Man with straw hat tending to his crops

Publicaties

Als Rabobank delen we onze inspanningen, resultaten, plannen en criteria die we hanteren om onze duurzame doelen te bereiken. Dit doen we via onze jaarverslagen, impactverslagen, ESG-verslagen, duurzaam beleidskader & uitsluitingenlijst en duurzaamheidsgerelateerde plannen zoals ons klimaatplan.

Rabobank

Beleidskader Duurzaamheid

Ons Beleidskader Duurzaamheid geeft aan wat we van onze klanten en partners verwachten op het gebied van duurzaamheid. Het bevat verplichte maar praktische richtlijnen en geeft richting aan onze bedrijfsvoering. Het beleid bestaat uit vier onderdelen, namelijk:

    een overkoepelend beleidskader dat van toepassing is op al onze klanten en al onze producten en diensten kernbeleid dat van toepassing is op alle klanten en betrekking heeft op belangrijke milieu-, sociale en administratieve kwesties themabeleid, zoals biodiversiteit en landbeheer sectoraal beleid met betrekking tot specifieke sectoren en productieketens, zoals landbouw en energie
Sustainability Policy Framework
Businessman and farmer walking through a field

ESG-profiel

Alle informatie over het ESG-profiel (Environmental, Social en Governance) van Rabobank voor verschaffers van zakelijke financiering en kapitaal.

ESG bij Investor Relations
An illustration of the Eiffel tower beign circled by a green and an orange leaf

Klimaatplan

Onze toezeggingen voor 'Parijs' betekenen dat we actief zoeken naar manieren om de positieve impact van onze operationele en financieringsactiviteiten op klimaatverandering te vergroten en de negatieve impact te verkleinen. In ons klimaatplan 'Our Road to Paris' staan onze doelen en paden, waar mogelijk wetenschappelijk gebaseerd (bijv. SBTi en IEA).

Our Road to Paris 2022 (EN)
Rabobank

Verslagen

Rabobank publiceert jaarverslagen en halfjaarverslagen waarin verslag wordt gedaan van de financiële resultaten en de positie van de bank op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG). Ook delen we onze impact in onze jaarlijkse impactrapportages.

Resultaten en rapportages