskader. Kort samengevat:

Rabobank respecteert alle mensenrechten van haar medewerkers en integreert mensenrechten in haar commerciële relaties. Daarnaast wordt van alle klanten verwacht dat zij de mensenrechten, zoals beschreven in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), respecteren in hun zakelijke beslissingen en dat zij hun invloed aanwenden op hun leveranciers om hetzelfde te doen. Van klanten wordt verwacht dat zij onvermijdelijke negatieve gevolgen opvangen en meewerken aan herstel door middel van legitieme processen.

Internationaal is Rabobank een toonaangevende financier van voedsel- en landbouwsector, een sector die risico's met zich meebrengt, zoals landconflicten, arbeidsmisbruik en gevaarlijke werkomstandigheden. Deze risico's worden verder behandeld in sector- en themaspecifiek duurzaamheidsbeleid.

Indian village women standing in a field

Rabo Foundation

Rabo Foundation steunt sociale ondernemers die bouwen aan een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt in Nederland. Wereldwijd ondersteunt de stichting coöperaties, boerenorganisaties en organisaties voor microfinanciering die kleinschalige boeren ondersteunen die duurzaam voedsel produceren.

Transities versnellen

Ieder mens heeft voedsel en energie nodig voor zijn bestaan. Tegelijkertijd hebben zowel het voedsel- als het energiesysteem als geheel al een sterke impact op klimaat en natuur en zal de snel groeiende wereldbevolking om meer vragen. Er is een aanzienlijke verandering nodig om het systeem toekomstbestendig te maken, met een sterk verminderde uitstoot van broeikasgassen en meer natuurbescherming en -herstel, met respect voor de mensenrechten.

Daarom faciliteren we de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem en energiesysteem. Op die manier kunnen duurzaam geproduceerd voedsel en energie de norm worden en beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn.

Growing a better world together. In elke stap die we zetten. Nu en in de toekomst.

Rabo Partnerships

Rabo Partnerships

Rabo partnerships streeft naar langdurige samenwerkingsverbanden met lokale gemeenschappen om inclusieve, financieel duurzame organisaties op te bouwen. Wil je meer weten over onze maatschappelijke impact?

Wil je meer weten over onze sociale impact?

Lees ons Impact Report op onze speciale Publicaties-pagina.